OrCal® na łąki i pastwiska - zwiększ liczbę pokosów! | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® na łąki i pastwiska – zwiększ liczbę pokosów!

Gospodarzu, zastosuj OrCal® a ja dam Ci więcej mleka!

Każdy, kto nastawił się na produkcję mleka, wie jak ważne jest zapewnienie krowom odpowiedniej ilości wartościowego pokarmu. „Mućki” lubią dobrze zjeść, dlatego ważne jest, by utrzymywać stan łąk i pastwisk w bardzo dobrej kondycji. Uprawy stosowane w produkcji mleka wymagają obojętnego lub zasadowego odczynu pH gleby. To wyzwanie, któremu podoła OrCal®, który szybko i bezpiecznie podwyższy pH gleby, a do tego użyźni ją oraz odżywi rośliny.

Dlaczego warto stosować środek poprawiający właściwości gleby OrCal® na łąkach i pastwiskach?

 • Uprawy stosowane w produkcji mleka wymagają obojętnego lub zasadowego odczynu gleby OrCal® szybko i bezpiecznie podwyższa pH gleby.
 • OrCal® działa skutecznie w każdym zakresie skali pH, w przeciwieństwie do kredy i dolomitów, które rozpuszczają się w kwasach glebowych dostępnych do pH 5,5.
 • Po zastosowaniu OrCal® skoszona, uszkodzona darń łatwiej się regeneruje dzięki wapniowi, który jest materiałem budulcowym pomagającym odbudować blaszkę liściową.
 • Zawarte w materii organicznej mikro- i makroskładniki (w tym N, P, K) wspomagają rozwój i wzrost roślin, zwiększając liczbę pokosów w sezonie, a także uzupełniają niedobory przy intensywnej produkcji kiszonki.
 • OrCal® użyźnia glebę i rozwija system korzeniowy rośliny, który pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody.
 • OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin aż do 40% – według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • OrCal® wzmacnia odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i stres termiczny wywołany suszą (większa dostępność wody i lepiej rozwinięty system korzeniowy).
 • OrCal® skutecznie ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych; chorób grzybowych i bakteryjnych, szkodników (np. nicienie, drutowce).
 • OrCal® (wytworzony przy użyciu reagenta WapCal®) neutralizuje metale ciężkie w glebie, które przechodzą do tzw. form rezydualnych (niepobieranych przez rośliny).
 • OrCal® powoduje szybką mineralizację resztek po zbiorze zielonki.

Podsumujmy. OrCal® w produkcji mleka to:

  Krówka

 • szybkie i bezpieczne podwyższanie pH gleby
 • skuteczne działanie w każdym zakresie skali pH
 • łatwiejsza regeneracja uszkodzonej darni
 • zwiększając liczbę pokosów w sezonie i uzupełniają niedobory mikro- i makro składników przy intensywnej produkcji kiszonki
 • użyźnianie gleby i rozwój systemu korzeniowego
 • wzrost biomasy roślin aż do 40%
 • większa odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i stres termiczny wywołany suszą
 • ograniczenie rozwoju niektórych patogenów glebowych
 • skuteczne uderzenie w metale ciężkie w glebie (neutralizacja)
 • szybka mineralizacja resztek po zbiorze zielonki

OrCal®. Bujne łąki i pastwiska

Dorodna koniczyna, lucerna i kukurydza na kiszonkę

Dawkowanie dla wybranych upraw stosowanych w produkcji mleka
Łąka – dawkowanie: 1,0-2,0 t/ha
Termin zastosowania – przed założeniem użytku – niezależnie od rodzaju gleby, a w następnych latach do końca listopada – głównie na glebach mineralnych.

Pastwisko – dawkowanie: 0,5-1,5 t/ha
Termin zastosowania – przed założeniem użytku – niezależnie od rodzaju gleby, a w następnych latach do końca listopada – głównie na glebach mineralnych.

Lucerna i koniczyna – dawkowanie: 0,5-1,5 t/ha
Termin zastosowania – przed założeniem plantacji (wyższa dawka), korekcyjne po każdym pokosie (niższa dawka).

Kukurydza – dawkowanie: 1,0-1,5 t/ha
Termin zastosowania – jesienią, po zbiorze przedplonu lub wczesną wiosną, kilka tygodni przed siewem.

Dawki podane powyżej są jednorazowe, do stosowania raz na 2-3 lata. Dawki produktów OrCal® pHregulator® należy zawsze skonsultować z dystrybutorem w celu jej optymalizacji do lokalnych warunków glebowych i płodozmianu.

Sposób stosowania

Przed założeniem użytku lub siewem: rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby wymieszać do głębokości 20-30cm przy pomocy narzędzi uprawowych. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.
Użytek zielony istniejący: skosić użytek, rozsiać pogłównie. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.
Uwaga: OrCal® doskonale sprawdza się w uprawach roślin stosowanych w produkcji mleka, np. wiemy to na pewno: kukurydza kocha OrCal®.

Grzegorz Strzelczyk (Producent kukurydzy) – OrCal® stosuję od kilku sezonów. W 100% mineralizuje resztki pożniwne, przez co zwiększa się zasobność gleby. Masy zielonej na kiszonkę mam więcej nawet o 40% niż na polu, gdzie nie stosowałem OrCal®-a. No i co bardzo istotne kukurydza lepiej znosi suszę.

Nawożenie pastwisk

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego