Badania nawozu OrCal® - zobacz wyniki i przekonaj się do jakości!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Raport z pomiarów szybkości alkalizacji

Prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

Szczecin, 25 maja 2018 r.

Badanie zdolności alkalizujących próbek przesłanych przez firmę Evergreen Solutions

Rys. 1 Zestaw pomiarowy do badania szybkości alkalizacji wraz z próbkami substancji:
1) OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513;
2) Dolomit – sypki nawóz wapniowy węglowo-magnezowy
3) Kreda granulowana z magnezem

1. Opracowanie procedury

W celu przeprowadzenia badań skompletowano aparaturę składająca się z następujących elementów:

  • Pojemnik szklany o pojemności 500 cm3
  • Mieszadło magnetyczne (ES 21H firmy Wiga) z regulacją obrotów
  • Pehametr (CP 401 firmy Elmetron) zaopatrzony w elektrodę do pomiaru wartości pH i czujnik temperatury

Zestaw aparatów i próbki poddane badaniu przedstawiono na rys. 1


2. Opis pomiarów

Dostarczone do pomiarów próbki utarto w moździerzu agatowym, tak, aby nadać im taką samą granulację. Pojemnik szklany napełniano 300 cm3 wody destylowanej. Po skalibrowaniu pehametru w naczyniu umieszczano elektrodę pomiarową i czujnik temperatury, a następnie uruchamiano mieszadło magnetyczne. W każdym doświadczeniu stosowano taką samą liczbę obrotów 750 obr./min. Następnie do pojemnika dodawano każdorazowo stałą, odważoną na wadze analitycznej, 1 g naważkę analizowanej próbki i włączano stoper do kontrolowania czasu procesu. We wszystkich doświadczeniach stosowaną tę samą temperaturę pomiarów wynoszącą 20oC. W wybranych momentach czasowych notowano wartość pH. Badanie prowadzono do momentu, w którym dwa kolejne odczyty dały taką samą wartość.


3. Wyniki pomiarów

Wyniki pomiarów dla poszczególnych próbek przedstawiono na rysunkach 2 – 4 i w tabelach 1 – 3.

Rys. 2. Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513

Rys. 3. Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – dolomit – sypki nawóz wapniowy węglowo-magnezowy

Rys. 4. Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – kreda granulowana z magnezem


Tabela 1.

Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513

Lp.Czas (s)Wartość pH
107,35
21510,84
33011,61
44511,91
56012,08
67512,20
79012,28
812012,40
915012,48
1018012,55
1121012,60
1224012,63
1327012,67
1430012,69
1533012,69

Tabela 2.

Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – dolomit – sypki nawóz wapniowy węglowo-magnezowy

Lp.Czas (s)Wartość pH
107,35
2157,37
3307,43
4607,51
5907,55
61207,60
71807,65
82407,69
93007,73
103607,73

Tabela 3.

Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania dla próbki – kreda granulowana z magnezem

Lp.Czas (s)Wartość pH
107,26
2157,45
3307,76
4608,31
5908,68
61208,97
71809,28
82409,40
93009,47
103609,53
114209,53


Podsumowanie

Po przeprowadzeniu badań szybkości alkalizacji środowiska za pomocą dostarczonych przez firmę Evergreen Solutions próbek stwierdzono:

  • Szybkość procesu alkalizacji jest najwyższa z zastosowaniem próbki materiału o nazwie OrCal® pHregulator® – produkt z serii OrCal® wytworzony z biomas poprodukcyjnych z wykorzystaniem certyfikowanego reagenta WapCal® zgodnego z normą Nr R.292513
  • Kolejne dostarczone materiały działają wolniej, z tym, że szybsze działanie wykazuje kreda granulowana z magnezem
  • Dostarczone materiały różnią się maksymalną wartością pH możliwego do uzyskania przy ich zastosowaniu. Próbka nr 1 (OrCal) pozwala na uzyskanie środowiska wysoce alkalicznego (pH=12,69), podczas gdy pozostałe materiały są znacznie słabiej alkalizujące (kreda – pH = 9,53; dolomit – pH = 7,73)

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego