Jak OrCal® sprawdza się podczas suszy? | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® – sprawdza się podczas suszy

Nawożenie podczas suszy

Jak wynika z informacji przekazanej przez resort rolnictwa na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa straty spowodowane suszą zbliżają się do 4 mld złotych a poszkodowanych jest ponad 130 tys. gospodarstw. Klęska dotknęła ok. 3,5 mln hektarów.  Czy przed suszą można się zabezpieczyć, zmniejszyć jej skutki? Zapraszamy do lektury poniższego materiału, gdzie przedstawiamy nasze obserwacje upraw, gdzie użyto produkt z serii OrCal®.  Niedługo będziemy dysponować pełnym raportem z badań  – na pewno się nim podzielimy.

Działanie OrCal®  pod lupą

Przetestowaliśmy OrCal® w uprawie rzepaku ozimego. Wysiew został przeprowadzony doglebowo jesienią 2017 roku, w dawkach 0,5t/ha i 1t/ha (OrCal® wymieszany z orną warstwą gleby).

Próby glebowe z poletek doświadczalnych (36 kwater) pobierane były 9 lipca 2018, przed żniwami. Oceniane parametry:

  • Zmiana odczynu pH gleby
  • Zasobność w makroskładniki
  • Poziom próchnicy
  • Mikrobiologia warstwy ornej

Wyniki badania  są w opracowaniu przez  dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. nadzw. Katedra Agronomii UP w Poznaniu.

Nasze obserwacje

We wszystkich kwaterach nawożonych produktem z serii OrCal®, bez względu na dawkę 0,5t/ha czy 1t/ha – gleba ma wyraźnie lepszą strukturę, wygląda na bardziej żyzną, bardziej próchniczą i przyjazną systemowi korzeniowemu rośliny uprawnej, Gleba jest wilgotna mimo intensywnej kilkutygodniowej suszy.

Sonda wkręcana w kwatery nawożonych produktem z serii OrCal®, bez oporów pobiera pełną próbę glebową. Gleba z sondy nie wysypuje się a  po umieszczeniu w foliowych woreczkach oddaje wodę (wszystkie woreczki są zroszone od wewnątrz).

Pobieranie prób glebowych, tą samą sondą, na kwaterach nie nawożonych produktem z serii OrCal®, sprawia trudność. Sonda penetruje warstwę orną gleby z wyraźnym oporem, a gleba pobrana wysypuje się z sondy. Jest przesuszona, o strukturze bardzo luźnej, jest mocno usypliwa. Na skutek obniżonej wilgotności jest zdecydowanie mniej zasobna w mikroby glebowe (co zapewne potwierdzą wyniki mikrobiologiczne gleby).

Obserwacje z badań OrCal® – dr hab. inż. Piotr Szulc, prof. nadzw. Katedra Agronomii UP w Poznaniu.

 

Próba 1

Próba 1

 

Porównanie roślin:

1) 50% NPK + 0,5t/ha

Rośliny zdecydowanie wyższe, łuszczyny w gronie są grubsze, miąższość łuszczyn jest zdecydowanie większa, łodyga do samego końca jest zielona.

2) 50% NPK bez OrCal®

Rośliny niższe, łuszczyny cieńsze i krótsze, miąższość łanu zdecydowanie mniejsza, rośliny są wyschnięte i rzadsze.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego