Wapno dolomitowe, a nawóz OrCal® - skorzystaj z lepszego wyboru!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Wapno dolomitowe

Jakie efekty zapewnia wapno dolomitowe?

Dzięki swoim właściwościom chemicznym, wapno dolomitowe nadaje się do odkwaszania gleby oraz uzupełnienia braków magnezu w glebie. Jest to bardzo popularny środek wśród rolników – jednak czy zapewnia on najlepsze możliwe efekty działania?

Wapno dolomitowe uzyskiwane jest z przemiału surowego dolomitu. Jest to popularna metoda nawożenia, zarówno w rolnictwie ekologicznym, jak i konwencjonalnym – jednak na jej efekty trzeba czekać od 2 do 5 lat. Dlatego też, jeśli zależy Ci na szybkiej poprawie odczynu pH gleby, a także wzbogaceniu jej o magnez i wapń, warto pomyśleć o alternatywnym rozwiązaniu, jakim jest użycie nawozu organiczno-mineralnego OrCal® i OrCal® pHregulator®. Dzięki unikalnemu składowi nasz produkt działa szybko i skutecznie, a co najważniejsze kompleksowo. Aktywny Hydrat wapnia, zawarty w składzie, zapewnia wysoki poziom rozpuszczalności w wodzie (1,7g/1000ml), a substancja organiczna oraz inne składniki użyźnienie, a także potrzebne makro i mikroelementy. Dzięki nawozowi OrCal® podnosi się procentowy udział próchnicy w ziemi, co poprawia jej strukturę; produkt stymuluje również pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej. OrCal® i OrCal® pHregulator® zastosowany działa już po 2-3 deszczach odżywiając, użyźniając i odkwaszając glebę w tym samym roku agrotechnicznym. Efekty odżywienia, użyźnienia i podniesienia pH gleby są widoczne bezpośrednio po zastosowaniu nawozów i utrzymują się na 2-3 lata w zależności od rodzaju gleby i prowadzonej uprawy.

Nawóz OrCal® i OrCal® pHregulator® – to więcej niż alternatywa dla wapna dolomitowego!

Efekty użycia nawozu OrCal® i środka poprawiającego właściwości gleby OrCal® pHregulator® widoczne są już w pierwszym plonie – węglany wapnia, takie jak kredy i dolomity rozpuszczają się w wodzie dużo wolniej (0,02g/1000ml), przez co słabiej odkwaszają glebę; nie polepszają także jej struktury w tak znacznym stopniu jak nasz produkt. Unikatowa formuła nawozów zapewnia lepsze i skuteczniejsze działanie – o czym przekonało się już wielu rolników.


Właściwości nawozów mineralnych z materią organiczną serii OrCal®:

CechaOrCal® i OrCal® pHregulator®KredyDolomity
Rozpuszczalność w wodzie1,7 g/1000 ml0,02 g/1000 ml0,02 g/1000 ml
Wartość pH w badaniach na wodzie destylowanej12,699,537,73

Przekonaj się, dlaczego OrCal® i OrCal® pHregulator® są doceniane przez polskich i zagranicznych rolników!

lepsza alternatywa na wapno dolomitowe
 1. Wapno dolomitowe (pospolicie dolomit), pomimo tego, że przynosi efekty w postaci odkwaszenia gleby, nie podwyższa pH gleby tak skutecznie, jak produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Nasze produkty zwiększają również dostępność i efektywność pobierania przez rośliny potasu, fosforu, azotu, magnezu oraz innych składników odżywczych.
 2. Produkt z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® używany jest przez rolników zarówno doglebowo, jak i pogłównie, w różnych porach roku i siewu. Może być stosowany jesienią, pożniwnie, na wiosnę, a także pomiędzy pokosami. Dawkowanie zależy od pH gleby (zalecane od 0,5 – 1,5 tony na hektar) i wystarcza nawet na 2-3 lata.
 3. Dzięki badaniom i analizom naszego produktu jesteśmy pewni, że jest on nie tylko bezpieczny, ale także wyjątkowo skuteczny. Efekty jego działania potwierdzają m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® i OrCal pHregulator® uzyskał także liczne nagrody na wielu targach branżowych oraz nagrodę przyznaną przez specjalistów z Raportu Rolnego.
 4. OrCal® i OrCal pHregulator® podnosi odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i atmosferyczne, takie jak susze, upały, gradobicia, burze, przymrozki i mrozy, podtopienia, śnieżyce; nasz produkt chroni je również przed skutkami ubocznymi stosowania środków chemicznych.
 5. OrCal® i OrCal pHregulator® doskonale użyźnia glebę i stymuluje pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, wzbogacając ją w składniki odżywcze i kwasy humusowe, co zapewnia wysoki poziom odporności gleby.
 6. Produkty z serii OrCal® i OrCal® zawierając aktywny hydrat wapnia w połączeniu z materią organiczną tj. Organika i Calcium sprawiają iż mamy odpowiednią humifikację w glebie, powstają frakcje próchnicy najlepsze z punktu widzenia poprawy buforowania zdolności sorpcyjnych gleby co przeciwdziała efektom suszy zwiększając zasobność gleb.
 7. Produkty z serii OrCal® pHregulator® to organiczno-mineralne środki poprawiające właściwości gleby zawierające aktywny hydrat wapnia. To formy produktów/substancji podobnie sklasyfikowane jak nawozy, w tej samej Ustawie o nawozach i nawożeniu z 2017 r.
 8. Produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® nie można utożsamiać z wapnem, bo wapno to w porównaniu z OrCal®-em produkt bardzo prosty i jednofunkcyjny. Po prostu tylko wolno odkwasza glebę (proces alkalizacji gleby przebiega w przypadku stosowania nawozów wapniowych prawie 100 razy wolniej niż w przypadku produktów OrCal®).
 9. Do tego nawozy dolomitowe lub kredy rozpuszczają się w kwasach glebowych, które są najbardziej dostępne, gdy pH jest poniżej 5,5. Do podnoszenia pH powyżej 5,5 nadal najlepszym środkiem jest OrCal®.
 10. OrCal® to zaawansowany, nowoczesny produkt, który zawiera aktywny hydrat wapnia, materię organiczną oraz zawarte w niej naturalne, łatwo przyswajalne składniki odżywcze, np.: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, żelazo, białka, aminokwasy, peptydy, oligopeptydy czy kwasy humusowe.
 11. Dzięki badaniom i analizom naszego produktu, jesteśmy pewni, że jest on nie tylko bezpieczny, ale także wyjątkowo skuteczny. Efekty jego działania potwierdzają m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® i OrCal pHregulator® uzyskał także liczne nagrody na wielu targach branżowych oraz nagrodę przyznaną przez specjalistów z Raportu Rolnego.

Wapno dolomitowe nie zapewni Ci takich efektów!

Wybierz to, co najlepsze dla Twojej ziemi – nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® to najlepszy produkt na rynku!

Zamów nawóz Kontakt

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego