FAQ - najczęściej zadawane pytania dotyczące nawozu OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

FAQ

Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® wytwarzane są na bazie substancji organicznej. Czy w związku z tym mogą się w nim znajdować groźne patogeny?

Zasada działania technologii FuelCal® bazuje na kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej, zachodzącej przy udziale certyfikowanego reagenta WapCal®. W reaktorze przebiega proces termiczny, który w krótkim czasie podgrzewa osad do ponad 140°C przy pH powyżej 12-tu. Powoduje to pełną sterylizację i higienizację substratu. W kolejnych fazach procesu powstaje suchy i sypki produkt organiczno-mineralny z serii OrCal® lub OrCal® pHregulator®.

Mało tego, OrCal® nie stwarza zagrożenia a wręcz przeciwnie – po aplikacji do gleby sanityzuje ją, stymulując probiotyczne (pożyteczne) mikroby glebowe, ograniczając równocześnie rozwój pleśni, grzybów, patogenów beztlenowych a także chwastów kwasolubnych.

Czy można powiedzieć, produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® są alternatywą dla kred i dolomitów?

Można tak powiedzieć, ale produkty OrCal® zawierają aktywny hydrat wapnia, który 85 razy lepiej rozpuszcza się w wodzie, niż kredy lub dolomity. Dzięki temu szybko, skutecznie i bezpiecznie podnoszą pH gleby. Efekty działania produktów OrCal® są widoczne już w pierwszym plonie.

Ze względu jednak na zawartość substancji organicznej produkty OrCal® uważane są za coś więcej niż alternatywę dla kred lub dolomitów. Organika doskonale użyźnia glebę i stymuluje pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, wzbogaca ją w naturalne składniki odżywcze i kwasy humusowe podnosząc procentowy udział próchnicy. Tworzy gruzełkowatą strukturę gleby, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną oraz aktywność biologiczną. Dzięki temu rośliny są wyraźnie odporniejsze na susze czy przymrozki i plonują znacznie lepiej.

Dlaczego produkty OrCal® działają szybciej niż kredy lub dolomity?

Produkty OrCal® zawierają aktywny hydrat wapnia, który 85 razy lepiej rozpuszcza się w wodzie, niż kredy czy dolomity. Dzięki temu szybko, skutecznie i bezpiecznie podnoszą pH gleby. Efekty działania produktów OrCal® są widoczne już w pierwszym plonie. Zapraszamy do obejrzenia filmu z doświadczeniem, znajdującego się na stronie głównej oraz raportu z badania działania produktu OrCal® wykonanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zobacz tutaj.

Produkty OrCal® są bardzo reaktywne. Czy ich zastosowanie może być szkodliwe dla gleby?

Stosowanie produktów OrCal® zgodnie z zaleceniami jest bezpieczne. Odczyn pH gleby może podnieść się po zastosowaniu OrCal® nawet o 1 punkt w skali pH, już w ty samym sezonie.

Dzięki dokładnemu wymieszaniu komponentów (materii organicznej i aktywnego hydratu wapnia) OrCal® działa szybko, dynamicznie ale całkowicie bezpiecznie dla gleby, mikrobów glebowych i uprawianych roślin. A efektem jego stosowania jest lepszy wigor i zdecydowanie wyższe plony.

Wysłuchaj opinii naukowca na temat bezpieczeństwa stosowania produktów zawierających aktywny hydrat wapnia. Zobacz tutaj.

Czy produkty OrCal® zawierają metale ciężkie?

Produkty z serii OrCal® posiadają śladowe ilości metali ciężkich, jednak ich zawartość jest poniżej surowych norm, które określa prawo polskie i europejskie. Produkty z serii OrCal® przed dopuszczeniem do obrotu są badane i opiniowane przez szereg instytucji certyfikujących, np. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Ochrony Środowiska.

Potwierdzeniem jakości produktów OrCal,® także pod tym względem, jest znaczenie jakie zyskują produkty OrCal® na wymagającym pod względem formalnym rynku niemieckim. Właściwości, bezpieczeństwo i innowacyjność produktów OrCal® zostały docenione przez niemieckich rolników, czego dowodem jest nagroda przyznana przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG AgroFood w lipcu 2018 r.

Czy gospodarowanie z użyciem OrCal®-u jest opłacalne?

Włącznie do programu nawożenia produktu OrCal® pHregulator zdecydowanie korzystnie wpływa na ekonomikę uprawy. Przy założeniu ze gleba ma zasobność na co najmniej średnim lub wysokim poziomie zalecamy zmniejszenie nawożenia mineralnego N,P,K nawet do 50%. Uzupełnienie dawki nawozowej o 0,5-1t OrCal®/ha skutkowało w uprawie rzepaku ozimego i kukurydzy LEPSZYM WYNIKIEM EKONOMICZNYM. Badania w tym zakresie prowadzone były w latach 2017-2018 na glebach lekkich i średnich o pH ok.5,0-5,5.

Sukces ekonomiczny zagwarantował OrCal® – szybko i skutecznie regulując pH gleby i wyraźnie stymulując aktywność biologiczną gleby, uruchamiając jej zasobność mineralną i mineralizacje frakcji organicznych.

Czy wszystkie produkty zawierające aktywny hydrat wapnia i materię organiczną są tak samo dobre jak oryginalny OrCal®?

Na rynku pojawiają się produkty, które są reklamowane jako zawierające aktywny hydrat wapnia i materię organiczną. Zalecamy dużą ostrożność przed ich zakupem. Oryginalne produkty OrCal® powstają wyłącznie przy użyciu technologii FuelCal®. Tylko zakup oryginalnych produktów OrCal® gwarantuje spełnienie warunków jakościowych (odpowiedni skład chemiczny, brak patogenów itp.) i bezpieczeństwo stosowania, bez szkodliwego działania na glebę i rośliny. Firma Evergreen Solutions, posiadająca prawa patentowe do wytwarzania produktów OrCal® współpracuje z instytucjami prawnymi i patentowymi, które zajmują się eliminacją nieuczciwych podmiotów wprowadzających produkty niespełniające wymogów jakościowych, podszywających się pod markę OrCal®. W jednym zakładów, w których produkowano nieprawnie, bez zachowania reżimu technologicznego, produkt porównywany do OrCal®-a, stwierdzono zasoby produktu nienadającego się do użycia, zawierającego patogeny, pasożyty i groźne bakterie.

Czy OrCal® posiada niezbędne badania i dopuszczenia do obrotu?

Produkty OrCal® posiadają niezbędne do wprowadzania do obrotu decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja taka jest przyznawana po uzyskaniu wielu pozytywnych opinii, m.in. Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Wsi czy Instytutu Ochrony Środowiska.

Na czym polega test tysiąca ziaren i jak w tym teście wypadł OrCal®?

Istotnym dowodem skutecznego działania produktów OrCal® jest badanie masy tysiąca ziaren przeprowadzone w WODR Barzkowice w 2015 roku. Waga tysiąca ziaren jęczmienia jarego w próbce z pola, gdzie zastosowano OrCal® w dawce 0,7t/ha wyniosła 59 g . W alternatywnej próbce, gdzie nie zastosowano OrCal®-u masa ziaren wyniosła tylko 47g. Różnica (12 gram) w wyraźny sposób wskazuje jak duże znaczenie dla wysokości plonu ma stosowanie produktów OrCal®.

Przy jakim pH przyswajalność N, P, K wynosi 100%?

Wszyscy wiedzą jak ważne utrzymanie pH gleby na właściwym poziomie. Im wyższe pH gleby tym większa przyswajalność składników N,P,K (także Mg, S, Ca i S) tak ważnych dla rozwoju roślin. Przy pH około 7,0 przyswajalność N, P, K wynosi 100%. Produkt OrCal® może podnieść odczyn pH gleby o 1 punkt w sezonie, co jak przedstawia poniższy wykres – ma duży wpływ na przyswajalność tak waznych dla wzrostu roślin składników. Przeczytaj też artykuł Prof. Piotra Szulca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy. Zobacz – tutaj

Dlaczego proces odkwaszania przy użyciu nawozu OrCal® zawierającego aktywny hydrat wapnia jest bardziej przyjazny dla środowiska glebowego niż w przypadku użycia nawozów zawierających CaO?

1. Regulacja odczynu pH każdej gleby przy użyciu produktów z serii OrCal® przebiega znacznie szybciej i skuteczniej niż przy użyciu tradycyjnych środków odkwaszających czy wapnujących (kredy, dolomity, węglany wapnia i magnezu). dzieje się tak dlatego, że OrCal® w swoim składzie zawiera aktywny hydrat wapnia (wodorotlenek wapnia – nie węglan), który w odróżnieniu do węglanu wapnia jest ROZPUSZCZALNY W WODZIE (1,7g/1000ml vs 0,02g/1000ml w przypadku węglanu).

2. Kiedy aktywny hydrat wapnia wyreguluje odczyn gleby do poziomu 6,8-7,2, w takich warunkach zaczynają gwałtownie namnażać się mikroby glebowe korzystając z drobnocząsteczkowej materii organicznej (aminokwasy i inne proste związki organiczne). Mikroby glebowe wyraźnie wpływają na strukturę gleby, poprawiają jej właściwości sorpcyjne, zwiększając poziom próchnicy i stabilizując odczyn pH na kolejne sezony.

3. Włączenie produktów z serii OrCal® do programu nawożenia upraw rolniczych skutkuje wyraźną poprawą ekonomiki uprawy. Skuteczna regulacja odczynu pH gleby, stymulacja życia biologicznego w warstwie ornej, wyższy poziom próchnicy w profilu glebowym – wszystko to pozwala na wyraźne zmniejszenie dawek nawozów mineralnych. Jak wynika z doświadczeń naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – przy stosowaniu OrCal® możliwe jest zmniejszenie nawożenia N,P, K nawet o 50% przy zachowaniu plonowania na wyższym poziomie. Bezdyskusyjną korzyścią dodatkową takiego nawożenia jest lepsze stanowisko pod uprawy w kolejnych 2-3 latach.

4. Zmniejszenie mineralnego nawożenia azotem i fosforem (N,P) a także zdecydowana poprawa dostępności tych składników zawartych w glebie dla roślin, wyraźnie wpływa na zmniejszenie zatrucia wód gruntowych, cieków wodnych a w konsekwencji także wód basenu Morza Bałtyckiego związkami azotu i fosforu pochodzenia rolniczego.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego