Wapno węglanowe - dawkowanie | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Wapno węglanowe dawkowanie

wapno węglanowe dawkowanie przy wysiewie - grafika wpisu

Wapno węglanowe – dawkowanie zgodnie z potrzebami

Wysokie zakwaszenie gleby w Polsce jest problemem, który skutkuje gorszymi uprawami i ich niską opłacalnością. Wapnowanie gruntów uprawnych jest podstawowym i koniecznym działaniem pozwalającym na podniesienie odczynu pH gleby. Konieczne jest ustalenie dawek preparatu zawierającego wapno węglanowe. dawkowanie musi opierać się na danych dotyczących pH gleby i jej kategorii agronomicznej.

Dawkowanie wapna węglanowego i czas stosowania

Jak już wskazano, dawkowanie wapna węglanowego jest uzależnione od kategorii agronomicznej gleby. Tym samym większej dawki nawozu będzie potrzebowała gleba ciężka, a mniejszej gleba lekka.

Konieczne dawki nawozów wapniowych w przeliczeniu na CaO w t/ha:

 • 3,0 gleby bardzo lekkie;
 • 3,5 gleby lekkie;
 • 4,5 gleby średnie;
 • 6,5 gleby ciężkie.

Potrzebne dawki nawozów wapniowych w przeliczeniu na CaO w t/ha:

 • 2,0 gleby bardzo lekkie;
 • 2,5 gleby lekkie;
 • 3,0 gleby średnie;
 • 3,0 gleby ciężkie.

Wskazane dawki nawozów wapniowych w przeliczeniu na CaO w t/ha:

 • 1,0 gleby lekkie;
 • 1,5 gleby lekkie;
 • 1,7 gleby średnie;
 • 2,0 gleby ciężkie.

Dla precyzyjnego ustalenia dawkowania wapna węglanowego konieczne jest ustalenie rzeczywistego stopnia zakwaszenia gleby poprzez oznaczenie kwasowości hydrolitycznej (Hh).

OrCal® – skuteczne odkwaszanie przy mniejszym dawkowaniu!

Nowoczesny nawóz organiczno-mineralny zawiera w swojej recepturze hydrant wapnia Ca(OH)2, który zdecydowanie szybciej od innych nawozów wapniowych rozpuszcza się w wodzie i wchłania do gleby. Jego działanie odkwaszające jest widoczne już w pierwszym sezonie – w przypadku tradycyjnych preparatów na efekty trzeba czekać nawet 3 lata. Dawkowanie nawozu OrCal® z hydrantem wapnia jest mniejsze.

Dawka interwencyjna przy pH poniżej 4,5

 • 1,5 gleby bardzo lekkie i lekkie
 • 2 – 2,5 gleby średnie ciężkie

Dawka podtrzymująca przy pH 4,5 – 5,0

 • 1,0 gleby bardzo lekkie i lekkie
 • 1 – 1,5 gleby średnie ciężkie

Dawka podtrzymująca przy pH 5,1 – 6,0

 • 1,0 gleby bardzo lekkie i lekkie
 • 1,0 gleby średnie ciężkie

Dawka minimalna przy pH poniżej 6,0

 • 0,5 gleby bardzo lekkie i lekkie
 • 0,7 gleby średnie ciężkie

OrCal® należy stosować doglebowo przy zastosowaniu rozsiewaczy do nawozów mineralnych lub środków wapnujących. Po aplikacji nawóz powinien zostać wymieszany z glebą.

Nawóz organiczno-mineralny OrCal® jest odpowiedni do odkwaszania i odżywiania gleb przeznaczonych pod uprawę owoców, warzyw, a także na uprawach polowych, łąkach i pastwiskach. Precyzyjne dawkowanie jest uzależnione od wspomnianych wyżej czynników oraz rodzaju roślin. Szybka i skuteczna rekultywacja gruntów, podniesienie jakości upraw, wzmocnienie roślin – to główne atuty bezpiecznego nawozu nowej generacji OrCal®.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego