Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawozy wapniowe

Jakie nawozy wapniowe stosować, aby odkwasić glebę?

W Polsce spora część gleb ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny – dlatego też tak ważne jest odpowiednie ich nawożenie oraz wapnowanie. Jednak czy tradycyjne nawozy wapniowe są najlepszym środkiem, aby użyźnić i zalkalizować glebę?

Ważnym kryterium wyboru nawozów wapniowych jest ich szybkość działania związana głównie ze składem chemicznym nawozu. W rolnictwie stosuje się cztery główne rodzaje wapna są to: wapno tlenkowe, wapno węglanowe, wapno dolomitowe, oraz produkty zawierające aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®!

wg definicji „Wapnowanie gleby – jest to stosowanie nawozów wapniowych w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.”

Kiedy najlepiej wapnować glebę?

W przypadku gruntów ornych najlepszym terminem wapnowania jest okres po żniwach bezpośrednio na resztki pożniwne, gdy gleba jest jeszcze nienawożona. Bezpośrednio po zbiorze roślin najkorzystniej jest pobrać próbki gleby do analiz chemicznych. Dzięki temu procesowi zyskujemy wiedzę, jaką ilość wapna potrzebujemy do przywrócenia glebie optymalnego odczynu pH. Wapnowanie w okresie pożniwnym w szczególności lecz nie wyłącznie pozwala glebie skutecznie zmienić i ustabilizować odczyn pH. W terminie pożniwnym nie ma problemów z wjazdem na pole. Nie ma też w tym okresie spiętrzenia prac polowych co wpływa na dokładność prowadzonego zabiegu wapnowania ( rozsiewania wapna). Warunkiem prawidłowego działania nawozów wapniowych jest ich równomierne wymieszanie i z glebą, najlepiej równomiernie na całej głębokości warstwy ornej. Dlatego zaleca się wapnować po żniwach pod podorywkę. Ponadto dodatkowe wymieszanie wapna zrealizuje też orka siewna lub orka zimowa.

Rozważając wapnowanie powinniśmy je planować przez pryzmat zmianowania upraw. Wapno rolnicze powinniśmy stosować pod przedplon, po którym przyjdzie w zmianowaniu roślina najbardziej wymagająca pod względem odczynu gleby. Szczególnie wymagającymi roślinami są buraki cukrowe, lucerna, rzepak i jęczmień. A zatem, jeżeli chcemy uprawiać rzepak ozimy na stanowisku wymagającym regulacji odczynu pH, a w zmianowaniu jego uprawę poprzedza pszenica ozima, to wapnowanie powinniśmy przeprowadzić przed siewem pszenicy. Pomiędzy pszenicą a siewem rzepaku nie ma odpowiednio długiego okresu na przeprowadzenie wapnowania tradycyjnymi nawozami wapniowymi wyjątek stanowią produkty zawierające aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®! Te w krótkim czasie bezpiecznie zmieniają pH gleby nie wpływając na zawartość próchnicy w glebie jednocześnie ją odżywiając i użyźniając.

Najlepszym okresem wapnowania jest aplikacja po żniwach. Nawozy wapniowe w tym OrCal® i OrCal® pHregulator® warto stosować także na użytkach zielonych i najlepszym terminem na ten zabieg jest jesień, po zbiorze wszystkich pokosów i po zakończeniu wypasania.

Badanie gleby to jeden z niezbędnych warunków potrzebnych do ustalenia potrzeb wapnowania oraz dawek wapna. Warunkiem dokładnego wyniku i zaleceń nawozowych jest prawidłowe pobranie próbek glebowych. Próby można pobierać przez cały okres wegetacyjny, ale korzystnie jest to zrobić po zbiorze roślin (po żniwach), kiedy gleba jest wyczerpana ze składników pokarmowych. Badanie wtedy będzie najdokładniejsze . Próbki do badań można pobierać samodzielnie i dostarczać je do Stacji Chemiczno Rolniczej albo powierzyć całe zadanie pracownikom Stacji Chemiczno-Rolniczej. Zalecane jest by gleby badać raz od 3–5 lat. W celu określenia potrzeb wapnowania i dawek nawozów wapniowych potrzebne są nam dwie informacje – pH gleby i kategoria agronomiczna gleby. Takie gotowe zalecenia i informacje dodatkowe o zasobności gleby otrzymamy wraz z wynikami analizy gleby wykonanej w Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Jak pobrać próbkę celem zbadania pH gleby?

