Skorzystaj z formularza i zamów nawóz OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Chcesz kupić produkt OrCal®
– skontaktuj się z nami

W celu dokonania zamówienia prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Nasz doradca skontaktuje się z Państwem w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych.

  Wypełnij formularz kontaktowy

  Produkt OrCal® pHregulator®
  Liczba ton
  Województwo

  Podanie powyższych danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale konieczne w celu analizy i udzielenia odpowiedzi na Pana/Pani zapytanie dotyczące oferty na produkty z serii OrCal®.

  Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Lipiańska 73/33 oraz Partnerów współpracujących z Evergreen Solutions Sp. z o.o. w celu:

  OrCal® - rewolucja w odkwaszaniu i użyźnianiu gleby

  OrCal® w pigułce – szybkie, bezpieczne odkwaszanie i użyźnianie gleby

  OrCal® – odkwsza, użyźnia, odżywia

  Oryginalny OrCal® pHregulator® wyprodukowany jest  na bazie reagenta WapCal®, w technologii FuelCal® – co daje najwyższą jakość. Skład – środek poprawiający właściwości gleby, nawóz OrCal®: substancja organiczna, łatwo przyswajalne mikroelementy i makroelementy azot N, fosfor P, potas K – N, P, K (NPK), różne formy wapnia –  aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2, tlenek wapnia CaO, wapń Ca, węglan wapnia CaCO3, woda. Skład chemiczny OrCal® znajduje się na stronie internetowej www.orcal.pl oraz w kartach produktów. Różne formy wapnia w OrCal® to wielokierunkowe oddziaływanie na właściwości chemiczne i fizyczne gleby: odczyn pH, CEC – pojemność kompleksu sorpcyjnego, aktywność enzymatyczna, pojemność wodna, trwałość gruzełków glebowych (odporność na erozję).

  OrCal® działa kompleksowo. OrCal® to: szybkie i bezpieczne odkwaszanie gleby (podniesienie pH gleby) – wzrost odczynu gleby nawet o 1 punkt pH w 3 m-ce, nawożenie Ca++,   wzbogacenie gleby o substancję organiczną, lepsza żyzność, aktywizacja mikroorganizmów gleby poprzez osiedlanie się ich na przestrzennych strukturach materii organicznej, zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe (nawożenie makro- i mikroelementami, w tym NPK), uzdrawianie gleby poprzez wiązanie metali ciężkich istniejących już w glebie do form rezydualnych, a więc słabo rozpuszczalnych (metale ciężkie – neutralizacja).

  OrCal® – to recepta na większe plony! Istotą szybkiego i skutecznego działania OrCal® jest hydrat wapnia i jego rozpuszczalność w wodzie – 1,7g/1000ml, co jest doskonałym, prawie 100 razy lepszym, wynikiem w porównaniu z rozpuszczalnością – węglanów wapnia: kredy i dolomitu – 0,02g/1000ml. Reakcja tworzenia jonów OH- odpowiedzialnych za zobojętnianie jonów OH- a tym samym podwyższanie pH jest w przypadku OrCal® zdecydowanie krótsza niż w przypadku nawozów wapniowych opartych o dolomity lub kredę.

  Efekty już w pierwszym plonie! Dawkowanie zgodnie z dopuszczeniem, zwykle 1 tona – raz na 2-3 lata. Tylko nasz OrCal® ma tak szerokie zastosowanie potwierdzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW – na uprawy polowe, warzywa, sady – owoce, łąki i pastwiska TUZ. OrCal® ogranicza straty związane z występowaniem suszy. Po zastosowaniu OrCal® następuje zwiększenie pojemności wodnej, zatrzymanie wody w glebie – susza nie oddziaływuje już tak mocno na rośliny. OrCal® to antydzik – uprawy gdzie zastosowano OrCal® odnotowały mniejsze szkody łowieckie lub ich brak. OrCal® to tanie wapnowanie, a bardziej tanie odkwaszanie gleby. OrCal® – obecna cena powoduje, że OrCal® stał się produktem dostępnym, ekonomicznie bardziej uzasadnionym od tradycyjnego wapna.

   

  Więcej: www.orcal.pl/promocje

  Infolinia: 880 880 053.

  Polub nas na www.facebook.com/orcalpl/

  Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

   

  Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

  W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

  Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

  W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

  Oświadczenie

  Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

  Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

  Janusz Zakrzewski
  Właściciel marki OrCal®
  Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
  Damian Kubera
  Wiceprezes Zarządu
  Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

  Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

  Zobacz decyzję Wojewódzkiego
  Sądu Administracyjnego