Szybkie odkwaszanie gleby z nawozem OrCal® | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Szybkie odkwaszanie gleby

szybkie odkwaszanie gleby przez rozsiew nawozu - grafika wpisu

Czy odkwaszanie gleby jest ważne?

Intensywne uprawy, położenie geograficzne, a także zbyt mała ilość substancji organicznej niekorzystnie wpływa na glebę powodując spadek poziomu pH poniżej 5,0. Odkwaszanie gleby jest konieczne w co drugim gospodarstwie. Stosowanie wyłącznie nawozów mineralnych skutkuje małą zasobnością warstwy próchniczej i dużym zasoleniem gleb, co w praktyce przekłada się na obniżenie wartości odżywczych i gorsze plony.

Pewne i szybkie odkwaszanie gleby

Słabe plonowanie wynika z kilku czynników m.in. zakwaszenia gleby,jej nieprawidłowej struktury oraz niskiej wartości odżywczej. Niedostatek nawozów organicznych ma bezpośrednie przełożenie na pojawienie się zakwaszenia. Regulacja odczynu gleby pozwala na zaopatrzenie roślin w potrzebne składniki pokarmowe, a także wpływa na strukturę gleby i stosunki powietrzno-wodne.

Mając na uwadze konieczność szybkiej poprawy jakości gleby, a także bezpieczeństwo upraw rozwiązaniem, które pozwoli na uzyskanie optymalnych wyników jest zastosowanie wapna organicznego zawartego w nawozie organiczno-mineralnym OrCal® – 1 tona produktu zawiera 250 kg wapnia (CaO). Należy podkreślić, że aktywny hydrat wapnia jest związkiem o wysokiej reaktywności i zdolności odkwaszającej. W krótkim czasie pozwala na bezpieczne podniesienie odczynu pH bardzo kwaśnej gleby do poziomu 6,5 – 6,8 na okres oscylujący w granicach 2-4 lat. Plusem stosowania nowoczesnego i złożonego nawozu jest zawartość materii organicznej wpływającej na poprawę struktury próchnicznej, ogólne użyźnienie gleby, poprawę jej struktury i odżywienie roślin. Będące częścią receptury OrCal® wapno organiczne jest całkowicie bezpieczne tak dla roślin, jak i środowiska. Plusem zastosowania tego nawozu jest jego wysoka rozpuszczalność w wodzie na wynosząca 1,7g/1000ml – dla porównania rozpuszczalność kredy i węglanów wapnia wynosi zaledwie 0,02g/1000 ml.

Stosowanie nawozu OrCal® przy odkwaszaniu gleby

Spadek wartości odczynu pH gleby jest wyznacznikiem dawki CaO, której zadaniem jest podniesienie współczynnika. Stosowane zazwyczaj wapno w postaci wspomnianej kredy i węglanów wapnia wchłania się powoli, a na pierwsze efekty trzeba czekać nawet 3 lata. Szybkie odkwaszanie gleby zapewnia wapno w formie tlenowej CaO, które nie stwarzają zagrożenia niekontrolowanego i gwałtownego podwyższenia odczynu gleby i jej przesuszenia. Oprócz tego stosowanie nawozu OrCal® z wapnem w formie tlenowej ma pozytywne aspekty ekonomiczne wynikające z mniejszych nakładów pracy i czasu poświęconego na aplikację.

OrCal® to nawóz zawierający wszystko, czego potrzebuje zakwaszona, wyjałowiona gleba. Materia organiczna odżywia glebę, poprawia strukturę i ma bezpośredni wpływ na jakość upraw, a wapno tlenowe szybko podnosi odczyn gleby. Bezpieczne i skuteczne odkwaszanie i nawożenie to jakość gwarantowana przez OrCal®.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego