OrCal® i burak cukrowy - idealne połączenie | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® i burak cukrowy – idealne połączenie

Gospodarzu, zastosuj OrCal® i poznaj słodycz wysokich plonów!

Burak cukrowy to bardzo wymagająca roślina. Niektórzy, nie zdają sobie sprawy ,jak ważne jest przygotowanie gleby pod jego uprawę. Podstawa to zapewnienie odpowiedniego jej zaopatrzenia w wapń i utrzymanie optymalnego odczynu ph gleby.

Dlaczego warto stosować środek poprawiający właściwości gleby OrCal® w uprawie buraka?

 • Nieuregulowany odczyn pH gleby eliminuje uprawę buraka cukrowego. Odkwaszenie jest pierwszym zabiegiem agrotechnicznym, który trzeba wykonać przygotowując glebę pod tę roślinę (optymalne pH to 6,5-7). OrCal® szybko i bezpiecznie odkwasi glebę. Już w pierwszym sezonie możliwe jest podniesienie odczynu pH gleby nawet 1,2 punktu w skali pH.
 • OrCal® działa skutecznie w każdym zakresie skali pH, w przeciwieństwie do kredy i dolomitów, które rozpuszczają się w kwasach glebowych dostępnych do pH 5,5. Dlatego można uzyskać przyrost pH nawet z pH=6 do pH=7, co w przypadku węglanów wapnia nie jest prostą sprawą. To dlatego program refundacji kosztów wapnowania obowiązuje dla gleb o pH do 5,5, powyżej tej wartości tradycyjne wapno rolnicze, nie działa efektywnie – by się rozpuścić potrzebuje kwasów glebowych, których dostępność jest największa do pH=5,5, powyżej pH=5,5 nadal świetnie działa OrCal®, który w odróżnieniu rozpuszcza się wodzie.
 • Potas jest kluczowym makro składnikiem, który zapewnia prawidłową gospodarkę wodną buraka cukrowego. OrCal® poprzez podniesienie pH gleby ułatwia przyswajalność tego pierwiastka (przy pH=7 wynosi ona 100%).
 • OrCal® ogranicza zawartość toksycznych związków glinu w glebie, przez co ich aktywność jest mniejsza i nie dochodzi do zahamowania wzrostu buraka.
 • OrCal® przygotowuje rolę pod uprawę buraka: poprawia strukturę gleby, zwiększa zawartość próchnicy, zwiększa zasobność w łatwo przyswajalne mikro- i makroskładniki (w tym N, P, K – azot, fosfor, potas NPK) zawarte w materii organicznej.
 • OrCal® poprawia jakość technologiczną buraka: jeden zwarty system korzeniowy, zdrowy i silny korzeń oraz grubsza blaszka liściowa odporna na patogeny.
 • Burak ma duże wymagania pokarmowe, które może zaspokoić OrCal®, np. potrzebuje aż 1,5 kg Ca na jedną tonę rośliny. A trzeba pamiętać, że objawy niedoboru wapnia w buraku to słabo wykształcony system korzeniowy, który zwiększa podatność rośliny na stres wodny oraz zamieranie stożku wzrostu liścia.
 • Liście buraka cukrowego wymieszane z glebą mocno ją zakwaszają. Warto wysiać OrCal® na resztki pożniwne w celu ich mineralizacji i uniknięcia obniżenia pH gleby.
 • OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin aż do 40% – według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 • OrCal® wzmacnia odporność roślin na czynniki chorobotwórcze i stres termiczny wywołany suszą (większa dostępność wody i lepiej rozwinięty system korzeniowy). OrCal® skutecznie ogranicza rozwój niektórych patogenów glebowych; chorób grzybowych i bakteryjnych, szkodników (np. nicienie, drutowce).

Podsumujmy – OrCal® to:

 • podniesienie odczynu pH gleby nawet 1,2 punktu w skali pH
 • działanie skuteczne w każdym zakresie skali pH
 • ułatwiona przyswajalność potasu (przy pH=7 wynosi ona 100%)
 • ograniczenie zawartości toksycznych związków glinu w glebie
 • poprawa struktury gleby, zwiększenie zawartości próchnicy, zwiększenie zasobność w łatwo przyswajalne mikro- i makroskładniki w tym NPK
 • poprawa jakości technologicznej buraka
 • zaspokojenie potrzeby pokarmowe rośliny w wapń
 • mineralizacja resztek pożniwnych, które pozostawione na polu zakwaszają glebę
 • wzrost biomasy roślin
 • wzmocnienie odporności roślin na czynniki chorobotwórcze i stres termiczny wywołany suszą

OrCal®. Większy plon, lepsza polaryzacja

Przykład zastosowania

Gospodarstwo rolne: uprawa buraków cukrowych
Województwo: opolskie, powierzchnia 1 hektar
Gleby: średnio zasobne, wyjściowe pH 5,4
Aplikacja OrCal® pHregulator: postać sypka
Okres nawożenia: czerwiec 2019 r.
Dawka OrCal®: 1 tona/ha

Uwaga: pole podzielono na: testowe (z OrCal®) oraz kontrolne (bez OrCal®)

Efekty:

 • Wzrost odczynu pH gleby z 5,4 do 6,5, o ponad 1 punkt;
 • Waga buraków z zastosowaniem OrCal®: od 4kg – 5kg, polaryzacja 15%, waga buraków bez OrCal®: od 1,2kg do 2kg, polaryzacja 12%;
 • Zwiększenie polaryzacji o 3%;
 • Eliminacja chwościka;
 • Poprawa retencji wodnej, dobra kondycja roślin w warunkach suszy.

Sierpień 2019 r. Testowane pole w szczytowym okresie suszy
Burak cukrowy
Listopad 2019 r. Po lewej pryzma – buraki z pola testowego (z OrCal®), po prawej z pola kontrolnego (bez OrCal®)
Nawożenie buraka
Listopad 2019 r. Po lewej burak z pola testowego (z OrCal®), po prawej z pola kontrolnego (bez OrCal®) – badaniom poddano po 10 losowo wybranych buraków z pola testowego i kontrolnego
Uprawa buraka

Porównanie wagi:

Waga buraka bez nawozuWaga buraka z nawozem

Sposób stosowania

Rozprowadzić równomiernie na powierzchni gleby, wymieszać do głębokości 20-30 cm przy pomocy narzędzi uprawowych. Najlepiej przeprowadzić aplikację przed prognozowanym deszczem.

Dawkowanie OrCal® w uprawie buraka cukrowego

Dawka: 1,0-1,5 t/ha
Dawka podana wyżej jest jednorazowa, do stosowania raz na 2-3 lata. Dawki produktów OrCal® pHregulator® należy zawsze skonsultować z dystrybutorem w celu jej optymalizacji do lokalnych warunków glebowych i płodozmianu.
Termin zastosowania: Jesienią, po zbiorze przedplonu lub wczesną wiosną, kilka tygodni przed siewem.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego