Poznaj nagrody OrCal® pHregulator - docenili nas profesjonaliści

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nagroda za najbardziej innowacyjny produkt w konkursie „Power of innovation” na targach rolnych w Ostródzie w 2014 roku.

Nagroda Dyrektora ARiMR w Szczecinie na Targach AGRO POMERANIA w 2015 roku

FIRMOWY HIT ROKU – nagroda przyznana w 2018 roku dla produktu OrCal® przez specjalistów z Raportu Rolnego.

Złoty Żuraw Rolnictwa – nagroda otrzymana na Centralnych targach Rolniczych w Nadarzynie w 2016 roku.

Nagroda NAJLEPSZY WYRÓB NA TARGACH w kategorii ŚRODKI PRODUKCJI na XXXII Targach Rolnych Agro POMERANIA 2019

Nagroda na XVI Regionalnych Targach Rolnych w Bielicach w 2019 roku

HIT TARGOWY – Puchar Wójta Gminy Płońsk w konkursie na XX Mazowieckich Dniach Rolnictwa 2019

Puchar Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2019 r.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego