fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Wapnowanie gleby

wapnowanie gleby uprawnej - grafika wpisu

Czy systematyczne wapnowanie gleby jest konieczne?

Uzyskanie wysokich plonów i uniknięcie szkód związanych z żerowaniem zwierząt, czy przeciągającą się suszą jest celem jest celem wszystkich rolników. Niestety wysokie zakwaszenie pól uprawnych w połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi może przynieść straty i zminimalizować opłacalność produkcji. Wapnowanie gleby jest podstawową i obowiązkową czynnością przygotowującą ziemię do zasiewu.

Brak wapnowania gleby – opłakane skutki

Optymalny odczyn gleby pozytywnie wpływa na plony. Niestety, polski klimat i środowisko nie jest sprzyjające. Przewaga kwaśnych i bardzo kwaśnych gleb sprawia, że potencjał gruntów uprawnych jest wykorzystywany zaledwie w połowie. Nadmierne zakwaszenie powoduje słabe odżywienie systemu korzeniowego i całej rośliny. Mniejsza dostępność do składników pokarmowych niekorzystnie wpływa na plonowanie, które jest słabe, przerzedzone, a rośliny rosną karłowate, cienkie i nieodporne na czynniki chorobotwórcze. Ponadto zbyt niski odczyn pH gleby ogranicza rozwój drobnoustrojów glebowych odpowiedzialnych za asymilację azotu z powietrza i zwiększa zawartość rozpuszczalnych form metali ciężkich które działają hamująco i trująco na rośliny.

Wapnowanie gleby inteligentnymi nawozami

Wapnowanie gleby polega na stosowaniu nawozów wapniowych, których zadaniem jest podniesienie odczynu pH gleby i jej odkwaszenie. W zależności od receptury i pochodzenia mogą one działać szybko – nawóz organiczno-mineralny OrCal® – lub zdecydowanie wolniej – nawozy dolomitowe. Oprócz tego, wapnowanie gleby powoduje poprawienie jej właściwości fizycznych, użyźnienie oraz zwiększenie dostępności dla roślin wartości odżywczych. Zmienia się także struktura gleby, która może powrócić do prawidłowej wymiany wodno-powietrznej.

Najlepszym momentem do przeprowadzenia wapnowania gleby jest późne lato lub jesień, czyli okres zaraz po zbiorach. Dopuszcza się także – w przypadku rzepaku i zbóż ozimych – przeprowadzenie wapnowania przed 1 grudnia, pod warunkiem, że gleba nie jest pokrywa śniegiem i zamarznięta do głębokości 30 cm.

Mając do wyboru kredę granulowaną, nawóz dolomitowy i nawóz z hydratem wapnia zdecydowanie najkorzystniejszym wyborem jest ten ostatni. Składnik ten znajduje się w recepturze nawozu organiczno-mineralnego OrCal® i charakteryzuje się szybka i skuteczną rozpuszczalnością w wodzie. W porównaniu do nawozów dolomitowych lub kredowych hydrat wapnia rozpuszcza się 100 razy lepiej, dzięki czemu odkwasza glebę nie po kilku latach, ale już po pierwszym użyciu. Innymi słowy pozytywne efekty wapnowania nawozem OrCal® widoczne są w pierwszym plonie. Jego atutem jest także zawartość substancji organicznej poprawiającej strukturę i odżywienie gleby oraz wzrost masy próchniczej.

Efekty wapnowania gleby

Stosowanie inteligentnego i kompleksowego nawozu OrCal® to szereg zalet dla uprawy. Oprócz szybkiego i bezpiecznego podniesienia pH gleby nawóz dostarcza naturalnych mikro- i makroelementów z materii organicznej będącej składem receptury. Produkt wyraźnie wpływa na użyźnienie gleby stymulując rozwój korzeniowy roślin, co z kolei przekłada się na blisko 40 proc. wzrost biomasy roślin. Uprawy są odporne na działanie niektórych patogenów glebowych, chorób bakteryjnych i grzybowych. Nie można także pominąć wzmocnienia roślin na różnorodne czynniki atmosferyczne tj. susza, burze, upały, przymrozki czy podtopienia. Plusem wapnowania gleby nawozem OrCal® jest jego działanie odstraszające dziki, a tym samym eliminacja szkód łowieckich.