Zgodnie z instrukcją, do przygotowania jednej reprezentatywnej próby (o wadze 0,5 kg) musimy pobrać z maksymalnej powierzchni 4 ha do 20 próbek pojedynczych (pierwotnych) z powierzchni gleb ornych mineralnych lub do 40 próbek z gleb organicznych i trwałych użytków zielonych. Próbki do analizy z gruntów ornych pobieramy z warstwy 0–20 cm, zaś na użytkach zielonych najpierw odcinamy warstwę 0–5 cm i z tej odkrywki pobieramy próbki głębokości 15 cm (z profilu 5–20 cm).

Według tradycyjnych praktyk wapnowanie gleby powinno odbyć się pożniwnie, a także w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny.

Skuteczność nawozów wapniowych uzależniona jest od ich stopnia rozdrobnienia oraz formy chemicznej w jakiej występują – dlatego najbardziej polecane są produkty zawierające aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® oraz środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® przeznaczone są do wszystkich rodzajów gleb: stosowanie odpowiedniej dawki skutecznie przyczyni się do odkwaszenia gleby oraz użyźnienia jej i odżywienia. Połączenie aktywnego hydratu wapnia oraz materii organicznej zapewnia glebie potrzebne makro i mikroelementy, a także szybko i skutecznie unormuje odczyn pH ziemi (gleby).

Dlaczego OrCal® i OrCal® pHregulator® działają szybciej niż tradycyjne nawozy wapniowe?

Dokładnie przemyślany skład, którego potwierdzenie i uznanie nasza firma zdobyła wśród wielu różnych instytucji, wyróżnia się hydratem wapnia. Działa on 85 razy lepiej niż kredy i dolomity – rozpuszczalność hydratu wynosi bowiem 1,7g/1000ml, czego efekty widoczne są już w pierwszym plonie.

CechaOrCal® i OrCal® pHregulator®Naturalne kredyNaturalne dolomity krzemiany
Wpływ na zmniejszenie zatrucia wód gruntowychTakNieNie
Rozpuszczalność w wodzie1,7 g/1000 ml0,02 g/1000 ml0,02 g/1000 ml
Wartość pH w badaniach na wodzie destylowanej12,699,537,73
OrCal® i OrCal® pHregulator®Kredy, dolomity, krzemiany (cechy wspólne)
Cel stosowania…to żywienie gleby i regulacja odczynu pH gleby.

Cel stosowania OrCal®:

 • podniesienie pH gleby
 • nawożenie Ca++,
 • aktywizacja mikroorganizmów gleby poprzez osiedlanie się ich na przestrzennych strukturach materii organicznej,
 • wzbogacenie gleby o substancję organiczną,
 • nawożenie makro- i mikroelementami, w tym NPK,
 • uzdrawianie gleby poprzez wiązanie metali ciężkich istniejących już w glebie do form rezydualnych, a więc słabo rozpuszczalnych.
 • …tylko regulacja odczynu gleby.

  Cel stosowania nawozów wapniowych:

 • podniesienie pH gleby,
 • nawożenie Ca++.
 • Zaawansowanie technologiczneOrCal® to zaawansowany technologicznie produkt do „inteligentnego” zarządzania właściwościami gleby i ulepszania jej.

  Działanie produktów OrCal®

  Substancja organiczna w OrCal® jest w formie kapsuł: część organiczna jest otoczona warstwą mineralną związków wapnia. Dzięki temu substancja organiczna uwalnia się stopniowo, dostarczając węgiel organiczny (Corg) mikroorganizmom gleby w sposób zrównoważony.

