fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawozy tlenkowe

Nawozy tlenkowe (CaO – wapno tlenkowe) – jak używać, żeby nie zaszkodzić glebie?

Ważnym kryterium wyboru nawozów wapniowych jest ich szybkość działania, związana głównie ze składem chemicznym nawozu. Na rynku dostępnych jest pięć rodzajów wapna: wapno dolomitowe, tlenkowe, węglanowe, krzemiany oraz produkty zawierające aktywny hydrat wapnia (Ca(OH)2), z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Skupmy się jednak na nawozach tlenkowych oraz ich zaletach i wadach, a także podobieństwach i różnicach w stosunku do działania preparatów naszej marki.

Nawozy tlenkowe nazywane są także po prostu wapnem palonym lub wapnem tlenkowym. Ze względu na to, że są to bardzo szybko działające substancje, mogą one mieć niekorzystny wpływ na środowisko. Wapno tlenkowe o wzorze chemicznym CaO, w odróżnieniu od produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® nie zawiera materii organicznej ani substancji odżywczych, takich jak azot (N), fosfor (P), potas (K), magnez (Mg) i siarka (S). Wapna tlenkowe zawierają jony wapnia, które bardzo szybko zobojętniają jony wodorowe, znajdujące się w roztworze glebowym i z dużą siłą nasycają kompleks sorpcyjny gleby, wypierając z niego jony wodoru oraz glinu. Dlatego właśnie proces odkwaszania za pomocą wapna może być niebezpieczny – w przypadku aplikacji produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® dodatek materii organicznej zachodzi w dużo mniej agresywny sposób. Wadą wapna tlenkowego jest jego zbyt reaktywne działanie, które zachodzi bezpośrednio w glebie, co nie zawsze korzystnie oddziałuje na próchnicę i materię organiczną, które są bezpośrednim składnikami ziemi. Wysokie stężenie CaO w glebie powodują zaburzenie jej homeostazy. Z tego też powodu wapna tlenkowego bezwzględnie nie można stosować na krótko przed siewem oraz pogłównie. Reaktywność nawozów tlenkowych i ich skład chemiczny mogą spowodować poważne zaburzeniach we wschodach roślin, co nie zdarza się w przypadku naszych produktów. Preparaty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, ze względu na opatentowany skład oraz formę w jakiej występują, mogą natomiast być stosowane w tych okresach przed siewem oraz pogłównie.

Kolejną ważną informacją, dotyczącą zastosowania wapna tlenkowego, jest to, że może ono zakłócać naturalne przemiany mikrobiologiczne w glebie, w wyniku czego nastąpi degradacja cennej próchnicy. Produkty tego rodzaju również bardzo często są kłopotliwe w wysiewaniu i mocno pylą, dlatego też nawozy tlenkowe nadają się jedynie do odkwaszania gleb ciężkich i zbitych. Preparaty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® przeznaczone są do stosowania na wszystkich rodzajach ziemi, bez względu na ich bonitację. Dodatkowym atutem użycia naszych produktów jest również rozluźnienie wadliwej struktury gleby. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® oraz środek poprawiający właściwości gleb OrCal® pHregulator® wykazują podobieństwo w działaniu do wapna tlenkowego, dzięki szybkości osiąganych efektów, jednak produkty naszej marki są bezpieczniejsze w użyciu. Dzięki temu, że podnoszą pH gleby pewny i sprawdzony sposób, mogą być także stosowane pod różne gatunki roślin, warzyw i owoców oraz na trwałe użytki zielone.

Dlaczego nawozy OrCal® i środki poprawiające właściwości gleby OrCal® pHregulator® działają lepiej niż nawozy tlenkowe?

Skuteczne i szybkie działanie produkty OrCal® i OrCal® pHregulator® zawdzięczają swoim składom – zawarty w obu preparatach aktywny hydrat wapnia, zapewnia wysoki stopień rozpuszczalności w wodzie (1,7g/1000ml), dzięki czemu substancje doskonale wchłaniają się do gleby. Efekty widoczne są już w pierwszym plonie – poprawia się nie tylko biomasa roślin, ale także ich ukorzenienie oraz jakość.

Wapń CaO30,97 (% s.m.)
Aktywny hydrat wapnia Ca(OH)242,11 (% s.m.)
Wapń Ca22,12 (% s.m.)
Substancja organiczna35,80 (% s.m.)
Azot Nokoło 1,5 (% s.m.)
Fosfor P/P2O50,48 (% s.m.)/1,10 (% s.m.)
Potas K/K2O0,20 (% s.m.)/0,24 (% s.m.)
Odczyn pH12,6

Dlaczego warto wybrać nawóz/polepszacz organiczno-mineralny OrCal® zamiast tradycyjnego nawozu tlenkowego?

bigbag nawozu orcal
  1. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® posiadają niezbędne badania, które potwierdzają ich skuteczność i szybkość działania: pozytywne opinie preparaty uzyskały od Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Wsi oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przeprowadzono także badania zdolności alkalizujących próbek (przesłanych przez firmę Evergreen Solutions), a efekty zostały opisane w raporcie prof. dr hab. inż. Ryszarda J. Kaleńczuka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Badania potwierdziły szybkie i bezpieczne zdolności alkalizujące naszych preparatów. Cieszymy się także wysokim poziomem zaufania wśród rolników, którzy korzystali z naszego produktu.
  2. OrCal® oraz OrCal® pHregulator®, dzięki temu, że zapewniają podwyższenie odczynu pH gleby, zwiększają także dostępność i efektywność pobierania przez rośliny azotu, fosforu, potasu, magnezu, wapnia i siarki. Optymalny poziom pH ma wpływ również na strefę korzeniową, a naturalne makro i mikroelementy zawarte w materii organicznej są dużo lepiej przyswajane niż te pochodzenia sztucznego. Działanie naszych produktów widoczne jest już w pierwszym plonie po użyciu OrCal® – zarówno korzenie, jak i biomasa roślin są doskonale rozwinięte. Według badań, nawóz organiczno-mineralny OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin od 20 do 40%, a informacje, które dostarczają nam klienci mówią o wzroście zawartości białka w ziarnach zbóż o około 30%.
  3. Nawóz OrCal® oraz środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® nie są alternatywą dla kred i dolomitów – to coś znacznie lepszego. Nasze produkty wyróżniają się kompleksowym działaniem: nie tylko alkalizują glebę, ale także doskonale ją użyźniają i stymulują pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, co wzbogaca środowisko w składniki odżywcze i kwasy humusowe, podnosząc poziom próchnicy. Dodatkowo, użycie nawozu organiczno-mineralnego OrCal® oraz środka poprawiającego właściwości gleby OrCal® pHregulator® jest także bardziej przyjazne dla środowiska, niż w przypadku produktów, które zawierają czysty tlenek wapnia. Nasze preparaty znacząco wpływają na ekonomikę uprawy – regulując odczyn pH, rolnik zmniejsza także zapotrzebowanie na nawozy sztuczne, w tym składniki takie jak azot (N), fosfor (P), potas (K), Magnez (Mg) i Siarka (S). Ma to również wpływ na zmniejszenie zatrucia wód gruntowych oraz cieków wodnych.

Wybierz to, co najlepsze dla Twoich upraw - nawozy tlenkowe to niepotrzebne ryzyko!

Innowacyjny nawóz organiczno-mineralny OrCal® oraz środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® to najlepsze rozwiązania dla rolnictwa – stworzone przez rolników dla rolników! Przekonaj się, za co cenią go nasi klienci!