Czym jest aktywny hydrat wapnia zawarty w produktach OrCal®?

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Czym jest aktywny hydrat wapnia zawarty w produktach OrCal®?

OrCal® to naturalny produkt wapniowo-organiczny, który odkwasza, użyźnia i odżywia glebę. Zawiera aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 oraz substancję organiczną, które podnoszą odczyn pH gleby, zwiększają jej żyzność oraz dostarczają roślinom niezbędnych składników odżywczych. W porównaniu z klasycznymi nawozami wapniowymi ma znacznie wyższą skuteczność i działa kompleksowo, zwiększając plony i podnosząc ich jakość. Nie daje przy tym efektów ubocznych i jest całkowicie bezpieczny dla środowiska.

Produkt wytworzony w technologii FuelCal

Co dokładnie wchodzi w skład OrCal®?

Oprócz substancji organicznej, aktywnego hydratu wapnia (CaOH)2, tlenku wapnia CaO i węglanu wapnia CaCO3 w skład OrCal® wchodzą jeszcze makro- i mikroskładniki NPK (azot, fosfor i potas) oraz woda. Produkt jest zatem całkowicie naturalny i bezpieczny – zarówno dla samych roślin, naszego zdrowia, jak i środowiska.

W jaki sposób działa OrCal®?

Tym, co wyróżnia środek OrCal®, jest jego wyjątkowa budowa. W odróżnieniu od zwykłych nawozów, które składają się ze zmielonej kopaliny na bazie dolomitów albo z kredy, OrCal® zbudowany jest z kapsuł. Każda z nich zawiera część organiczną, otoczoną warstwą mineralną ze związków wapnia. Niektóre z tych związków działają na pH gleby szybko, inne robią to powoli. Dzięki odpowiedniej budowie oraz doskonałemu dopasowaniu składników produkt uwalnia się stopniowo, dostarczając niezbędnych wartości odżywczych w sposób optymalny i zrównoważony.

Ponieważ OrCal® składa się z mikro- i nanocząsteczek związków wapnia o dużej powierzchni działania, po rozpuszczeniu w wodzie bardzo dobrze penetruje glebę, dostając się do wszystkich jej warstw. Aktywny hydrat wapnia rozpuszcza się w wodzie niemal 100 razy lepiej od kredy granulowanej czy nawozu dolomitowego i jest bardziej skuteczny od klasycznych nawozów, w których znajdują się rozdrobnione skały wapniowe. Dlaczego to takie ważne? Niektóre z roślin, na przykład kukurydza, mają głęboki system korzeniowy i wymagają regulacji pH również w niższych warstwach gleby. OrCal®, dzięki swojej unikalnej budowie, zapewnia im wszystkie niezbędne składniki odżywcze.

Produkt wytworzony w technologii FuelCal

Skuteczne odkwaszanie gleby ze środkiem OrCal®

OrCal® odgrywa także dużą rolę w odkwaszaniu gleby. Badania Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pokazują, że niemal 50% obszarów uprawnych w Polsce charakteryzuje wysoki poziom zakwaszenia. Co to oznacza? Niskie pH z odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym jest głównym powodem obniżenia plonów, przede wszystkim poprzez ograniczenie przyswajalności przez rośliny środków mineralnych oraz dużą zawartość metali ciężkich w glebie i ich koncentrację w roślinach.

Głównym celem rolników, chcących nie tylko zwiększyć plony, ale także móc je później sprzedawać, jest więc odkwaszanie gleby. Jeśli sam szukasz takiego rozwiązania, z OrCal® zrobisz to skutecznie, szybko i w pełni bezpiecznie. Jak to działa? Jony OH-, które powstają podczas rozpadu węglanu wapnia, wodorotlenku wapnia i tlenu wapnia, zobojętniają kationy H+, powodujące zakwaszenie gleby. OrCal® działa tak szybko, ponieważ zapewnia krótszą reakcję tworzenia jonów OH- niż ma to miejsce w przypadku nawozów wapniowych opartych o dolomity lub kredę. To dlatego aktywny hydrat wapnia odkwasza glebę znacznie szybciej od nich.

Jakie korzyści daje OrCal®?

bigbag nawozu orcal
 1. Bezpiecznie i sprawnie podwyższa pH gleby – dzięki temu rośliny łatwo przyjmują składniki odżywcze, takie jak: azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarkę. Już przy pH=7 efektywność ich pobierania wynosi blisko 100%, co zostało potwierdzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 2. Użyźnia glebę – składniki zawarte w OrCal® użyźniają glebę, stymulując rozwój systemu korzeniowego roślin oraz pozwalają na lepsze przyswajanie przez nie wartości odżywczych.
 3. Dostarcza roślinom naturalne mikro – i makroelementy – głównie wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, żelazo, a także białka, aminokwasy i pierwiastki śladowe.
 4. Zwiększa odporność roślin – przede wszystkim uodparnia je na czynniki chorobotwórcze i stres – upały, susze, burze, podtopienia, gradobicia, mrozy czy skutki uboczne stosowania środków ochrony roślin.
 5. Zwiększa wzrost biomasy roślin aż do 40% – według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin o 20-40%. Dzięki temu możesz uzyskać zboża o wyższej zawartości białka w ziarnach.
 6. Ogranicza rozwój patogenów glebowych – rośliny zyskują dzięki OrCal® odporność na niektóre patogeny glebowe, choroby grzybowe, bakteryjne czy szkodniki. A Ty otrzymujesz w efekcie więcej zdrowych plonów.
 7. Neutralizuje metale ciężkie zawarte w glebie – dzięki użyciu aktywnego hydratu wapnia metale ciężkie, obecne w glebie, przechodzą do tzw. form rezydualnych. Te przestają być pobierane przez rośliny i mają mniejszą szansę na przedostanie się do wód gruntowych, co wpływa pozytywnie na środowisko.
 8. Jest ekonomiczny i pozwala oszczędzić pieniądze – OrCal® z aktywnym hydratem wapnia jest znacznie bardziej wydajny niż inne nawozy wapniowe dostępne na rynku. Dawkowanie produktu, pozwalające osiągnąć optymalne rezultaty, to 1 tona na hektar. W przypadku klasycznych nawozów są to aż 3 tony. Nawet jeśli tradycyjne preparaty mają niższą cenę, okazują się mniej wydajne, a w efekcie droższe niż OrCal®.

Węglan wapnia, tlenek wapnia czy aktywny hydrat wapnia – co wybrać?

Jeśli postanowiłeś zadbać o bezpieczne odkwaszanie swojej gleby, wybierz aktywny hydrat wapnia. Używanie węglanu wapnia, kredy, dolomitu czy agresywnych form tlenkowych, takich jak tlenek wapnia, na pewno w tym nie pomogą. Niezbędny jest środek nie tylko szybki, ale także bezpieczny, a przede wszystkim – skuteczny. Gwarancję takiego działania daje OrCal® pHregulator®, który pozwala zwiększyć odczyn pH w sposób, w jaki nie zrobią tego żadne inne środki dostępne na rynku.

Skuteczność OrCal® potwierdzają rolnicy w całej Polsce

Skuteczne działanie środka OrCal® potwierdzają rolnicy z całego kraju, wskazując na znaczące różnice, jakie uzyskali po jego użyciu. Osiągnęli dzięki niemu nie tylko lepszą jakość gleby, ale także liczniejsze i bogatsze plony m.in. kukurydzy, rzepaku, pszenicy czy buraka cukrowego. Produkt został sprawdzony w praktyce i przynosi oczekiwane rezultaty.

Środki OrCal® są dla Ciebie, jeśli:

 1. pragniesz zwiększyć swoje plony,
 2. chcesz, aby Twoje plony miały lepszą jakość oraz były zdrowsze i smaczniejsze,
 3. gleba na terenie Twoich upraw jest zakwaszona, słabej jakości, zawiera duże stężenia metali ciężkich lub ma niskie pH,
 4. pragniesz zadbać odpowiednio o zdrowie i odporność swoich roślin,
 5. szukasz naturalnego, bezpiecznego, sprawdzonego oraz ekonomicznego sposobu, aby to wszystko osiągnąć.

OrCal® oparty na technologii FuelCal®

Technologia FuelCal® powstała, aby móc przetwarzać odpady z przemysłu rolno-spożywczego, wytłoki, fusy, odpady biodegradowalne, wybrane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego oraz zagęszczone komunalne osady ściekowe na produkty z serii OrCal® (środek poprawiający właściwości gleby, nawóz OrCal®). Metoda opracowana przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z Pyrzyc, pozwala na całościowe przetworzenie odpadu na nawóz mineralno-organiczny oraz wprowadzenie go na rynek. Wybierając środki OrCal® uzdrawiasz glebę i dbasz o środowisko.

Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® oraz pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP i chronionymi prawem patentowym. Pamiętaj, aby zawsze wybierać produkty oryginalne, opatrzone takimi znakami. Zrezygnuj z podróbek, które mogą być niebezpieczne dla Twoich upraw i środowiska. Stawiając na FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® masz zawsze pewność skutecznego i bezpiecznego działania.

Zwiększ swoje plony i zadbaj o jakość gleby z OrCal®.

Produkt wytworzony w technologii FuelCal

Wybrane instytucje współpracujące

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego