fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Raport z pomiarów szybkości alkalizacji

Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

Szczecin, 25 maja 2018 r.

Badanie zdolności alkalizujących próbek przesłanych przez firmę Evergreen Solutions

Rys. 1 Zestaw pomiarowy do badania szybkości alkalizacji wraz z próbkami substancji:
1) OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513;
2) Dolomit – sypki nawóz wapniowy węglowo-magnezowy
3) Kreda granulowana z magnezem

1. Opracowanie procedury

W celu przeprowadzenia badań skompletowano aparaturę składająca się z następujących elementów:

  • Pojemnik szklany o pojemności 500 cm3
  • Mieszadło magnetyczne (ES 21H firmy Wiga) z regulacją obrotów
  • Pehametr (CP 401 firmy Elmetron) zaopatrzony w elektrodę do pomiaru wartości pH i czujnik temperatury

Zestaw aparatów i próbki poddane badaniu przedstawiono na rys. 1


2. Opis pomiarów

Dostarczone do pomiarów próbki utarto w moździerzu agatowym, tak, aby nadać im taką samą granulację. Pojemnik szklany napełniano 300 cm3 wody destylowanej. Po skalibrowaniu pehametru w naczyniu umieszczano elektrodę pomiarową i czujnik temperatury, a następnie uruchamiano mieszadło magnetyczne. W każdym doświadczeniu stosowano taką samą liczbę obrotów 750 obr./min. Następnie do pojemnika dodawano każdorazowo stałą, odważoną na wadze analitycznej, 1 g naważkę analizowanej próbki i włączano stoper do kontrolowania czasu procesu. We wszystkich doświadczeniach stosowaną tę samą temperaturę pomiarów wynoszącą 20oC. W wybranych momentach czasowych notowano wartość pH. Badanie prowadzono do momentu, w którym dwa kolejne odczyty dały taką samą wartość.


3. Wyniki pomiarów

Wyniki pomiarów dla poszczególnych próbek przedstawiono na rysunkach 2 – 4 i w tabelach 1 – 3.

Rys. 2. Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513

Rys. 3. Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – dolomit – sypki nawóz wapniowy węglowo-magnezowy

Rys. 4. Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – kreda granulowana z magnezem


Tabela 1.

Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513

Lp.Czas (s)Wartość pH
107,35
21510,84
33011,61
44511,91
56012,08
67512,20
79012,28
812012,40
915012,48
1018012,55
1121012,60
1224012,63
1327012,67
1430012,69
1533012,69

Tabela 2.

Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – dolomit – sypki nawóz wapniowy węglowo-magnezowy

Lp.Czas (s)Wartość pH
107,35
2157,37
3307,43
4607,51
5907,55
61207,60
71807,65
82407,69
93007,73
103607,73

Tabela 3.

Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – kreda granulowana z magnezem

Lp.Czas (s)Wartość pH
107,26
2157,45
3307,76
4608,31
5908,68
61208,97
71809,28
82409,40
93009,47
103609,53
114209,53


Podsumowanie

Po przeprowadzeniu badań szybkości alkalizacji środowiska za pomocą dostarczonych przez firmę Evergreen Solutions próbek stwierdzono:

  • Szybkość procesu alkalizacji jest najwyższa z zastosowaniem próbki materiału o nazwie OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513
  • Kolejne dostarczone materiały działają wolniej, z tym, że szybsze działanie wykazuje kreda granulowana z magnezem
  • Dostarczone materiały różnią się maksymalną wartością pH możliwego do uzyskania przy ich zastosowaniu. Próbka nr 1 (OrCal) pozwala na uzyskanie środowiska wysoce alkalicznego (pH=12,69), podczas gdy pozostałe materiały są znacznie słabiej alkalizujące (kreda – pH = 9,53; dolomit – pH = 7,73)