Nawozy naturalne OrCal® - siła materii organicznej z hydratem wapnia!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawozy naturalne

Nawozy naturalne – jakie są ich wady, a jakie zalety?

Nawozy naturalne to nawozy pochodzenia zwierzęcego (np. obornik, gnojówka, guano), które zawierają niezbędne dla roślin składniki pokarmowe. W rolnictwie stosowane są od zawsze – mają długotrwałe działanie, a także podnoszą poziom próchnicy w ziemi.

Pomimo oczywistych korzyści, które wynikają ze stosowania nawozów naturalnych, można także wymienić wady, które wynikają ze sposobu ich działania. Pierwiastki, zawarte w składzie tych produktów, pobierane są dopiero po zakończeniu procesu mineralizacji związków organicznych, który zachodzi pod wpływem mikroorganizmów glebowych. Z tego powodu efekty, jakie zapewniać mają nawozy naturalne wymagają dłuższego czasu oczekiwania. Kolejną wadą preparatów organicznych jest ich skład, w którym nie zawsze można znaleźć wszystkie niezbędne składniki mineralne, które później wymagają uzupełnienia. Jeśli więc szukasz szybkiego sposobu uzupełnienia niedoborów składników mineralnych lub oceniasz potrzeby nawozowe Twoich upraw na wysokie, warto zastosować produkty serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

Efekty, jakie otrzymuje się, stosując produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, można porównać do działania nawozów naturalnych – jednak preparaty naszej firmy wyróżniają się długotrwałym wpływem, a co najważniejsze stymulują pożyteczne mikroby glebowe w warstwie ornej, wzbogacając ziemię w naturalne składniki odżywcze i kwasy humusowe, które podnoszą procentowy udział próchnicy. Aby szybko zmineralizować związki organiczne, a w przypadku upraw polowych – resztki pożniwne, warto zastosować produkty naszej marki, które działając na materię organiczną, zapewniają niemal 100% mineralizację wszystkich odpadków pożniwnych oraz związków organicznych. Dzięki temu rośliny są odżywione, poprawia się także struktura gleby. Ważną informacją jest również fakt, że stosowanie nawozów naturalnych podlega licznym obostrzeniom – możliwy okres użycia określa tzw. program azotanowy, który ma na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Produkty organiczno-mineralne z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® działają natomiast kompleksowo – skutecznie odkwaszają glebę oraz poprawiają jej żyzność. W odróżnieniu od nawozów naturalnych, preparaty naszej marki podnoszą pH gleby do poziomu pożądanego przez rolników, a więc oscylującego w granicach pH 6,5 – 7. Przy pH o wartości 7, składniki takie jak azot (N), potas (K), fosfor (P), magnez (Mg czy siarka (S) są przez glebę przyswajane w 100%. Dodatkowo, produkty OrCal® pozwalają szybko osiągnąć pożądany odczyn ziemi uprawnej.

Wybierz to, co najlepsze dla Twojej gleby: produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®!

Skuteczne i szybkie działanie produkty OrCal® i OrCal® pHregulator® zawdzięczają swoim składom – zawarty w obu preparatach aktywny hydrat wapnia, zapewnia wysoki stopień rozpuszczalności w wodzie (1,7g/1000ml), dzięki czemu substancje doskonale wchłaniają się do gleby. Efekty widoczne są już w pierwszym plonie – poprawia się nie tylko biomasa roślin, ale także ich ukorzenienie oraz jakość.

CechaOrCal®KredyDolomity
Wpływ na zmniejszenie zatrucia wód gruntowychTakNieNie
Rozpuszczalność w wodzie1,7 g/1000 ml0,02 g/1000 ml0,02 g/1000 ml
Wartość pH w badaniach na wodzie destylowanej12,699,537,73

Dlaczego warto wybrać nawóz/polepszacz organiczno-mineralny OrCal® zamiast tradycyjnego nawozu naturalnego?

bigbag nawozu orcal
  1. Rośliny, które hodowane są na glebach silnie zakwaszonych, mają słaby lub bardzo niski dostęp do minerałów, które są ważne dla ich rozwoju, a także jakości. Użycie produktów OrCal® zapewnia wzrost efektywności pobierania mikro i makroelementów (takich jak potas, azot, fosfor, wapń, magnez), co jest skutkiem wzrostu pH gleby. Jeśli odczyn ziemi zostanie dobrze uregulowany, nawożenie mineralnie nie będzie musiało być tak intensywne, co oznacza oszczędność w stosowaniu nawozu.
  2. Produkty OrCal® podobnie jak tradycyjne nawozy naturalne nie zawierają żadnych sztucznych komponentów; produkowane są z organicznych i mineralnych produktów w procesie FuelCal®, który jest całkowicie bezpieczny dla środowiska. Nie występuje ryzyko przenawożenia gleby, pod warunkiem przestrzegania dawek, które podane są na opakowaniu. Preparat może być używany na wszystkich kategoriach pól użytkowych.
  3. Produkty marki OrCal® stymulują rozwój próchnicy, która pozwala ograniczyć straty m.in. azotu i potasu, dzięki czemu gleba jest dobrze użyźniona, a rośliny mają doskonałe warunki do wzrostu. Próchnica dostarcza do gleby liczne mikroorganizmy, które rozkładają resztki roślinne i przeprowadzają procesy chemiczne, umożliwiające pobieranie składników mineralnych z nawozów sztucznych przez rośliny.
  4. Preparaty OrCal® wzmacniają także odporność roślin na czynniki chorobotwórcze oraz atmosferyczne, takie jak susze, upały, przymrozki i mrozy, burze, gradobicia. Ograniczają również wpływ szkodliwych patogenów glebowych, chorób grzybowych i bakteryjnych oraz szkodników (nicieni, drutowców).
  5. Produkty OrCal i OrCal® pHregulator® skutecznie mineralizują resztki pożniwne.

Nawozy naturalne, czy produkty marki OrCal®?
Wybierz to, co najlepsze dla Twoich upraw!

Nasze preparaty polecane są zarówno przez rolników, jak i środowisko akademickie – dołącz do osób, które cieszą się zdrową ziemią i obfitymi plonami!

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego