Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Wapno organiczne

Czy takie produkty jak wapno organiczne istnieją i czy wapna mogą być organiczne?

Zacznijmy od samej definicji wapna organicznego. Wapno organiczne to definicja stworzona na potrzeby rynku nawozowego, chęci wyróżnienia produktu. Jest to zabieg czysto marketingowy. Poruszając tę kwestię wyjaśniamy, iż wapń może być pochodzenia organicznego i występować w produkcie np. w wyniku przetworzenia ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) tak jak w przypadku niektórych produktów z serii OrCal® zawierających w swoim składzie wysoko przetworzone, zhigienizowane kości, struktury miękkie, ośrodki czy krew. Warto sprawdzić, czy produkty oferowane na rynku powstają w wyniku przetworzenia biomas poprodukcyjnych w tym ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, zawierających w swoim składzie wapń pochodzenia organicznego tak jak w przypadku niektórych produktów z serii OrCal®.

Nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® zawiera w swoim składzie wapń pochodzenia organicznego, a same produkty powstają w wyniku przetworzenia wszelkich biomas rolno-spożywczych oraz po procesowych w szczególności lecz nie wyłącznie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, flotatu czy osadu.

Dlaczego wapń pochodzenia organicznego (pospolicie nazywany wapnem organicznym), jest tak ważny dla gleby?

Jednym ze składników naszego nawozu OrCal® lub środka poprawiającego właściwości gleby OrCal® pHregulator® jest aktywny hydrat wapnia. Wapno w formie aktywnego hydratu wapnia, dzięki swoim właściwościom odkwaszającym oraz znacznej łatwo dostępnej ilości jonów OH-, zapewnia glebie lepszą alkalizację niż w przypadku zastosowania kredy czy dolomitu,. OrCal® i OrCal® pHregulator® dzięki zawartości substancji organicznej (materii organicznej) wpływa także na strukturę gleby, zwiększając poziom próchnicy oraz związków humusowych w glebie. Produkty OrCal® i OrCal® pHregulator® zawierają aktywny hydrat wapnia oraz łatwo przyswajalną próchnicę (substancję organiczną) przeciwdziałają efektom suszy w uprawie (efekty suszy).

Dzięki temu, że w składzie naszego produktu posiadamy aktywny hydrat wapnia nawóz OrCal® i środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® jest lepiej rozpuszczalny w wodzie niż kredy i dolomity. Wpływa to znacząco na szybkość przyswajania N, P, K przez rośliny oraz efektywność alkalizacji gleby i utrzymania docelowego poziomu pH gleby.

Efekty nawożenia można podziwiać już w pierwszym plonie – ziemia ma nie tylko lepszy odczyn pH, rozwija się także warstwa korzeniowa roślin. OrCal® i OrCal® pHregulator® działa kompleksowo – połączenie obu tych składników (aktywnego hydratu wapnia oraz organiki w skład której wchodzi wapń pochodzenia organicznego) przyśpiesza humifikację, czyli proces w wyniku którego powstaje humus glebowy. Rośliny mają nie tylko lepsze warunki do wzrostu, ale również zapewnione odpowiednie i potrzebne makro oraz mikroelementy. Wapno pochodzenia organicznego w kompleksie z innymi składnikami wchodzącymi w skład OrCal® i OrCal® pHregulator® takimi jak N, P, K czy substancja organiczna pozwalają w pełni wykorzystać potencjał znajdujący się w glebie. Pozwala poprawić sprawność gleby!

Czyste wapno pochodzenia organicznego nie zapewni Ci tak skutecznych efektów nawożenia jak OrCal® i OrCal® pHregulator® zawierający w swoim składzie m.in. wapno organiczne !

Marka OrCal® oferuje nowoczesne, inteligentne produkty, które zostały stworzone i są produkowane w Polsce. Organiczno-mineralna formuła (receptura OrCal®) działa w każdym możliwym aspekcie nawożenia: począwszy od unormowania odczynu pH, odżywienie i użyźnienie gleby. Powyższe wpływa na sprawność gleby i podwyższa jej przydatność agrotechniczną.


Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® SR pHregulator®:

CechaWartość
Wapń CaO30,97 (% s.m.)
Aktywny hydrat wapnia Ca(OH)242,11 (% s.m.)
Wapń Ca22,12 (% s.m.)
Substancja organiczna35,80 (% s.m.)
Azot Nokoło 1,5 (% s.m.)
Fosfor P oraz P2O50,48 (% s.m.) oraz 1,10 (% s.m.)
Potas K oraz K2O0,20 (% s.m.) oraz 0,24 (% s.m.)
Odczyn pH12,6

Dane na podstawie wyników badań z dokumentacji certyfikacyjnej w MRiRW. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® znajdują się w Kartach produktów oraz w decyzjach zezwalających na wprowadzenie do obrotu wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dlaczego OrCal® jest tak dobrą alternatywą dla zwykłego wapna pochodzenia organicznego?

wapno organiczne orcal big bag
  1. Nawóz OrCal® i OrCal® pHregulator® powstaje za pomocą opatentowanej technologii FuelCal®, która pozwala wyeliminować wszelkie groźne patogeny podczas kontrolowanej elektronicznie reakcji egzotermicznej, której poddawane są biomasy rolno spożywcze, po procesowe czy Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego (UPPZ, PUPZ). Użycie podczas produkcji certyfikowanego reagenta WapCal® oraz bardzo wysokiej temperatury w reaktorach RCal 120 i RCal 250 tworzy sterylny i higieniczny substrat, z którego w efekcie powstaje powietrzno suchy nawóz organiczno-mineralny OrCal® oraz środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® zawierający w swoim składzie aktywny hydrat wapnia, materie organiczna, wapń pochodzenia organicznego, wapń pochodzenia pierwiastkowego oraz N, P, K. Produkt zapobiega rozwojowi mchu, skrzypu, pleśni, grzybów, patogenów beztlenowych oraz chwastów kwasolubnych. Technologia FuelCal® otrzymała wiele pozytywnych opinii od różnych instytutów, m.in. Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instytutu Ochrony Środowiska. Metoda FuelCal® ten nie tylko pozwala ograniczyć problem biomas poprodukcyjnych, ale podczas reakcji nie są emitowane żadne zanieczyszczenia oraz szkodliwe gazy.
  2. Kompleksowe działanie nawozu organiczno-mineralnego OrCal® oraz środka poprawiającego właściwości gleby OrCal® pHregulator® nie tylko skutecznie podwyższa poziom pH gleby, ale także pozwala roślinom na szybsze i efektywniejsze pobieranie makro oraz mikroskładników, takich jak potas, wapń, azot, fosfor, magnez, siarka oraz białek i aminokwasów. Poprawa odczynu pH gleby jest długotrwała – zwiększają się również właściwości sorpcyjne i poziom próchnicy w glebie. Badania, przeprowadzone przez nas i naszych klientów wskazują również na dodatkowe działanie nawozu OrCal® – rośliny, nawożone naszym produktem osiągały od 20 do 40% większą biomasę, wzrastała także ilość białka w ziarnach (o około 30%).
  3. OrCal® i OrCal® pHregulator®, oprócz pozytywnego wpływ na glebę oraz rośliny w szczególności system korzeniowy podnosi także odporność roślin na suszę – dzięki temu czynniki chorobotwórcze i atmosferyczne (takie jak susze, upały, gradobicia, burze, mrozy) nie niszczą upraw. Nawóz pomaga także chronić rośliny przed skutkami ubocznymi stosowania środków chemicznych.
  4. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® oraz środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® pozwoli Ci znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie roślin oraz gleby na nawożenie mineralne (azot, fosfor) – potwierdzają to badania, które przeprowadzono na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dzięki temu w niedługim czasie możesz zauważyć wyraźną poprawę ekonomiki upraw. Wynika to ze skutecznej poprawy odczynu pH gleby oraz stymulacji aktywności biologicznej ziemi – tak przygotowana gleba nie potrzebuje częstego nawożenia.

Skorzystaj z innowacyjnej formuły, która pomogła już wielu rolnikom!

Nie musisz inwestować wyłącznie w wapno pochodzenia organicznego, aby zebrać bogate plony! Wybierz aktywną formułę produktu OrCal® i OrCal® pHregulator® zawierającego oryginalną recepturę posiadającą wapń pochodzenia organicznego oraz aktywny hydrat wapnia i organikę!

Zamów nawóz Kontakt