  Nawozy wapniowe (dolomity, kreda, krzemiany) to zwykła kopalina (skała).
  SkładOrCal® składa się z substancji organicznej, hydratu wapnia (CaOH)2, tlenku wapnia CaO, węglanu wapnia CaCO3, makro i mikroskładników NPK i wody.Nawóz wapniowy typu kreda lub dolomit to tylko wapń w postaci CaCO3.
  Formy wapniaOrCal® zawiera wapń w różnej formie chemicznej, o różnej szybkości działania na pH gleby:
  – szybko Ca(OH)2, CaO
  – powoli CaCO3

  Różne formy wapnia (Ca) w OrCal® to wielokierunkowe oddziaływanie na właściwości chemiczne i fizyczne gleby: odczyn pH, CEC (pojemność kompleksu sorpcyjnego), aktywność enzymatyczną, pojemność wodną, trwałość gruzełków glebowych (odporność na erozję).

  Nawozy wapniowe zawierają wapń tylko w postaci CaCO3 (węglan wapnia) – tylko powolne oddziaływanie na pH gleby.
  Rozpuszczalność w wodzieSzybkość działania OrCal® wynika z jego rozpuszczalności w wodzie: 1,7 g/1 l.
  To 85 razy lepiej niż w przypadku nawozów wapniowych.
  Węglan wapnia CaCO3 – rozpuszczalność tylko 0,02 g/1 l.
  Szybkość tworzenia jonów wapniaTo nie wapno (Ca) powoduje zmianę odczynu gleby. To jony OH-, które powstają podczas rozpadu węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia i tlenu wapnia zobojętniają kationy H+, które powodują zakwaszenie gleby.

  OH- + H+ = H2O

  Szybkość działania OrCal® wynika z krótszej reakcji tworzenia jonów OH- niż w przypadku nawozów wapniowych opartych o dolomity lub kredę.

  CaCO3 + H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

  Ca(HCO3)2 => Ca++ + 2OH- + 2CO2

  Ca(OH)2 => Ca++ + 2OH-

  W przypadku nawozów wapniowych reakcja tworzenia jonów OH- trwa o wiele dłużej niż w przypadku OrCal®
  Zakres odkwaszania na skali pHOrCal® rozpuszcza się w wodzie, dlatego może regulować pH w dowolnym przedziale, np. podniesie skutecznie z 6 pH do 7 pH.Nawozy wapniowe rozpuszczają się w kasach glebowych, które występują w glebie poniżej 5,5 pH. Powyżej pH 5,5 nawozy wapniowe mają ograniczoną, minimalną skuteczność, bo węglany wapnia w środowisku zbliżonym do alkalicznego się nie rozpuszczają.

  Dlatego m.in. program dotacji rządowej obejmuje tylko gleby o odczynie do 5,5 pH. Węglany rozpuszczają się w wodzie prawie 100 razy gorzej niż aktywny hydrat wapnia zawarty w OrCal®-u.

  Zasięg działaniaOrCal® zawiera związki wapnia w postaci małych cząsteczek (rzędu mikro- i nano-) o dużej łącznej powierzchni działania.

  Wymieszany z glebą, po rozpuszczeniu w wodzie lepiej penetruje glebę. Ma to znaczenie w uprawach niektórych roślin, np. kukurydzy, której korzenie sięgają głębiej. Wskazane jest więc, by głębsze warstwy gleby były także wysokiej jakości, z uregulowanym pH.

  Nawozy wapniowe to są mniej lub bardziej rozdrobnione skały wapniowe, zawierające dużo zbędnego balastu (głównie krzemionki).

  Węglan wapnia działa jedynie miejscowo, zasięg jego działania jest niewielki. Nie dociera więc skutecznie w głębsze partie gleby.

  Regulacja pH a nawożenie organiczneOrCal® to połączenie funkcji środka wapnującego i obornika.

  W przypadku aplikacji OrCal®-u za jednym zamachem zostaje odkwaszona gleba i uzupełniona materia organiczna.

  W przypadku nawozów wapniowych uwzględnionych w systemie nawożenia organicznego proces aplikacji przebiega dwutorowo. Ma to wpływ na ekonomikę gospodarowania, chociażby z uwagi na zwiększoną eksploatację maszyn rolniczych w obsłudze wysiewu wapna i aplikacji obornika.

  Nie bez znaczenia jest też okres karencji, który wydłuża czas wykonywania zabiegów agrotechnicznych i powoduje, że często kalendarz jest tak napięty, że nie udaje się przeprowadzić dwóch aplikacji (wapna i obornika).

  O korzyściach nawozu OrCal® przekonało się już wielu rolników. Poznaj je i Ty!

  bigbag nawozu orcal
  1. Kreda nawozowa granulowana, pomimo tego że przynosi efekty w postaci odkwaszenia gleby, nie podwyższa pH gleby tak skutecznie jak produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Nasze produkty zwiększają również dostępność i efektywność pobierania przez rośliny potasu, fosforu, azotu, magnezu oraz innych składników odżywczych.
  2. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® używane są przez rolników zarówno doglebowo, jak i pogłównie, w różnych porach roku i siewu. Mogą być stosowane jesienią, pożniwnie, na wiosnę, a także pomiędzy pokosami. Dawkowanie zależy od pH gleby (zalecane od 0,5 – 1,5 tony na hektar) i wystarcza nawet na 2-3 lata.
  3. Dzięki badaniom i analizom naszego produktu, jesteśmy pewni, że jest on nie tylko bezpieczny, ale także wyjątkowo skuteczny. Efekty jego działania potwierdzają m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® i OrCal pHregulator® uzyskał także liczne nagrody na wielu targach branżowych oraz nagrodę przyznaną przez specjalistów z Raportu Rolnego.
  4. OrCal® i OrCal pHregulator® podnosi odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i atmosferyczne, takie jak susze, upały, gradobicia, burze, przymrozki i mrozy, podtopienia, śnieżyce; nasz produkt chroni je również przed skutkami ubocznymi stosowania środków chemicznych.
  5. OrCal® i OrCal pHregulator® doskonale użyźnia glebę i stymuluje pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, wzbogacając ją w składniki odżywcze i kwasy humusowe, co zapewnia wysoki poziom odporności gleby.
  6. Produkty z serii OrCal® i OrCal® zawierając aktywny hydrat wapnia w połączeniu z materią organiczną tj Organika i Calcium sprawiają iż mamy odpowiednią humifikację w glebie, powstają frakcje próchnicy najlepsze z punktu widzenia poprawy buforowania zdolności sorpcyjnych gleby co przeciwdziała efektom suszy zwiększając zasobność gleb.
  7. Produkty z serii OrCal® pHregulator® to organiczno-mineralne środki poprawiające właściwości gleby zawierające aktywny hydrat wapnia. To formy produktów/substancji podobnie sklasyfikowane jak nawozy, w tej samej Ustawie o nawozach i nawożeniu z 2017 r.
  8. Produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® nie można utożsamiać z wapnem, bo wapno to w porównaniu z OrCal®-em produkt bardzo prosty i jednofunkcyjny. Po prostu tylko wolno odkwasza glebę (proces alkalizacji gleby przebiega w przypadku stosowania nawozów wapniowych prawie 100 razy wolniej niż w przypadku produktów OrCal®).
  9. Do tego nawozy wapniowe ( KREDY I DOLOMITY) rozpuszczają się w kwasach glebowych, które są najbardziej dostępne, gdy pH jest poniżej 5,5. Do podnoszenia pH powyżej 5,5 nadal najlepszym środkiem jest OrCal®.
  10. OrCal® to zaawansowany, nowoczesny produkt, który zawiera aktywny hydrat wapnia, materię organiczną oraz zawarte w niej naturalne, łatwo przyswajalne składniki odżywcze, np.: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, żelazo, białka, aminokwasy, peptydy, oligopeptydy czy kwasy humusowe.

  Nawozy wapniowe nie będą Ci potrzebne, jeśli zaczniesz używać produktów z serii OrCal® OrCal® pHregulator®!

  Wybierz produkt, który został doceniony już przez wielu rolników – OrCal® i OrCal® pHregulator®!!! sprawdzi się na każdej ziemi i przy wielu różnych uprawach!

  Zamów nawóz Kontakt

   Zapytaj o cenę

   Wypełnij formularz a my przygotujemy dla Ciebie niezobowiązującą ofertę.

   Podanie powyższych danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne w celu analizy i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie dotyczące oferty na produkty z serii OrCal®.

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Lipiańska 73/33 oraz Partnerów współpracujących z Evergreen Solutions Sp. z o.o. w celu:

   OrCal® - rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby