PH gleby - wiedza dla gospodarza | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

PH gleby

PH gleby na polu uprawnym - grafika wpisu

Czy pH gleby wpływa na plony?

Różnorodne badania wskazują bezpośredni związek pomiędzy zakwaszeniem a odżywianiem roślin w mikro i makroelementy. Niestety im niższy poziom pH gleby, tym plonowanie jest gorsze, a rośliny są bardziej podatne na różnego rodzaju działanie szkodliwych patogenów glebowych, chorób i szkodników. Wiedza o pH ziem rolnych jest więc istotna i konieczna dla efektywnego i dobrego zarządzania produkcją.

Dlaczego odczyn pH gleby jest ważny?

Odczyn pH gleb ma bezpośredni wpływ na dostępność składników pokarmowych dla roślin uprawnych. Poza tym jest ważna pod kątem zachowania właściwej struktury gleby, jej zdolności retencyjnych i sorpcyjnych. Im większe zakwaszenie (niższy odczyn pH) tym zwiększa się przyswajalność szkodliwych metali ciężkich. W Polsce ponad 50 proc. gleb uprawnych wykazuje silne lub duże zakwaszenie. Wynika to z położenia naszego kraju, klimatu, a także zanieczyszczenia środowiska (np. kwaśne deszcze). Stosowanie wapna w rolnictwie jest niewystarczające, co negatywnie wpływa na wiele obszarów – nie tylko stricte związanych z rolnictwem, ale i otaczającym pola uprawne ekosystemem.

Czym jest skala pH gleb?

Skala pH gleby określa jej kwasowość, czyli ilość jonów wodoru (H+) w roztworze glebowym. Ujemny logarytm bezwzględnej ilości jonów wodorowych wyrażonych w mol/litr nazywany jest odczynem pH. Warto zaznaczyć, że wzrost pH o jedną jednostkę oznacza zmniejszenie o 10 razy ilości jonów wodorowych w roztworze. Dodawanie do gleby nawozów wapniowych neutralizuje jony wodorowe i tym samym doprowadza do jej odkwaszenia.

Optymalne pH ziem rolnych – czy można znaleźć właściwą wartość?

Właściwe pH gleby jest determinowane przez kilka czynników, zwłaszcza przez rodzaj upraw. Optymalną wartością dla większości roślin jest pH oscylujące w zakresie 5,6 – 6,5, nie mniej dla roślin bardzo silnie reagujących na zakwaszenie właściwe pH ziemi będzie wynosiło 6,0 – 7,5. Poniżej optymalny odczyn gleby w odniesieniu do konkretnych upraw.

  • pH 6,0 – 7,5 – pszenica ozima, jęczmień, kukurydza, rzepak, gorczyca, burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, bobik, koniczyna, nostrzyk, lucerna, soja, kapusta pastewna, kapusta biała, konopie, mak, cebula szpinak, czosnek, seler, sałata, czereśnia, wiśnia, śliwa
  • pH 5,0 – 6,5 – żyto, owies, ziemniaki, brukiew, rzepa, groch, fasola, marchew, len, słonecznik, cykoria, tymotka, jabłoń, grusze, agrest, porzeczki, malina, poziomka, ogórki i pomidory
  • pH poniżej 5,00 – rabarbar, gryka, łubin żółty, rzepa czarna, seradela,rzodkiew, tytoń

Kiedy gleba jest kwaśna a kiedy zasadowa?

W zależności od wartości odczynu pH, wyróżniamy gleby:

  • pH poniżej 4,5 – gleby bardzo kwaśne
  • pH 4,6 – 5,5 – gleby kwaśne
  • pH 5,6 – 6,5 – gleby lekko kwaśne
  • pH 6,6 – 7,2 – gleby obojętne
  • pH powyżej 7,2 – gleby zasadowe

Im niższe pH, tym gleba jest bardziej kwaśna i wymaga wapnowania.

Jak sprawdzić pH gleby?

Badanie odczynu gleby można przeprowadzić na kilka sposobów – od najprostszych, po wymagające zaangażowania laboratorium. Nie mniej do podstawowego oszacowania potrzeb gleby wystarczające są glebowe kwasomierze. Należy wpierw pobrać kilka próbek ziemi z różnych miejsc, następnie nanieść próbkę we wskazane na urządzeniu miejsce, zalać ją płynem (jest dołączany do kwasomierzy) i po kilku minutach odczytać wynik.

O zakwaszeniu gleby i jej niskim odczynie pH świadczą także chwasty tj. fiołek trójbarwny, iglica pospolita, czerwiec roczny koniczyna polna, rzodkiew świrzepa, rumian polny, sporek wiosenny, szczaw polny.

Jak efektywnie uzyskać optymalne pH gleby

Niski odczyn pH gleby wymaga zastosowania wapnowania, do którego niezbędny jest wysokiej klasy nawóz. Warto sięgnąć po produkt działający kompleksowo i szybko. Na rynku dostępne są nawozy kredowe i dolomitowe, które stosowane są w rolnictwie od wielu lat, ale na efekty odkwaszenia trzeba czekać nawet do 3 lat. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są nawozy tlenkowe tj. nawóz organiczno-mineralny OrCal®, który zawiera w swoim składzie łatwo rozpuszczalny w wodzie hydrat wapnia. Dzięki zastosowaniu nawozu złożonego tj. OrCal® gleba jest właściwie odżywiona, poprawia się jej struktura, a uprawy są zdecydowanie wydajniejsze już przy pierwszym plonowaniu od wapnowania. Regularne przeprowadzanie nawożenia inteligentnym nawozem nowej generacji pozwala uniknąć problemów na wielu płaszczyznach – począwszy od tych związanych z niskim pH gruntu, po odstraszanie dzików.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego