Kreda nawozowa granulowana, a nawóz drugiej generacji OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Kreda nawozowa granulowana

Czy kreda nawozowa to najlepszy wybór wśród nawozów odkwaszających?

Kreda nawozowa granulowana, inaczej nazywana także granulatem, produkowana jest z kredy pochodzenia naturalnego i cechuje ją wysoka zawartość wapnia. Jej skuteczność i działanie w odkwaszaniu gleby są powszechnie znane wśród rolników – jednak czy dalej jest to najlepsza metoda alkalizacji środowiska?

Na efektywność wapnowania wpływ mają czynniki takie jak warunki atmosferyczne, wybrany nawóz oraz termin przeprowadzenia zabiegu. Nie bez znaczenia jest jednak fakt, że kreda nawozowa posiada niską rozpuszczalność w wodzie (0,02g/1000ml), przez co proces odkwaszania gleby trwa dłużej i może być mniej skuteczny. Dzięki unikatowej formule produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® rozpuszczają się dużo szybciej – zawdzięczają to swojemu składowi, którego ważnym elementem jest aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 Szybkość rozpuszczania preparatu OrCal® w wodzie jest dużo szybsza niż kredy nawozowej – wartość ta wynosi bowiem aż 1,7g/1000ml, co sprawia, że działa prawie 100 razy lepiej niż inne produkty, które mają podobne przeznaczenie. Co jednak ważne, produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® zapewniają nie tylko alkalizację gleby, ale także poprawiają jej żyzność oraz zaopatrują rośliny w niezbędne składniki pokarmowe, dzięki czemu plony są wyjątkowo obfite, a rośliny odporne na warunki atmosferyczne, w tym między innymi suszę.

Badania potwierdzają, że działanie produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® jest szybsze niż granulowanej kredy nawozowej!

Firma Evergreen Solutions przeprowadziła pomiary, porównując ze sobą produkty OrCal®, kredę nawozową oraz nawozy dolomitowe – wyniki badań pokazują, że nasz preparat (OrCal®) pozwala na uzyskanie środowiska wysoce alkalicznego (pH = 12,69), podczas gdy inne materiały (kredy, dolomity, węglany, krzemiany) mają znacznie słabsze właściwości odkwaszające (alkalizujące). Dla kredy nawozowej wartość pH wynosiła 9,53. Oczywiście, w przełożeniu na glebę, wartości te są stosunkowo niższe – natomiast naszymi środkami już po jednokrotnym użyciu można podnieść pH ziemi aż o 1 punkt.

Dzieje się tak dlatego, że nasze produktu zawierają aktywny hydrat wapnia, który prawie 100 razy lepiej niż kreda lub dolomity rozpuszcza się w wodzie: wartość ta dla aktywnego hydratu wapnia wynosi 1,7g/1000 ml, a dla dolomitów i kredy tylko 0,02g/1000ml.


Wyniki pomiarów szybkości alkalizowania nawozów:

Lp.Czas (s)Wartości pH
OrCal® pHregulator®Sypki nawóz wapniowy
węglowo-magnezowy
Kreda nawozowa granulowana
z magnezem
107,357,357,26
21510,847,377,45
33011,617,437,76
46012,087,518,31
59012,287,558,68
612012,407,608,97
718012,557,659,28
824012,637,699,40
930012,697,739,47

Wybierz to, co najlepsze dla Twoich upraw – zadbaj o glebę i uprawiane rośliny!

bigbag nawozu orcal
  1. Kreda nawozowa granulowana, pomimo tego że przynosi efekty w postaci odkwaszenia gleby, nie podwyższa pH gleby tak skutecznie jak produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Nasze preparaty zwiększają również dostępność i efektywność pobierania przez rośliny potasu, fosforu, azotu, magnezu oraz innych składników odżywczych.
  2. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® używane są przez rolników zarówno doglebowo, jak i pogłównie, w różnych porach roku i siewu. Mogą być stosowane jesienią, pożniwnie, na wiosnę, a także pomiędzy pokosami. Dawkowanie zależy od pH gleby (zalecane od 0,5 – 1,5 tony na hektar) i wystarcza nawet na 2-3 lata.
  3. Dzięki badaniom i analizom naszego produktu, jesteśmy pewni, że jest on nie tylko bezpieczny, ale także wyjątkowo skuteczny. Efekty jego działania potwierdzają m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® i OrCal pHregulator® uzyskały także liczne nagrody na wielu targach branżowych oraz nagrodę przyznaną przez specjalistów z Raportu Rolnego.
  4. OrCal® i OrCal pHregulator® podnoszą odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i atmosferyczne, takie jak susze, upały, gradobicia, burze, przymrozki i mrozy, podtopienia, śnieżyce; nasze produkty chronią je również przed skutkami ubocznymi stosowania środków chemicznych.
  5. OrCal® i OrCal pHregulator® doskonale użyźniają glebę i stymulują pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, wzbogacając ją w składniki odżywcze oraz kwasy humusowe, co zapewnia wysoki poziom odporności gleby.
  6. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, zawierając aktywny hydrat wapnia oraz materię organiczną, pozytywnie wpływają na procesy humifikacji w glebie, dzięki czemu powstają frakcje próchnicy, najlepsze z punktu widzenia poprawy buforowania zdolności sorpcyjnych ziemi. W ten sposób nasze preparaty przeciwdziałają efektom suszy, zwiększając zasobność gleb.
  7. Produkty z serii OrCal® pHregulator® to organiczno-mineralne środki poprawiające właściwości gleby, zawierające aktywny hydrat wapnia. To formy substancji, które zostały – podobnie jak nawozy – sklasyfikowane w tej samej Ustawie o nawozach i nawożeniu z 2017 roku.
  8. Produktów z serii OrCal® pHregulator® nie można utożsamiać z wapnem – wapno, w porównaniu z naszym preparatem jest substancją bardzo prostą i jednofunkcyjną. Służy alkalizacji gleby, jednak proces ten przebiega bardzo powoli: prawie 100 razy wolniej niż w przypadku produktów naszej marki.
  9. Nawozy wapniowe, takie jak kredy i dolomity, rozpuszczają się tylko w kwasach glebowych, których dostępność zależy od pH ziemi – jego wartość musi być niższa niż 5,5. Aby podnieść pH gleby powyżej 5,5, najlepszym środkiem na rynku wciąż pozostaje OrCal®.
  10. OrCal® to zaawansowany, nowoczesny produkt, który zawiera aktywny hydrat wapnia, materię organiczną oraz zawarte w niej naturalne, łatwo przyswajalne składniki odżywcze, takie jak: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarka, żelazo, białka, aminokwasy, peptydy, oligopeptydy oraz kwasy humusowe.

Postaw na nowoczesne rozwiązania, które zapewnią Ci obfite i zdrowe plony!

Produkty z serii OrCal® OrCal® pHregulator® dużo szybciej pomogą Ci w problemie zakwaszenia gleby niż granulowana kreda nawozowa – wybierz preparaty o wysokiej skuteczności!

Zamów nawóz Kontakt

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego