Nawozy mineralne vs OrCal® - w trosce o twoje gospodarstwo!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawozy mineralne

Czy nawozy mineralne mają wystarczająco kompleksowe działanie?

Dostarczenie uprawianym roślinom składników takich jak: azot, fosfor, potas, magnez czy wapń, ma duże znaczenie dla ich rozwoju oraz późniejszej jakości plonów. Nawozy mineralne mogą jednak oddziaływać szkodliwie na glebę, wody gruntowe oraz żyjące w nich organizmy.

Potocznie nazywane także nawozami sztucznymi, nawozy mineralne mają za zadanie wzbogacić glebę w składniki pokarmowe, które są niezbędne dla rozwoju roślin, a także polepszyć właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne ziemi. Często produkowane są kopalniach lub w zakładach chemicznych (na szerszą skalę), w procesie syntezy. Do najważniejszych składników nawozów mineralnych należą: azot, (N), fosfor (P), potas (K), bor (B), siarka (S), wapń (Ca) i magnez (Mg), jednak produkty tego rodzaju, które dostarczane są rolnictwu przez przemysł chemiczny zwykle zawierają tylko jeden składnik pokarmowy. Oprócz tego typu produktów, wyróżnia się także nawozy mineralne wiosenne, jesienne oraz całosezonowe. Ich zastosowanie pozwala zwiększyć masę plonu, ilość cukrów prostych oraz białek w roślinach, a także odporność upraw. Wybierając nawóz mineralny należy jednak pamiętać o tym, że może on znacznie wpłynąć na odczyn pH środowiska – działa tak między innymi azot, którego działanie zakwaszające (obniżające pH gleby) przyczynia się do pogorszenia warunków upraw. Przy glebach wysoce zakwaszonych warto wybrać organiczno-mineralne produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, których kompleksowe działanie potwierdzają przeprowadzone badania oraz opinie rolników. Dzięki innowacyjnemu składowi, preparaty te nie tylko odkwaszają glebę, ale także poprawiają jej żyzność oraz zapewniają roślinom niezbędne mikro oraz makroskładniki, uzupełniając materię organiczną.

Łącząc w sobie właściwości nawozów organicznych i mineralnych, produkt naszej firmy zapewnia wielopoziomowe działanie. Gwarantuje wyjątkowy skład i formuła. Aktywny hydrat wapnia szybko rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu nawóz przynosi szybko efekty.

Wypróbuj produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, których skuteczność potwierdzają wyniki badań!

Łącząc w sobie właściwości nawozów organicznych i mineralnych, produkty naszej firmy zapewniają wielopoziomowe działanie. Gwarantują to wyjątkowe składy i formuły. Aktywny hydrat wapnia szybko rozpuszcza się w wodzie, dzięki czemu preparaty przynoszą efekty już po pierwszym deszczu.


Właściwości nawozów mineralnych z materią organiczną serii OrCal®:

Wapń CaO30,97 (% s.m.)
Aktywny hydrat wapnia Ca(OH)242,11 (% s.m.)
Wapń Ca22,12 (% s.m.)
Substancja organiczna35,80 (% s.m.)
Azot Nokoło 1,5 (% s.m.)
Fosfor P/P2O50,48 (% s.m.)/1,10 (% s.m.)
Potas K/K2O0,20 (% s.m.)/0,24 (% s.m.)
Odczyn pH12,6

Jakie korzyści zapewnia stosowanie produktu z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®?

bigbag nawozu orcal
  1. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® zostały skomponowane z myślą o kompleksowym i skutecznym odżywieniu roślin. Za sprawą bogatej zawartości substancji mineralnych efektywnie dostarczają roślinom niezbędnych składników pokarmowych. Ich uniwersalny skład sprawia, że nadają się praktycznie do stosowania pod każdy gatunek upraw oraz typ gruntu. OrCal® i OrCal® pHregulator® mogą być używane jednocześnie z innymi środkami nawozowymi. Są to idealne preparaty dla osób, które cenią sobie szybkość działania i jakość.
  2. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® wyróżniają się szybką i niemal całkowitą rozpuszczalnością, co skutkuje lepszym rozwojem systemu korzeniowego, większą wydajnością fotosyntezy oraz wzmożoną odpornością roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (m.in. na suszę). Szybka rozpuszczalność produktu powoduje również, że składniki pokarmowe potrzebne roślinom do rozwoju docierają do nich wyjątkowo sprawnie, co jest istotną kwestią, w przypadku nawożenia interwencyjnego. Co więcej, stosowanie produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® poprawia fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości ziemi uprawnej, potęguje efektywność działania innych preparatów naturalnych, a także powoduje przyrost wielkości plonów oraz optymalizuje jakość odżywczą roślin.
  3. Preparaty OrCal® i OrCal® pHregulator® nadają się do nawożenia zarówno przed siewem lub sadzeniem roślin, jak i pogłównie. Mogą być stosowane pod wszystkie gatunki roślin uprawnych, a w szczególności kukurydzę, rzepak, buraki i pszenicę. Nawozy mineralne, ze względu na swoje silne właściwości, przy nieumiejętnym zaaplikowaniu mogą skutkować przenawożeniem i zakwaszeniem gleby. Z tego powodu należy starannie dopasować dawkę oraz częstotliwość ich stosowania, zarówno do rodzaju gleby, jej odczynu pH oraz typu upraw, jak i potrzeb pokarmowych. W celu zaspokojenia zapotrzebowania roślin rekomendowane jest przeprowadzenie analizy zasobności użytku rolnego. W przypadku dalszych wątpliwości, co do dawkowania, zaleca się stosowanie ilości podanych na opakowaniu.

Nawozy mineralne czy organiczne?
Dzięki nam nie musisz już wybierać!

Nawóz doceniło już wielu rolników – Teraz Ty przekonaj się sam. Wypróbuj produkty z serii Orcal® i OrCal® pHregulator®!

Zamów nawóz Kontakt

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego