OrCal® i kukurydza | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® i kukurydza

Gospodarzu, zastosuj OrCal® a plon kukurydzy przerośnie Twoje oczekiwania!

Kukurydza to coraz częściej uprawiana roślina. Udowodnione jest, że jej produkcja przy nawożeniu OrCal®-em osiąga bardzo dobre rezultaty. Szczególnie widać to na przykładzie ostatnich suchych lat, gdzie pomimo skrajnych warunków pogodowych gospodarze stosujący OrCal® zbierali pokaźne plony 13-14 ton z hektara.

Dlaczego warto stosować środek poprawiający właściwości gleby OrCal® w uprawie kukurydzy?

Kukurydza należy do roślin dość wrażliwych na niskie pH gleby. Dolny poziom pH, przy którym kukurydza może jeszcze przyzwoicie plonować to 5,5-5,8, górny natomiast to pH 7,5. Obniżanie się odczynu powoduje zmniejszanie plonów ziarna kukurydzy oraz w podobnym stopniu plonów zielonej masy. Przy pH 5,5 można spodziewać się obniżki plonów rzędu 15%, zaś przy pH 4,5 spadek plonu kukurydzy sięga aż 40%. Badania UNG w Puławach wykazały, że dostarczając wapnia bardzo kwaśnej glebie, można zwiększyć plon kukurydzy nawet o 60%.

Nieuregulowany odczyn pH gleby praktycznie eliminuje uprawę kukurydzy. Odkwaszenie jest pierwszym zabiegiem agrotechnicznym, który trzeba wykonać przygotowując glebę pod tę roślinę.

 • OrCal® szybko i trwale podnosi odczyn pH gleby (nawet o 1-1,5 jednostki pH w ciągu 2-3 miesięcy). Jest to zatem skuteczne rozwiązanie dla zakwaszonych, lekkich i średnich gleb, których wartość pH dość często oscyluje ok. poziomu 4,0-4,5 ale także dla gleb lekko kwaśnych w celu precyzyjnej regulacji jej odczynu.
 • OrCal® działa skutecznie w każdym zakresie skali pH, w przeciwieństwie do kredy i dolomitów, które rozpuszczają się w kwasach glebowych dostępnych do pH 5,5.
 • Kukurydza to roślina wrażliwa na towarzyszące niskiemu pH zwiększone stężenie jonów glinu i manganu. OrCal® ogranicza zawartość toksycznych związków glinu w glebie, przez co ich aktywność jest mniejsza i nie dochodzi do zahamowania wzrostu kukurydzy.
 • OrCal® zawiera olbrzymią dawkę substancji organicznej. Dzięki niej użyźnia glebę, zwiększa udział cennej próchnicy, a tym samym poprawia znacząco właściwości sorpcyjne gleby oraz zmniejsza skutki stresu termicznego. Ma to szczególne znaczenie w czasie okresowych suszy, które są częstym i dokuczliwym zjawiskiem w ostatnich latach.
 • OrCal® przygotowuje rolę pod uprawę kukurydzy: poprawia strukturę gleby, zwiększa zawartość próchnicy, zwiększa zasobność w łatwo przyswajalne mikro- i makroskładniki (w tym N, P, K) zawarte w materii organicznej oraz przywraca życie biologiczne w glebie (pożyteczne drobnoustroje, grzyby itd.)
 • Makroskładniki N,P,K są kluczowymi w procesie wegetacji kukurydzy, w procesie wegetacji pobiera ona na 1 tonę ok. 20kg N, 10kg P2O5 , 25kg K2O, 5kg CaO. OrCal® poprzez podniesienie pH gleby ułatwia przyswajalność tych pierwiastków (przy pH=7 wynosi ona blisko 100%).
 • Duże zapotrzebowanie jednostkowe na składniki odżywcze niesie za sobą konieczność dostarczenia wapnia w celu ich zneutralizowania, np. na zneutralizowanie 1 kg stosowanego azotu potrzeba 1,0-1,5 kg CaO. OrCal® doskonale wpisuje się w te potrzeby.
 • Stosując OrCal®, zyskujemy możliwość ograniczenia mineralnego nawożenia kukurydzy. Można też zmniejszyć nawożenie N,P,K pod roślinę następczą.
 • Nawóz OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin aż do 40% – według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • OrCal® świetnie mineralizuje resztki pożniwne. W uprawie kukurydzy otrzymujemy nawet ok. 10 – 15 t suchej masy, czyli około 80-180 kg azotu, 100-300 kg potasu, oraz 20-45 kg fosforu. Dlatego ważny jest szybki rozkład resztek po zbiorze kukurydzy, by wzbogacić glebę w cenne składniki pokarmowe.
 • Szybki rozkład słomy kukurydzianej jest też ważny z tego powodu, że jest ona dobrą pożywką dla szkodników, grzybów i bakterii. OrCal® zmniejsza zagrożenie oraz skutecznie ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych, chorób grzybowych i bakteryjnych, szkodników (np. nicienie, drutowce).
 • OrCal® może odstraszać dziki, które stanowią duże zagrożenie dla kukurydzianych plonów. Stosowanie go w zwiększonej dawce w obrysie pola może skutecznie zapobiec buchtowaniu dzików, a tym samym poważnym szkodom.

Co jest potrzebne do opłacalnej uprawy kukurydzy?

Duży plon (min. 12-13 ton mokrej masy czyli 10-11 ton suchej masy) = nawożenie OrCal®-em.
Przykład referencyjny:
Gospodarstwo rolne: uprawa kukurydzy
Województwo: kujawsko-pomorskie
Gleby: 3-5 klasy, pH 5,5-6,0
Aplikacja OrCal® pHregulator: w postaci sypkiej
Okres nawożenia: listopad 2018 r.
Dawka OrCal®: 1 t/ha

Efekty: Uprawa kukurydza w bardzo trudnym roku wegetacyjnym spowodowanym suszą. Rośliny dobrze się rozwijały, szybko zakryły międzyrzędzia, miały świetny wigor. Przy zbiorze wysokość rośliny – ponad 3 metry, kolba zdrowa, zaziarniona w 100%. Plon 14 ton z ha przy wilgotności 30%.

Zdjęcie rzędów
Na polu
Kolba
Pole kukurydzy

Przeczytaj też:
https://orcal.pl/wiedza/nowe-spojrzenie-na-nawozenie-kukurydzy/

OrCal®. Kukurydza jak się patrzy.

OrCal® to potężna oręż w walce z suszą.

Dawkowanie w uprawie kukurydzy
Kukurydza – dawkowanie: 1,0-1,5 t/ha
Termin zastosowania – jesienią, po zbiorze przedplonu lub wczesną wiosną, kilka tygodni przed siewem

Dawki podane powyżej są jednorazowe, do stosowania raz na 2-3 lata. Dawki produktów OrCal® pHregulator® należy zawsze skonsultować z dystrybutorem w celu jej optymalizacji do lokalnych warunków glebowych i płodozmianu.

Sposób stosowania
Przed założeniem użytku lub siewem: rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby wymieszać do głębokości 20-30cm przy pomocy narzędzi uprawowych. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.
Użytek zielony istniejący: skosić użytek, rozsiać pogłównie. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.

Uwaga: OrCal® doskonale sprawdza się w uprawach roślin stosowanych w produkcji mleka, np. wiemy to na pewno: kukurydza kocha OrCal®.

Grzegorz Strzelczyk (Producent kukurydzy)OrCal® stosuję od kilku sezonów. W 100% mineralizuje resztki pożniwne przez co zwiększa się zasobność gleby. Masy zielonej na kiszonkę mam więcej nawet o 40% niż na polu, gdzie nie stosowałem OrCal®-a. No i co bardzo istotne kukurydza lepiej znosi suszę.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego