Wapnowanie gleby - kompendium wiedzy gospodarza | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Wapnowanie gleby

wapnowanie gleby uprawnej - grafika wpisu

Czy systematyczne wapnowanie gleby jest konieczne?

Uzyskanie wysokich plonów i uniknięcie szkód związanych z żerowaniem zwierząt, czy przeciągającą się suszą jest celem jest celem wszystkich rolników. Niestety wysokie zakwaszenie pól uprawnych w połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi może przynieść straty i zminimalizować opłacalność produkcji. Wapnowanie gleby jest podstawową i obowiązkową czynnością przygotowującą ziemię do zasiewu.

Brak wapnowania gleby – opłakane skutki

Optymalny odczyn gleby pozytywnie wpływa na plony. Niestety, polski klimat i środowisko nie jest sprzyjające. Przewaga kwaśnych i bardzo kwaśnych gleb sprawia, że potencjał gruntów uprawnych jest wykorzystywany zaledwie w połowie. Nadmierne zakwaszenie powoduje słabe odżywienie systemu korzeniowego i całej rośliny. Mniejsza dostępność do składników pokarmowych niekorzystnie wpływa na plonowanie, które jest słabe, przerzedzone, a rośliny rosną karłowate, cienkie i nieodporne na czynniki chorobotwórcze. Ponadto zbyt niski odczyn pH gleby ogranicza rozwój drobnoustrojów glebowych odpowiedzialnych za asymilację azotu z powietrza i zwiększa zawartość rozpuszczalnych form metali ciężkich które działają hamująco i trująco na rośliny.

Wapnowanie gleby inteligentnymi nawozami

Wapnowanie gleby polega na stosowaniu nawozów wapniowych, których zadaniem jest podniesienie odczynu pH gleby i jej odkwaszenie. W zależności od receptury i pochodzenia mogą one działać szybko – nawóz organiczno-mineralny OrCal® – lub zdecydowanie wolniej – nawozy dolomitowe. Oprócz tego, wapnowanie gleby powoduje poprawienie jej właściwości fizycznych, użyźnienie oraz zwiększenie dostępności dla roślin wartości odżywczych. Zmienia się także struktura gleby, która może powrócić do prawidłowej wymiany wodno-powietrznej.

Najlepszym momentem do przeprowadzenia wapnowania gleby jest późne lato lub jesień, czyli okres zaraz po zbiorach. Dopuszcza się także – w przypadku rzepaku i zbóż ozimych – przeprowadzenie wapnowania przed 1 grudnia, pod warunkiem, że gleba nie jest pokrywa śniegiem i zamarznięta do głębokości 30 cm.

Mając do wyboru kredę granulowaną, nawóz dolomitowy i nawóz z hydratem wapnia zdecydowanie najkorzystniejszym wyborem jest ten ostatni. Składnik ten znajduje się w recepturze nawozu organiczno-mineralnego OrCal® i charakteryzuje się szybka i skuteczną rozpuszczalnością w wodzie. W porównaniu do nawozów dolomitowych lub kredowych hydrat wapnia rozpuszcza się 100 razy lepiej, dzięki czemu odkwasza glebę nie po kilku latach, ale już po pierwszym użyciu. Innymi słowy pozytywne efekty wapnowania nawozem OrCal® widoczne są w pierwszym plonie. Jego atutem jest także zawartość substancji organicznej poprawiającej strukturę i odżywienie gleby oraz wzrost masy próchniczej.

Efekty wapnowania gleby

Stosowanie inteligentnego i kompleksowego nawozu OrCal® to szereg zalet dla uprawy. Oprócz szybkiego i bezpiecznego podniesienia pH gleby nawóz dostarcza naturalnych mikro- i makroelementów z materii organicznej będącej składem receptury. Produkt wyraźnie wpływa na użyźnienie gleby stymulując rozwój korzeniowy roślin, co z kolei przekłada się na blisko 40 proc. wzrost biomasy roślin. Uprawy są odporne na działanie niektórych patogenów glebowych, chorób bakteryjnych i grzybowych. Nie można także pominąć wzmocnienia roślin na różnorodne czynniki atmosferyczne tj. susza, burze, upały, przymrozki czy podtopienia. Plusem wapnowania gleby nawozem OrCal® jest jego działanie odstraszające dziki, a tym samym eliminacja szkód łowieckich.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego