Odkwaszanie gleby wapnem i nawozami wapniowymi | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Odkwaszanie gleby wapnem

odkwaszanie gleby wapnem - grafika wpisu

Wapno w rolnictwie

Wapno to jeden z elementarnych składników stosowanych w rolnictwie. Ma bezpośredni wpływ na odczyn pH gleby i dostarczanie składników odżywczych roślinom. Odpowiednio dawkowane zwiększa potencjał plonotwórczy i ma działanie odkwaszające. Wapnowanie gleb zależy od aktualnej wartości odczynu pH gleby oraz kategorii agronomicznej. W tradycyjnym rolnictwie wykonuje się je naprzemiennie ze stosowaniem obornika, co niestety nie zawsze wpływa pozytywnie na zachowanie wysokiej jakości plonów. Jak skutecznie wykonać odkwaszanie gleby wapnem?

Przyczyny i skutki zakwaszenia gleb

Zakwaszenie gleby jest poważnym problemem negatywnie wpływającym na zbiory i ich jakość. Niestety, z szacunkowych danych wynika, że co drugie pole w Polsce posiada zbyt niski odczyn pH gleby, a najbardziej zakwaszone gleby występują na podkarpaciu – ponad 60 proc. Przyczyną takiego stanu jest zarówno klimat, jego zanieczyszczenie, jak i naturalne procesy zachodzące w glebach oraz intensyfikacja upraw monokulturowych. Należy także wskazać, że nadmierne zakwaszenie gleby może wynikać ze stosowania wyłącznie nawozów mineralnych azotowych, fosforowych, siarkowych i solnych.

Skutkiem zakwaszenia jest mniejsza podaż dla roślin potrzebnych do dobrego wzrostu minerałów. W roztworze glebowym wzrasta ilość metali ciężkich (ołów, nikiel, kadm), które przenikają do upraw, a także uwalniany jest glin ruchomy z minerałów obecnych w glebie i doprowadza do zahamowania wzrostu korzeni roślin. Zakwaszenie gleby detronizuje pomyślność upraw, które są nie tylko źle odżywione, ale i słabe, podatne na choroby i całkowicie nieodporne na okresy suszy. Gleba o niskim pH, w wyniku zniszczenia struktury gruzełkowatej nie posiada właściwych stosunków wodno-powietrznych, a nawozy organiczne są gorzej rozkładane i wchłaniane.

Skuteczne odkwaszanie gleby wapnem

Efektywne działanie odkwaszania gleby jest możliwe przy użyciu nawozów wapniowych. Na rynku dostępne są różnego rodzaju preparaty, które – w zależności od składu i pochodzenia – w różnym czasie i stopniu doprowadzają do podniesienia odczynnika pH gleby. Wybierając wapno do odkwaszania nie należy kierować się wyłącznie ceną. Głównym czynnikiem powinna być karta specyfikacyjna przedstawiająca skład nawozu.

Najszybciej działającym rodzajem wapna jest wapno tlenkowe występujące w nawozach nowej generacji tj. OrCal®. Tlenki w postaci hydratu wapnia (CaO) są łatwo rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu ich czas reakcji jest niemal natychmiastowy. W porównaniu z naturalnie występującymi w Polsce węglanami wapnia (np. nawóz dolomitowy), które potrzebują około 2-3 lat na odkwaszenie gleby, wspomniany hydrant wapnia poprawia pH gleby już w pierwszym sezonie. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® jest produktem złożonym, działającym wielopłaszczyznowo. Z jednej strony zawarty w nim CaO podwyższa odczyn gleby, z drugiej substancja organiczna odżywia ją, powoduje odbudowę związków próchnicznych. Kompleksowe działanie przywraca glebie odpowiednią gruzełkowatą strukturę poprawiając przepływ wody i powietrza. Sięganie po nawóz organiczno-mineralny OrCal® zwiększa również pobieranie azotu, potasu, fosforu i pozostałych, cennych mikroskładników. Zastosowanie produktu i odkwaszenie nim gleby skutkuje wzrostem biomasy roślin aż do 40 proc., wzmocnieniem odporności roślin i ograniczeniem patogenów glebowych.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego