Nawozy dolistne - kompendium wiedzy rolnika | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawozy dolistne

nawozy dolistne podczas aplikacji opryskiwaczem - grafika wpisu

Nawozy dolistne – jedna z metod nawożenia

Dbanie o wysoką jakość upraw wymusza sięgania po różne metody nawożenia. Coraz częściej słyszy się głosy, że nawozy dolistne to jeden z najskuteczniejszych sposobów, dzięki któremu można właściwie stymulować wzrost i rozwój roślin. Najczęściej są polecane do stosowania w przypadku suchej gleby, która utrudnia roślinom pobieranie substancji odżywczych. Czy jednak nawozy dolistne są odpowiednią formą nawożenia i czy są konieczne?

Czym są nawozy dolistne?

Nawozy dolistne są rekomendowane do stosowania doraźnego. Są one mieszaniną mikro i makroelementów, które mają pozytywny wpływ na prawidłowy rozwój roślin i intensyfikują plonowanie. Ich zadaniem jest także stymulacja wzrostu, wzmocnienie i ochrona roślin przed patogenami chorobotwórczymi. Jak sama nazwa wskazuje, nawozy dolistne są aplikowane bezpośrednio na zielone liście i łodygi roślin dzięki czemu są lepiej i szybciej wchłaniane. Należy podkreślić, że stosowanie tego rodzaju nawożenia ma charakter wyłącznie doraźny, w sytuacji pojawienia się niedoborów mikroelementów. Można je stosować przez cały okres wegetacji, a ich skład musi być odpowiednio dopasowany do rodzaju uprawy. Minusem stosowania nawozów dolistnych jest ryzyko ich zmycia przez opady atmosferyczne. Co więcej są one mniej trwałe.

Kiedy zazwyczaj stosuje się nawozy dolistne?

Mając na uwadze doraźny charakter nawozów dolistnych są one stosowane w sytuacji, w której konieczne jest natychmiastowe działanie pomagające usunąć skutki wystąpienia niedoborów składników pokarmowych. Przyczynami takich niedomagań są niesprzyjające warunki atmosferyczne tj. susza, która zatrzymuje składniki odżywcze w glebie, a także niska zawartość związków próchniczych i nieprawidłowe pH gleby. Zbyt wolne dostarczanie wartości odżywczych oraz zaburzona mineralizacja negatywnie wpływają na wzrost upraw i ich jakość. Trzeba zaznaczyć, że nawozy dolistne dostarczają wyłącznie niektóre, potrzebne do wzrostu upraw pierwiastki, należą do nich bor, żelazo, mangan, molibden, miedź i cynk. Pozostałe -azot, potas, fosfor, magnez i siarka – muszą zostać zaaplikowane doglebowo, a nawożenie nimi metodą dolistną jest stosowane wyłącznie sporadycznie. Według wielu opinii nawożenie dolistne jest często spóźnione, a tym samym ma miejsce w momencie, w którym niedobory składników pokarmowych w roślinach jest już widoczne. Poza tym ta metoda nie rozwiązuje problemów ubogiej w mikro i makroelementy gleby.

Skuteczne odżywianie i nawożenie – dobra alternatywa dla nawozów dolistnych

Nawozy dolistne muszą w swojej recepturze być odpowiednio dopasowane do specyfiki uprawy. Niestety, trudno znaleźć właściwy skład i tym samym dostarczenie roślinom dokładnie tego, czego potrzebują nie jest takie oczywiste. Trzeba także podkreślić, że niska wilgotność rośliny rodzi niebezpieczeństwo, że oprysk wyschnie zanim zostanie wchłonięty.
Zastosowanie kompleksowego systemu doglebowego lub do stosowania pogłównego tj. nawóz organiczno-mineralny OrCal® pozwala na właściwe przygotowanie gleby do siewu, lub dostarczenie składników w trakcie wegetacji roślin. Specjalna receptura bogata w zbilansowane mineralne składniki pokarmowe (1 tona OrCal® zawiera około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO) wpływa bezpośrednio na dostarczenie mineralnych i organicznych składników pokarmowych roślinom, ich ochronę przed patogenami oraz zabezpieczenie przed spadkiem plonu. OrCal® w pośredni sposób wpływa na wzbogacenie gleby w substancje organiczne, poprawia parametry i strukturę gleby, stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych.

Odpowiednie przygotowanie gleby przy zastosowaniu nawozu organiczno-mineralnego OrCal® pozwala zapobiec ewentualnym niedoborom i zwiększyć plonowanie już od pierwszego użycia.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego