Niskie PH gleby, jego skutki i sposób na problem! | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Niskie PH gleby

niskie PH gleby na mierniku - grafika wpisu

Niskie pH gleby a problemy z uprawami

Niskie pH gleby negatywnie wpływa na efektywność nawożenia i jakość uzyskiwanych plonów. Rośliny są zdecydowanie słabsze, zaburzony jest ich proces wzrostu, a ponadto są bardziej narażone na choroby. Szacuje się, że z problem zakwaszenia gleby pojawia się na co drugim polu. Najgorzej sytuacja przedstawia się w województwie podkarpackim,w którym gleby o niskim pH stanowią ponad 60 proc.

Optymalne pH gleby

Priorytetem wpływającym na prawidłową uprawę jest utrzymanie odpowiedniego dla roślin pH gleby. Odczyn gleby jest stężeniem jonów wodorowych w roztworze glebowym lub roztworze ekstrakcyjnym i jest wyrażany symbolem pH. Im niższa wartość, tym gleba jest gorszej jakości. Podział gleby ze względu na pH przedstawia się następująco:

  • pH do 4,5 bardzo kwaśne
  • pH 4,5 – 5,5 kwaśne
  • pH 5,6 – 6,5 lekko kwaśne
  • pH 6,6 – 7,2 obojętne
  • pH powyżej 7,2 zasadowe

Odczytywanie odpowiedniego odczynu gleby powinno zawsze mieć odniesienie do jej kategorii agronomicznej i wynosi:

  • 5,1 – 5,5 dla bardzo lekkiej gleby
  • 5,6 – 6,0 dla lekkiej gleby
  • 6,1 – 6,5 dla gleb średnich
  • 6,6 – 7,0 dla gleb ciężkich
Niższe niż wskazane pH gleby wskazuje na konieczność wapnowania, którego zadaniem jest odkwaszenie całej warstwy ornej.

Niskie pH gleby – skutki

Skutkami niskiego pH gleby jest gorsza przyswajalność składników pokarmowych. Co więcej, kwaśny odczyn potęguje rozpuszczalność metali ciężkich, żelaza, manganu i glinu, które łatwiej przedostają się do roztworu glebowego i toksycznie oddziaływają na rośliny. Zaburzona przyswajalność składników powoduje również gorsze wchłanianie magnezu, potasu, wapnia. Niekorzystnie zmienia się także trwałość struktury gleby, a stosunki wodno-powietrzne zostają poważnie zaburzone. Niskie pH ziemi upranej wpływa także na aktywność mikrobiologiczną, w której zaczynają przeważać grzyby. Mając na względzie fakt, że większość roślin rozwija się w warunkach odczyny słabo kwaśnego lub zasadowego niskie pH gleby powodują słabe pobieranie wody i składników odżywczych. Uprawy rosnące na mocno zakwaszonej glebie są kruche, skarlałe i drobne. Roślinami silnie reagującymi na zakwaszenie są m.in. : jęczmień, pszenica ozima, gorczyca, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, burak ćwikłowy, koniczyna, lucerna, soja, kapusta biała, kapusta pastewna,konopie, mak, cebula, szpinak, czosnek, sałata, seler, a także śliwa, czereśnia, wiśnia, porzeczki i maliny.

Antidotum na niskie pH gleby

Na przywrócenie glebie właściwego odczynu składa się wiele czynników. Należy zachować optymalny stosunek wapnia do magnezu, zawartość materii organicznej w glebie, która zapobiega usuwaniu wapnia z gleby i jej wilgotność oraz zagęszczenie. W glebach zbitych, słabo napowietrzonych pobierania wapnia przez rośliny jest poważnie zakłócone.
Stosowanie samego wapnowania gleby przynosi doraźne efekty, ponadto sama procedura nie eliminuje innych problemów związanych z gorszej jakości zasobami odżywczymi gleby. Działanie kompleksowe i złożone pozwala na podniesienie niskiego pH gleby, zasilenie jej odpowiednimi składnikami organicznymi, a także stworzenie odpowiedniej struktury. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® zawiera – w 1 tonie – około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO). Zawierający w swojej recepturze łatwo rozpuszczający się w wodzie hydrat wapnia i związki organiczne działa na wszystkich płaszczyznach pozwalając na uzyskanie zadowalających plonów po pierwszym nawożeniu. Warto podkreślić, że OrCal® zmniejsza zapotrzebowanie na nawożenie mineralne o 50% i poprawia dostępność roślin do składników odżywczych.

Niskie pH gleby może być powodem dużych strat w uprawach. Nieefektywne nawożenie czy doraźne działania podnoszą koszty,a niejednokrotnie powodują większe zanieczyszczenie wód gruntowych i cieków wodnych. Nowoczesny nawóz organiczno-mineralny jest rozwiązaniem dla poszukujących kompleksowych, bezpiecznych i skutecznych rozwiązań rolników.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego