fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® i kukurydza

Gospodarzu, zastosuj OrCal® a plon kukurydzy przerośnie Twoje oczekiwania!

Kukurydza to coraz częściej uprawiana roślina. Udowodnione jest, że jej produkcja przy nawożeniu OrCal®-em osiąga bardzo dobre rezultaty. Szczególnie widać to na przykładzie ostatnich suchych lat, gdzie pomimo skrajnych warunków pogodowych gospodarze stosujący OrCal® zbierali pokaźne plony 13-14 ton z hektara.

Dlaczego warto stosować środek poprawiający właściwości gleby OrCal® w uprawie kukurydzy?

Kukurydza należy do roślin dość wrażliwych na niskie pH gleby. Dolny poziom pH, przy którym kukurydza może jeszcze przyzwoicie plonować to 5,5-5,8, górny natomiast to pH 7,5. Obniżanie się odczynu powoduje zmniejszanie plonów ziarna kukurydzy oraz w podobnym stopniu plonów zielonej masy. Przy pH 5,5 można spodziewać się obniżki plonów rzędu 15%, zaś przy pH 4,5 spadek plonu kukurydzy sięga aż 40%. Badania UNG w Puławach wykazały, że dostarczając wapnia bardzo kwaśnej glebie, można zwiększyć plon kukurydzy nawet o 60%.

Nieuregulowany odczyn pH gleby praktycznie eliminuje uprawę kukurydzy. Odkwaszenie jest pierwszym zabiegiem agrotechnicznym, który trzeba wykonać przygotowując glebę pod tę roślinę.

 • OrCal® szybko i trwale podnosi odczyn pH gleby (nawet o 1-1,5 jednostki pH w ciągu 2-3 miesięcy). Jest to zatem skuteczne rozwiązanie dla zakwaszonych, lekkich i średnich gleb, których wartość pH dość często oscyluje ok. poziomu 4,0-4,5 ale także dla gleb lekko kwaśnych w celu precyzyjnej regulacji jej odczynu.
 • OrCal® działa skutecznie w każdym zakresie skali pH, w przeciwieństwie do kredy i dolomitów, które rozpuszczają się w kwasach glebowych dostępnych do pH 5,5.
 • Kukurydza to roślina wrażliwa na towarzyszące niskiemu pH zwiększone stężenie jonów glinu i manganu. OrCal® ogranicza zawartość toksycznych związków glinu w glebie, przez co ich aktywność jest mniejsza i nie dochodzi do zahamowania wzrostu kukurydzy.
 • OrCal® zawiera olbrzymią dawkę substancji organicznej. Dzięki niej użyźnia glebę, zwiększa udział cennej próchnicy, a tym samym poprawia znacząco właściwości sorpcyjne gleby oraz zmniejsza skutki stresu termicznego. Ma to szczególne znaczenie w czasie okresowych suszy, które są częstym i dokuczliwym zjawiskiem w ostatnich latach.
 • OrCal® przygotowuje rolę pod uprawę kukurydzy: poprawia strukturę gleby, zwiększa zawartość próchnicy, zwiększa zasobność w łatwo przyswajalne mikro- i makroskładniki (w tym N, P, K) zawarte w materii organicznej oraz przywraca życie biologiczne w glebie (pożyteczne drobnoustroje, grzyby itd.)
 • Makroskładniki N,P,K są kluczowymi w procesie wegetacji kukurydzy, w procesie wegetacji pobiera ona na 1 tonę ok. 20kg N, 10kg P2O5 , 25kg K2O, 5kg CaO. OrCal® poprzez podniesienie pH gleby ułatwia przyswajalność tych pierwiastków (przy pH=7 wynosi ona blisko 100%).
 • Duże zapotrzebowanie jednostkowe na składniki odżywcze niesie za sobą konieczność dostarczenia wapnia w celu ich zneutralizowania, np. na zneutralizowanie 1 kg stosowanego azotu potrzeba 1,0-1,5 kg CaO. OrCal® doskonale wpisuje się w te potrzeby.
 • Stosując OrCal®, zyskujemy możliwość ograniczenia mineralnego nawożenia kukurydzy. Można też zmniejszyć nawożenie N,P,K pod roślinę następczą.
 • Nawóz OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin aż do 40% – według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • OrCal® świetnie mineralizuje resztki pożniwne. W uprawie kukurydzy otrzymujemy nawet ok. 10 – 15 t suchej masy, czyli około 80-180 kg azotu, 100-300 kg potasu, oraz 20-45 kg fosforu. Dlatego ważny jest szybki rozkład resztek po zbiorze kukurydzy, by wzbogacić glebę w cenne składniki pokarmowe.
 • Szybki rozkład słomy kukurydzianej jest też ważny z tego powodu, że jest ona dobrą pożywką dla szkodników, grzybów i bakterii. OrCal® zmniejsza zagrożenie oraz skutecznie ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych, chorób grzybowych i bakteryjnych, szkodników (np. nicienie, drutowce).
 • OrCal® może odstraszać dziki, które stanowią duże zagrożenie dla kukurydzianych plonów. Stosowanie go w zwiększonej dawce w obrysie pola może skutecznie zapobiec buchtowaniu dzików, a tym samym poważnym szkodom.

Co jest potrzebne do opłacalnej uprawy kukurydzy?

Duży plon (min. 12-13 ton mokrej masy czyli 10-11 ton suchej masy) = nawożenie OrCal®-em.
Przykład referencyjny:
Gospodarstwo rolne: uprawa kukurydzy
Województwo: kujawsko-pomorskie
Gleby: 3-5 klasy, pH 5,5-6,0
Aplikacja OrCal® pHregulator: w postaci sypkiej
Okres nawożenia: listopad 2018 r.
Dawka OrCal®: 1 t/ha

Efekty: Uprawa kukurydza w bardzo trudnym roku wegetacyjnym spowodowanym suszą. Rośliny dobrze się rozwijały, szybko zakryły międzyrzędzia, miały świetny wigor. Przy zbiorze wysokość rośliny – ponad 3 metry, kolba zdrowa, zaziarniona w 100%. Plon 14 ton z ha przy wilgotności 30%.

Zdjęcie rzędów
Na polu
Kolba
Pole kukurydzy

Przeczytaj też:
https://orcal.pl/wiedza/nowe-spojrzenie-na-nawozenie-kukurydzy/

OrCal®. Kukurydza jak się patrzy.

OrCal® to potężna oręż w walce z suszą.

Dawkowanie w uprawie kukurydzy
Kukurydza – dawkowanie: 1,0-1,5 t/ha
Termin zastosowania – jesienią, po zbiorze przedplonu lub wczesną wiosną, kilka tygodni przed siewem

Dawki podane powyżej są jednorazowe, do stosowania raz na 2-3 lata. Dawki produktów OrCal® pHregulator® należy zawsze skonsultować z dystrybutorem w celu jej optymalizacji do lokalnych warunków glebowych i płodozmianu.

Sposób stosowania
Przed założeniem użytku lub siewem: rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby wymieszać do głębokości 20-30cm przy pomocy narzędzi uprawowych. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.
Użytek zielony istniejący: skosić użytek, rozsiać pogłównie. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.

Uwaga: OrCal® doskonale sprawdza się w uprawach roślin stosowanych w produkcji mleka, np. wiemy to na pewno: kukurydza kocha OrCal®.

Grzegorz Strzelczyk (Producent kukurydzy)OrCal® stosuję od kilku sezonów. W 100% mineralizuje resztki pożniwne przez co zwiększa się zasobność gleby. Masy zielonej na kiszonkę mam więcej nawet o 40% niż na polu, gdzie nie stosowałem OrCal®-a. No i co bardzo istotne kukurydza lepiej znosi suszę.