fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

FuelCal®

To technologia FuelCal® sprawia, że OrCal® i OrCal® pHregulator® tak skutecznie regulują pH gleby.

Technologia FuelCal® jest chwalona przez specjalistów przede wszystkim za swoją uniwersalność – zapewnia ona możliwość przetworzenia wszelkiej biomasy poprodukcyjnej na produkt wynikowy do wykorzystania w rolnictwie, a także ma bardzo duże znaczenie sanitarne.

Metoda FuelCal® oraz cały przebieg procesu są także przyjazne dla środowiska – potwierdzają to badania przeprowadzone przez Biegłego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Politechnikę Opolską. FuelCal® charakteryzuje się niskim poziomem emisji gazowych oraz odorowych. Zasada działania technologii bazuje na kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej, która zachodzi przy udziale certyfikowanego reagenta WapCal®. Przetwarzane są zagęszczone komunalne odpady ściekowe, osady ściekowe z przemysłu rolno-spożywczego, wytłoki, fusy, odpady biodegradowalne oraz wybrane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 (UPPZ kat. 2 UPPZ kat. 3), dalej nazywane biomasą poprodukcyjną. Dzięki temu FuelCal® odgrywa dużą rolę m.in. w przemyśle spożywczym, a zwłaszcza mięsnym, przetwarzając i utylizując odpady, nie pozostawiając żadnych innych pozostałości oraz odpadów. Technologia ta umożliwia przetrzymanie biomas poprodukcyjnych w reaktorze RCakl 120 oraz RCal 250 i poddanie w/w mieszaniny odpowiedniej reakcji w temperaturze od 60°C aż do 140°C. W pionowej komorze reakcyjnej, z reagującej substancji, wydziela się amoniak i merkaptany, które zostają odseparowane, a następnie przepuszczone przez Układ Neutralizacji Skroplin UNS1 oraz Centralny Układ Neutralizacji Skroplin CUNS. Cały ten proces minimalizuje uciążliwość wodorową oraz ogranicza złowonne substancje zapachowe. Wyłapane zostają odory i inne części zapachowe, a także aerozole aromatyczne, siarkowodory oraz merkaptany. Zastosowanie Układu Neutralizacji Skroplin UNS1 pozwala również odzyskać pierwiastki takie jak azot (N), fosfor (P) oraz potas (K), które są kluczowymi składnikami produktu wynikowego. Proponowana przez Evergreen Solutions Sp.z.o.o. deamonifikacja oparów i likwidacja emisji m.in. aerozoli oraz merkaptanów przy pomocy technologii FuelCal®, jest wysoce skuteczna i powoduje wzrost jakości wytwarzanych produktów wynikowych, pochodzących z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, a także minimalizuje uciążliwość zapachową przedsięwzięcia. W ten sposób powstaje sterylny i higieniczny substrat, a w efekcie suchy, sypki produkt organiczno-mineralny z serii OrCal® oraz OrCal® pHregulator®.

FuelCal® zapewnia doskonałe składniki naszego nawozu OrCal®.

Nawóz organiczno-mineralny i tzw. polepszacz gleby zapewniają ziemi stymulację probiotyczną, dzięki czemu rozwijają się w niej mikroby glebowe. Ograniczają one rozwój pleśni, grzybów, patogenów beztlenowych oraz chwastów kwasolubnych. Stosując nasz oryginalny produkt, zapewnisz swoim uprawom najlepsze warunki do wzrostu oraz odpowiednie składniki odżywcze, które przyczynią się do poprawy jakości plonów. Produkty z serii OrCal®, zawierając aktywny hydrat wapnia, w połączeniu z materią organiczną, tj. Organika i Calcium, sprawiają, że w glebie podnosi się poziom humusu glebowego. Wynika to z pozytywnego wpływu na humifikację, dzięki której powstają frakcje próchnicy najlepsze z punktu widzenia poprawy buforowania zdolności sorpcyjnych gleby, co przeciwdziała m.in. efektom suszy, zwiększając zasobność ziemi.


Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® SR pHregulator®:

Wapń CaO30,97 (% s.m.)
Aktywny hydrat wapnia Ca(OH)242,11 (% s.m.)
Wapń Ca22,12 (% s.m.)
Substancja organiczna35,80 (% s.m.)
Azot Nokoło 1,5 (% s.m.)
Fosfor P0,48 (% s.m.), P2O5 – 1,10 (% s.m.)
Potas K/K2O0,20 (% s.m.)/0,24 (% s.m.)
Odczyn pH12,6

Dbamy nie tylko o Twoją glebę, ale i całe środowisko.

bigbag nawozu orcal
  1. Dzięki temu, że podczas procesu technologii FuelCal® i zastosowania reagenta WapCal® wykorzystuje się tylko ciepło reakcji chemicznej (bez zewnętrznych źródeł), nie występuje emisja szkodliwych gazów, a więc m.in. tlenków siarki i tlenków azotu, co jest typowe dla innych wysokotemperaturowych technologii przetwarzania, które wykorzystuje się w spalarniach i suszarniach. 
  2. Dysponent technologii FuelCal®, firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” został jednym z siedmiu pierwszych Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce), Inżynierii Ekologicznej, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.
  3. Wdrożenie technologii FuelCal® pozwala na racjonalne i efektywne zarządzanie biomasą poprodukcyjną, czyli odpadami powstałymi w przemyśle rolno-spożywczym. Ich standardowa utylizacja – ze względu na szybki rozkład mikrobiologiczny, który skutkuje wzrostem zagrożenia mikrobiologicznego – jest w większości przypadków bardzo kosztowna. W przypadku wykorzystania technologii FuelCal® wszystkie odpady (biomasa poprodukcyjna) przetwarzane są bezpośrednio w miejscu ich wytworzenia, jako zakończenie procesu produkcyjnego. Pozwala to na ograniczenie kosztów związanych z ich obróbką, a zwłaszcza kosztów transportu.
  4. Odpady (biomasa poprodukcyjna), które mogą być skutecznie przetworzone za pomocą technologii FuelCal® to między innymi substancje powstałe w trakcie produkcji żywności, w ubojniach i fermach, takie jak: uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, pierze, kości, kopyta, szczecina, pomiot, obornik oraz osady z zakładowych oczyszczalni ścieków. Technologia FuelCal® nadaje się również do utylizacji odpadów powstałych w komunalnych oczyszczalniach ścieków, a także w przemyśle papierniczym, biogazowniach czy gorzelniach. Podczas procesu skutecznie utylizowane są takie odpady jak biomasa, poferment, młóto, celuloza oraz wiele, wiele innych.
  5. FuelCal® jest technologią całkowicie przyjazną środowisku. Pozwala na zagospodarowanie odpadów ściekowych i ich unieszkodliwianie. Nawóz mineralno-organiczny OrCal®, powstały w wyniku przetwarzania odpadów technologią FuelCal®, to produkt łączący w sobie najważniejsze cechy nawozów organicznych i mineralnych, które jednocześnie wzbogacają glebę w substancję organiczną i dostarczają roślinie niezbędne składniki odżywcze. Dzięki zawartości aktywnego hydratu wapnia oraz materii organicznej (organika oraz calcium), produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® zapewniają odpowiednią humifikację w glebie. W ten sposób powstają frakcje próchnicy, najlepsze z punktu widzenia buforowania zdolności sorpcyjnych ziemi, co m.in. przeciwdziała efektom suszy, zwiększając zasobność gleb. Może być on stosowany doglebowo na wszystkich rodzajach pól uprawnych (np. przy uprawie pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych, kukurydzy, marchewki, kapusty, pietruszki, wiśni, jabłoni) oraz na użytkach zielonych, takich jak łąki i pastwiska.
  6. Po zastosowaniu produktów OrCal® i OrCal® pHregulator® część metali ciężkich, już obecnych w glebach, po kontakcie z naszymi wyrobami i zawartym w nich aktywnym hydratem wapnia, może przejść do form rezydualnych, a więc trudno rozpuszczalnych. Dzięki temu mogą one mieć znaczący wpływ na kondycję gleb i ich możliwą rekultywację

Przekonaj się, jak efektywna
jest technologia FuelCal®.

Ogranicz ilość wytwarzanych odpadów w Twoim zakładzie
– skontaktuj się z nami!

Zamów nawóz Kontakt