Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

FAQ

Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® wytwarzane są na bazie substancji organicznej. Czy w związku z tym mogą się w nim znajdować groźne patogeny?

Zasada działania technologii FuelCal® bazuje na kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej, zachodzącej przy udziale certyfikowanego reagenta WapCal®. W reaktorze przebiega proces termiczny, który w krótkim czasie podgrzewa osad do ponad 140°C przy pH powyżej 12-tu. Powoduje to pełną sterylizację i higienizację substratu. W kolejnych fazach procesu powstaje suchy i sypki produkt organiczno-mineralny z serii OrCal® lub OrCal® pHregulator®.

Mało tego, OrCal® nie stwarza zagrożenia a wręcz przeciwnie – po aplikacji do gleby sanityzuje ją, stymulując probiotyczne (pożyteczne) mikroby glebowe, ograniczając równocześnie rozwój pleśni, grzybów, patogenów beztlenowych a także chwastów kwasolubnych.

Czy można powiedzieć, produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® są alternatywą dla kred i dolomitów?

Można tak powiedzieć, ale produkty OrCal® zawierają aktywny hydrat wapnia, który 85 razy lepiej rozpuszcza się w wodzie, niż kredy lub dolomity. Dzięki temu szybko, skutecznie i bezpiecznie podnoszą pH gleby. Efekty działania produktów OrCal® są widoczne już w pierwszym plonie.

Ze względu jednak na zawartość substancji organicznej produkty OrCal® uważane są za coś więcej niż alternatywę dla kred lub dolomitów. Organika doskonale użyźnia glebę i stymuluje pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, wzbogaca ją w naturalne składniki odżywcze i kwasy humusowe podnosząc procentowy udział próchnicy. Tworzy gruzełkowatą strukturę gleby, zwiększa jej pojemność wodną i powietrzną oraz aktywność biologiczną. Dzięki temu rośliny są wyraźnie odporniejsze na susze czy przymrozki i plonują znacznie lepiej.

Dlaczego produkty OrCal® działają szybciej niż kredy lub dolomity?

Produkty OrCal® zawierają aktywny hydrat wapnia, który 85 razy lepiej rozpuszcza się w wodzie, niż kredy czy dolomity. Dzięki temu szybko, skutecznie i bezpiecznie podnoszą pH gleby. Efekty działania produktów OrCal® są widoczne już w pierwszym plonie. Zapraszamy do obejrzenia filmu z doświadczeniem, znajdującego się na stronie głównej oraz raportu z badania działania produktu OrCal® wykonanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Zobacz tutaj.

Produkty OrCal® są bardzo reaktywne. Czy ich zastosowanie może być szkodliwe dla gleby?

Stosowanie produktów OrCal® zgodnie z zaleceniami jest bezpieczne. Odczyn pH gleby może podnieść się po zastosowaniu OrCal® nawet o 1 punkt w skali pH, już w ty samym sezonie.

Dzięki dokładnemu wymieszaniu komponentów (materii organicznej i aktywnego hydratu wapnia) OrCal® działa szybko, dynamicznie ale całkowicie bezpiecznie dla gleby, mikrobów glebowych i uprawianych roślin. A efektem jego stosowania jest lepszy wigor i zdecydowanie wyższe plony.

Wysłuchaj opinii naukowca na temat bezpieczeństwa stosowania produktów zawierających aktywny hydrat wapnia. Zobacz tutaj.

Czy produkty OrCal® zawierają metale ciężkie?

Produkty z serii OrCal® posiadają śladowe ilości metali ciężkich, jednak ich zawartość jest poniżej surowych norm, które określa prawo polskie i europejskie. Produkty z serii OrCal® przed dopuszczeniem do obrotu są badane i opiniowane przez szereg instytucji certyfikujących, np. Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowy Instytut Weterynaryjny, Instytut Medycyny Wsi, Instytut Ochrony Środowiska.

Potwierdzeniem jakości produktów OrCal,® także pod tym względem, jest znaczenie jakie zyskują produkty OrCal® na wymagającym pod względem formalnym rynku niemieckim. Właściwości, bezpieczeństwo i innowacyjność produktów OrCal® zostały docenione przez niemieckich rolników, czego dowodem jest nagroda przyznana przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG AgroFood w lipcu 2018 r.

Czy gospodarowanie z użyciem OrCal®-u jest opłacalne?

Włącznie do programu nawożenia produktu OrCal® pHregulator zdecydowanie korzystnie wpływa na ekonomikę uprawy. Przy założeniu ze gleba ma zasobność na co najmniej średnim lub wysokim poziomie zalecamy zmniejszenie nawożenia mineralnego N,P,K nawet do 50%. Uzupełnienie dawki nawozowej o 0,5-1t OrCal®/ha skutkowało w uprawie rzepaku ozimego i kukurydzy LEPSZYM WYNIKIEM EKONOMICZNYM. Badania w tym zakresie prowadzone były w latach 2017-2018 na glebach lekkich i średnich o pH ok.5,0-5,5.

Sukces ekonomiczny zagwarantował OrCal® – szybko i skutecznie regulując pH gleby i wyraźnie stymulując aktywność biologiczną gleby, uruchamiając jej zasobność mineralną i mineralizacje frakcji organicznych.

Czy wszystkie produkty zawierające aktywny hydrat wapnia i materię organiczną są tak samo dobre jak oryginalny OrCal®?

Na rynku pojawiają się produkty, które są reklamowane jako zawierające aktywny hydrat wapnia i materię organiczną. Zalecamy dużą ostrożność przed ich zakupem. Oryginalne produkty OrCal® powstają wyłącznie przy użyciu technologii FuelCal®. Tylko zakup oryginalnych produktów OrCal® gwarantuje spełnienie warunków jakościowych (odpowiedni skład chemiczny, brak patogenów itp.) i bezpieczeństwo stosowania, bez szkodliwego działania na glebę i rośliny. Firma Evergreen Solutions, posiadająca prawa patentowe do wytwarzania produktów OrCal® współpracuje z instytucjami prawnymi i patentowymi, które zajmują się eliminacją nieuczciwych podmiotów wprowadzających produkty niespełniające wymogów jakościowych, podszywających się pod markę OrCal®. W jednym zakładów, w których produkowano nieprawnie, bez zachowania reżimu technologicznego, produkt porównywany do OrCal®-a, stwierdzono zasoby produktu nienadającego się do użycia, zawierającego patogeny, pasożyty i groźne bakterie.

Czy OrCal® posiada niezbędne badania i dopuszczenia do obrotu?

Produkty OrCal® posiadają niezbędne do wprowadzania do obrotu decyzje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzja taka jest przyznawana po uzyskaniu wielu pozytywnych opinii, m.in. Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Wsi czy Instytutu Ochrony Środowiska.

Na czym polega test tysiąca ziaren i jak w tym teście wypadł OrCal®?

Istotnym dowodem skutecznego działania produktów OrCal® jest badanie masy tysiąca ziaren przeprowadzone w WODR Barzkowice w 2015 roku. Waga tysiąca ziaren jęczmienia jarego w próbce z pola, gdzie zastosowano OrCal® w dawce 0,7t/ha wyniosła 59 g . W alternatywnej próbce, gdzie nie zastosowano OrCal®-u masa ziaren wyniosła tylko 47g. Różnica (12 gram) w wyraźny sposób wskazuje jak duże znaczenie dla wysokości plonu ma stosowanie produktów OrCal®.

Przy jakim pH przyswajalność N, P, K wynosi 100%?

Wszyscy wiedzą jak ważne utrzymanie pH gleby na właściwym poziomie. Im wyższe pH gleby tym większa przyswajalność składników N,P,K (także Mg, S, Ca i S) tak ważnych dla rozwoju roślin. Przy pH około 7,0 przyswajalność N, P, K wynosi 100%. Produkt OrCal® może podnieść odczyn pH gleby o 1 punkt w sezonie, co jak przedstawia poniższy wykres – ma duży wpływ na przyswajalność tak waznych dla wzrostu roślin składników. Przeczytaj też artykuł Prof. Piotra Szulca z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy. Zobacz – tutaj

Dlaczego proces odkwaszania przy użyciu nawozu OrCal® zawierającego aktywny hydrat wapnia jest bardziej przyjazny dla środowiska glebowego niż w przypadku użycia nawozów zawierających CaO?

1. Regulacja odczynu pH każdej gleby przy użyciu produktów z serii OrCal® przebiega znacznie szybciej i skuteczniej niż przy użyciu tradycyjnych środków odkwaszających czy wapnujących (kredy, dolomity, węglany wapnia i magnezu). dzieje się tak dlatego, że OrCal® w swoim składzie zawiera aktywny hydrat wapnia (wodorotlenek wapnia – nie węglan), który w odróżnieniu do węglanu wapnia jest ROZPUSZCZALNY W WODZIE (1,7g/1000ml vs 0,02g/1000ml w przypadku węglanu).

2. Kiedy aktywny hydrat wapnia wyreguluje odczyn gleby do poziomu 6,8-7,2, w takich warunkach zaczynają gwałtownie namnażać się mikroby glebowe korzystając z drobnocząsteczkowej materii organicznej (aminokwasy i inne proste związki organiczne). Mikroby glebowe wyraźnie wpływają na strukturę gleby, poprawiają jej właściwości sorpcyjne, zwiększając poziom próchnicy i stabilizując odczyn pH na kolejne sezony.

3. Włączenie produktów z serii OrCal® do programu nawożenia upraw rolniczych skutkuje wyraźną poprawą ekonomiki uprawy. Skuteczna regulacja odczynu pH gleby, stymulacja życia biologicznego w warstwie ornej, wyższy poziom próchnicy w profilu glebowym – wszystko to pozwala na wyraźne zmniejszenie dawek nawozów mineralnych. Jak wynika z doświadczeń naukowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu – przy stosowaniu OrCal® możliwe jest zmniejszenie nawożenia N,P, K nawet o 50% przy zachowaniu plonowania na wyższym poziomie. Bezdyskusyjną korzyścią dodatkową takiego nawożenia jest lepsze stanowisko pod uprawy w kolejnych 2-3 latach.

4. Zmniejszenie mineralnego nawożenia azotem i fosforem (N,P) a także zdecydowana poprawa dostępności tych składników zawartych w glebie dla roślin, wyraźnie wpływa na zmniejszenie zatrucia wód gruntowych, cieków wodnych a w konsekwencji także wód basenu Morza Bałtyckiego związkami azotu i fosforu pochodzenia rolniczego.