Odkwaszanie gleby dolomitem (nawozami dolomitowymi) | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Odkwaszanie gleby dolomitem

odkwaszanie gleby dolomitem podczas nawożenia - grafika wpisu

Dolomit jest monomineralną skałą osadową składającą się głównie z węglanu wapnia i magnezu. W rolnictwie ekologicznym i konwencjonalnym wykorzystywany jest w formie nawozu naturalnego pozyskiwanego w skutek mielenia skały. To bogaty produkt, nie mniej warto sprawdzić czy odkwaszanie gleby dolomitem rzeczywiście przynosi szybkie efekty.

Nawóz dolomitowy – czy szybko odkwasza?

Niekwestionowaną zaletą nawozów dolomitowych jest to, że można je stosować przez cały rok. Zazwyczaj rolnicy sięgają po niego na przełomie marca i kwietnia oraz w okresie pożniwnym. Nawozy dolomitowe mogą mieć różny skład, który wynika z różnych skał dolomitowych występujących w Polsce. Tym samym nawóz może posiadać inne właściwości aktywne. Ponieważ jest naturalny, nadaje się praktycznie pod wszystkie uprawy, ale najlepsze efekty osiąga w glebach ubogich w magnez, wapń oraz w glebach kwaśnych.

Prawdą jest, że nawóz dolomitowy ma właściwości odkwaszające. Dostępny jest w formie sypkiej lub granulowanej. Nie mniej zawarte w nim wapno dolomitowe wykazuje najmniejszą reaktywność w porównaniu z innymi nawozami stosowanymi w rolnictwie. Jego zdolność szybkiego odkwaszania jest bliska zeru, na efekty trzeba czekać kilka lat. Należy także pamiętać, że im większe rozdrobnienie skał dolomitowych tym uzyskany nawóz będzie wykazywał większą reaktywność.

Jeśli nie odkwaszanie gleby dolomitem, to czym?

Wybór odpowiedniego naturalnego nawozu do odkwaszania i wzbogacania gleby o składniki mineralne oraz odżywcze nie jest prosty. Do dyspozycji rolników pozostaje wiele nawozów wapniowych, które różnią się między sobą m.in. metodą pozyskiwania. Dotychczas, dla uzyskania szybkich efektów stosowano nawozy kredowe, które działały szybko, ale krótkofalowo. Jeśli chciano osiągnąć stabilne pH gleby sięgano po nawozy dolomitowe, jednak proces odkwaszania trwał kilka sezonów. Często zakup nawozu był podyktowany niższą ceną.

Tymczasem dobrej klasy nawóz to inwestycja, która w dłuższej perspektywie okazuje się być ekonomiczną. Zmniejszenie konieczności nawożenia przy jednoczesnym uzyskaniu odpowiedniego pH gleby i poprawie plonowania jest wynikiem stosowania nawozów organiczno-mineralnych tj. OrCal®, który zawiera wapń w formie aktywnego hydratu wapnia Ca(OH)2 – związku o wysokiej zdolności odkwaszającej. Należy podkreślić, że jest to nawóz o kompleksowym działaniu, który nie tylko szybko odkwasza glebę, ale też minimalizuje przyczyny jej zakwaszenia. Zawarta w nim masa organiczna wspomaga procesu próchnicze gleby, zwiększa jej aktywność biologiczną i poprawia jej strukturę.

Nowoczesne rolnictwo potrzebuje rozwiązań działających w sposób kompleksowy, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo upraw i ich ochronę przed toksycznymi substancjami. Kiepskiej jakości, zakwaszona gleba to zdecydowanie niższe plonowanie, podatność roślin na patogeny i ciężkie metale. Odkwaszanie nawozem organiczno-mineralnym OrCal® pozwala na wielopłaszczyznowe rozwiązanie trudności związanych z zakwaszoną glebą, a także czasem suszy czy podatności roślin na choroby.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego