Nawóz RSM i jego uzupełnienie OrCal® - sprawdź i wybierz!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Czy nawóz RSM można zastąpić lepszym produktem?

grafika wpisu czy nawoź rsm można zastąpić

Nawóz RSM

RSM, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy, to wysoce skoncentrowany nawóz azotowy. Stosować go należy techniką oprysku grubokroplistego lub techniką rozlewu.

Zaleca się wykonywanie oprysków na zdrowe i suche rośliny. Nie stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów. RSM może być stosowany na wszystkie rodzaje gleb, do nawożenia zbóż, rzepaku, buraków, ziemniaków, kukurydzy, użytków zielonych oraz upraw warzywniczych i sadowniczych. Korzyści z zastosowania Roztworu Saletrzo – mocznikowego to:

  • Zawiera wszystkie dostępne formy azotu (azotanową, amonową, amidową) w korzystnych proporcjach.
  • Zapewnia roślinom stały dopływ azotu w okresie wegetacji.
  • Wykazuje szybkie i długotrwałe działanie.
  • Stosowany do nawożenia przedsiewnego i pogłównego.
  • Płynna forma przyśpiesza przyswajanie azotu przez rośliny.
  • Oprysk lub wylew nawozu umożliwia równomierne rozprowadzanie nawozu.
  • Wykazuje wysoką skuteczność nawozu w okresach suszy.
  • Zwyczajowo niższa cena czystego składnika (N) w stosunku do nawozów stałych.

Podsumowując, azot(N) to jeden z ważniejszych pierwiastków jakie znajdują się w glebie. To on w dużej mierze odpowiada za wzrost roślin. Jego niedobór w ziemi hamuje ich rozwój oraz zmniejsza zawartość chlorofilu, co wpływa na wielkość całego plonu. Nadmiar azotu w glebie to jeden z częstszych skutków przenawożenia; ma on także duży wpływ na zanieczyszczanie wód gruntowych oraz znaczne zakwaszenie gleb a wtórnie za słabą przyswajalność większości makroelementów. Samo stosowanie nawozu RSM również obostrzone jest wieloma wymaganiami, które mają chronić środowisko, do których należą m.in. restrykcyjne, umiejętne dawkowanie nawozu RSM. Brak dostatecznej wiedzy odnośnie prawidłowej aplikacji o właściwościach RSM oraz możliwość „poparzenia upraw” podczas aplikacji w późniejszych etapach spryskiwania, czy znaczne zakwaszanie gleby po aplikacji sprawiają, że nawóz RSM może nie być najtrafniejszym wyborem na rynku, uwzględniając sytuację rynkową panującą w rolnictwie oraz uwarunkowania środowiskowe czy potrzeby roślin.

Rośliny czerpią z gleby wodę oraz wszystkie mineralne składniki odżywcze niezbędne do życia. Dostępność i rozpuszczalność składników mineralnych w roztworze glebowym w największym stopniu zależy od odczynu gleby (pH gleby), o który należy w pierwszej kolejności zadbać. Przedstawia to poniższy wykres:

przyswajalność nawozu rsm a ph gleby

W sytuacji, gdy zdecydujemy się na wykorzystanie RSM w uprawie, należy uwzględnić potrzeby roślin na inne składniki tj. mikroelementy (pierwiastki śladowe) pierwiastki występujące w organizmach żywych w małych (śladowych) ilościach i makroelementy (pierwiastki główne) pierwiastki występujące w organizmach żywych w stosunkowo dużych ilościach. Do podstawowych makroelementów zaliczamy wapń Ca będący jednym z podstawowych składników niezbędnych do poprawnego rozwoju roślin i utrzymania prawidłowego dla potrzeb upraw odczynu gleby. By uzupełnić wapń Ca oraz zapobiegać znacznemu zakwaszeniu gleb po zastosowaniu min nawozu RSM najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie produktu z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Produkt z serii OrCal® sprawdzi się poprzez uzupełnienie materii organicznej w glebie i szybką bezpieczną regulację odczynu gleby (pH gleby) co idealnie uzupełni działanie nawozu RSM. Dzięki temu, że produkty z serii OrCal® utrzymują pH gleby na właściwym, wysokim poziomie, również i przyswajalność składników takich jak azot, potas i fosfor jest bardzo duża, co w szczególności w przypadku stosowanego nawozu RSM ma ogromne znaczenie. Przy pH około 6,5- 7,0 przyswajalność N, P, K wynosi niemal 100% – a użycie naszego innowacyjnego nawozu OrCal® pozwoli taki odczyn ziemi osiągnąć i wykorzystać w 100%, potencjał nawozowy” i płynące z niego korzyści drzemiące w nawozach RSM, czyli roztworu saletrzano-mocznikowego.

OrCal® i RSM to idealne połączenie stosowane oddzielnie łączą w sobie kompleksowe oddziaływanie, dostarczając glebie oraz roślinom potrzebnych mikro, oraz makroelementów, jednocześnie zapobiegając zakwaszeniu gleby, co daje uprawom optymalne warunki do wzrostu.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego