Kwaśna gleba - kompendium wiedzy dla rolnika | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Kwaśna gleba

kwaśna gleba w rękach rolnika - grafika wpisu

Gleba kwaśna czy zasadowa – jak rozwiązać problem z ziemią uprawną?

W Polsce ponad 50% gleb użytkowanych rolniczo ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny. Wysokie nasycenie jonami wodoru i glinu sprawia, że struktura ziemi jest bardzo słabo rozwinięta, brakuje również potrzebnych roślinom mikro i makroelementów. Stopniowa utrata kultury gleby powoduje brak żyzności pól – jakie badania należy więc przeprowadzić, aby sprawdzić odczyn ziemi?

Ocena potrzeb wapnowania

Warunki atmosferyczne, jakie panują w Polsce, mają duży wpływ na powstawanie gleb kwaśnych – dla klimatu humidowego typowa jest bowiem przewaga opadów nad parowaniem. Deszcze wymywają w głąb ziemi kationy oraz inne składniki zasadowe, przez co na ich miejscu pojawiają się jony wodorowe, odpowiadające za kwaśny odczyn pH. Wpływ mają także czynniki takie jak przenawożenie oraz wieloletnia uprawa, podczas której składniki zasadowe pobierane są przez rośliny uprawne. Również wpływ działań człowieka, takich jak emisja zanieczyszczeń (tlenków azotu, siarczanów, kwasów) do powietrza oraz rozwój przemysłu przyczyniły się do zakwaszenia ziemi. Dlaczego warto wiedzieć jaki gleba ma odczyn? Kwaśna gleba charakteryzuje się wysoką ilością glinu, który wpływa toksycznie na rośliny, można w niej znaleźć także magnez oraz żelazo – te pierwiastki sprzyjają namnażaniu się grzybów. Gleby takie również często ulegają zaskorupieniu, przez co rośliny nie są w stanie pobierać potrzebnych składników pokarmowych. Podpowiedzią w ustaleniu odczynu pH ziemi mogą być rośliny, które ją porastają – kwaśną glebę lubią zwłaszcza paprocie i mchy, a także koniczyna polna, skrzyp polny, fiołek trójbarwny, rumian polny, czerwiec roczny, szczaw oraz rdest. Aby sprawdzić pH ziemi do wyboru masz kilka metod badawczych: kwasomierz glebowy (chemiczny lub elektroniczny), papierek lakmusowy oraz ocet i sodę oczyszczoną. Na każde 100 m2 trzeba pobrać średnio 3-4 próbki gleby, z głębokości około 20 centymetrów – nie może to być ziemia, na której niedawno stosowany był nawóz, a w przypadku kwasomierzów wystarczy urządzenie umieścić w mokrej glebie. Jeśli jednak decydujemy się na użycie papierka lakmusowego, zmieszane próbki należy umieścić w szklanym naczyniu i zalać wodą destylowaną. Podobnie postępujemy w wypadku metody, w której wykorzystuje się ocet i sodę: do dwóch próbek dodajemy wymienione substancje; jeśli po dodaniu sody roztwór zaczyna się pienić, oznacza to, że gleba ma kwaśny odczyn pH. Jeśli natomiast ziemia reaguje z octem, oznacza to, że jest zasadowa.

Jak przystosować do upraw zasadową i kwaśną glebę?

Jeśli gleba jest zbyt kwaśna, masz do wyboru kilka różnych rozwiązań, aby zmienić jej odczyn – tak samo w przypadku, gdy ziemia jest zbyt zasadowa. Odkwaszanie najlepiej przeprowadzić jesienią (po zbiorze) lub wiosną (przed rozpoczęciem upraw), 3 lub 4 tygodnie przed wysiewem. Od poziomu pH gleby uzależniona jest dawka preparatu, jaką posypiemy wierzchnią warstwę ziemi – w Polsce od lat najczęściej używane są węglany wapnia, takie jak kredy i dolomity. Dostępne są także nawozy wapniowe tlenkowe. Kredy i dolomity jednak bardzo wolno rozpuszczają się w wodzie, przez co na efekty ich działania należy czekać od 2 do 3 lat. Nawozy tlenkowe działają dużo szybciej, jednak cechuje je wysoka reaktywność – po wprowadzeniu produktu do gleby może wytworzyć się silnie żrący wodorotlenek wapnia, co spowoduje zaburzenia w rozwoju roślin. Jeśli zależy Ci na tym, aby nie tylko odkwasić glebę, ale jednocześnie dostarczyć jej odpowiednich składników odżywczych, doskonałą alternatywą dla znanych wszystkim produktów będzie nawóz organiczno-mineralny OrCal®. W jego składzie można znaleźć aktywny hydrat wapnia oraz substancję organiczną. Takie połączenie zapewnia kompleksowe działanie – środek nie tylko podwyższa poziom pH, zapewniając wysoce alkaliczne środowisko pod uprawy, ale również przyspiesza proces humifikacji, dzięki czemu w glebie podnosi się procentowy poziom próchnicy oraz makro i mikroelementów. Nawóz OrCal® doceniany jest zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym – a jego wyjątkowe działanie potwierdzają liczne badania, m.in. przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Jednostka ta wykazała, że użycie produktu OrCal® zwiększa efektywność pobierania oraz dostępność azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i siarki. Dodatkowo, dzięki użyciu naszego nawozu poziom pH równy był 7,0, co zwiększyło efektywność pobierania makroskładników do blisko 100%. Tak skuteczne i szybkie działanie pozwala zmniejszyć nawożenie mineralne nawet o 50%.

Jeśli jednak odczyn gleby wykazał, że jest ona silnie zasadowa, najlepszym rozwiązaniem będzie użycie torfu w proporcji 1:1 (gleba i nawóz). Zabieg ten należy wykonać jesienią, wprowadzając torf bardzo głęboko. Dostępne na rynku siarczany amonu również mają działanie zakwaszające – mogą one jednak być toksyczne dla roślin. Niezależnie od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, warto sięgać po produkty, których działanie jest w pełni bezpieczne i efektywne – dlatego też do odkwaszania gleby polecamy nawóz organiczno-mineralny OrCal®!

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego