Współpracuj z nami - zostań dystrybutorem nawozów OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

W związku z rozwojem sieci zakładów produkcyjnych i dystrybucji produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® poszukujemy Partnerów do współpracy jako:

 

REGIONALNY DYSTRYBUTOR

 

Dystrybutor będzie odpowiedzialny za:

 • Rozbudowę sieci dystrybucji na uzgodnionym terenie
 • Aktywną sprzedaż produktów
 • Realizację celów dystrybucyjnych
 • Organizację i koordynację działań marketingowych
 • Wypracowanie długofalowych relacji z Klientami
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy i produktów
 • Obsługę i serwisowanie pozyskanych kontraktów

 

Oczekujemy:

 • Statusu podmiotu gospodarczego
 • Doświadczenia w sprzedaży produktów rolniczych
 • Systematyczności oraz konsekwencji w osiąganiu celów i realizacji uzgodnionych zadań
 • Zaangażowania i proaktywności

 

Zapewniamy naszym Partnerom:

 • Motywujący system wynagrodzeń w oparciu o umowę dystrybucyjną
 • Szkolenia wdrożeniowe z zakresu oferowanych produktów oraz technik sprzedaży
 • Wsparcie marketingowe ułatwiające realizację sprzedaży

 

Obszar działania: do uzgodnienia

Podmioty zainteresowane prosimy o przesyłanie informacji pod adresem: biuro@evergreen-solutions.pl

z dopiskiem w temacie „Dystrybutor”.  Prosimy o podanie: danych teleadresowych, informacji o firmie, doświadczeń, ogólnego terytorium działania. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi podmiotami.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu analizy i udzielania odpowiedzi przez Evergreen Solutions Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym. Osoba zgłaszająca przesyłając dane oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Stargardzka 8 oraz Partnerów, którzy mogą być  zaangażowani w proces rekrutacji.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego