fbpx

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Niskie PH gleby

niskie PH gleby na mierniku - grafika wpisu

Niskie pH gleby a problemy z uprawami

Niskie pH gleby negatywnie wpływa na efektywność nawożenia i jakość uzyskiwanych plonów. Rośliny są zdecydowanie słabsze, zaburzony jest ich proces wzrostu, a ponadto są bardziej narażone na choroby. Szacuje się, że z problem zakwaszenia gleby pojawia się na co drugim polu. Najgorzej sytuacja przedstawia się w województwie podkarpackim,w którym gleby o niskim pH stanowią ponad 60 proc.

Optymalne pH gleby

Priorytetem wpływającym na prawidłową uprawę jest utrzymanie odpowiedniego dla roślin pH gleby. Odczyn gleby jest stężeniem jonów wodorowych w roztworze glebowym lub roztworze ekstrakcyjnym i jest wyrażany symbolem pH. Im niższa wartość, tym gleba jest gorszej jakości. Podział gleby ze względu na pH przedstawia się następująco:

  • pH do 4,5 bardzo kwaśne
  • pH 4,5 – 5,5 kwaśne
  • pH 5,6 – 6,5 lekko kwaśne
  • pH 6,6 – 7,2 obojętne
  • pH powyżej 7,2 zasadowe

Odczytywanie odpowiedniego odczynu gleby powinno zawsze mieć odniesienie do jej kategorii agronomicznej i wynosi:

  • 5,1 – 5,5 dla bardzo lekkiej gleby
  • 5,6 – 6,0 dla lekkiej gleby
  • 6,1 – 6,5 dla gleb średnich
  • 6,6 – 7,0 dla gleb ciężkich
Niższe niż wskazane pH gleby wskazuje na konieczność wapnowania, którego zadaniem jest odkwaszenie całej warstwy ornej.

Niskie pH gleby – skutki

Skutkami niskiego pH gleby jest gorsza przyswajalność składników pokarmowych. Co więcej, kwaśny odczyn potęguje rozpuszczalność metali ciężkich, żelaza, manganu i glinu, które łatwiej przedostają się do roztworu glebowego i toksycznie oddziaływają na rośliny. Zaburzona przyswajalność składników powoduje również gorsze wchłanianie magnezu, potasu, wapnia. Niekorzystnie zmienia się także trwałość struktury gleby, a stosunki wodno-powietrzne zostają poważnie zaburzone. Niskie pH ziemi upranej wpływa także na aktywność mikrobiologiczną, w której zaczynają przeważać grzyby. Mając na względzie fakt, że większość roślin rozwija się w warunkach odczyny słabo kwaśnego lub zasadowego niskie pH gleby powodują słabe pobieranie wody i składników odżywczych. Uprawy rosnące na mocno zakwaszonej glebie są kruche, skarlałe i drobne. Roślinami silnie reagującymi na zakwaszenie są m.in. : jęczmień, pszenica ozima, gorczyca, kukurydza, rzepak, burak cukrowy, burak ćwikłowy, koniczyna, lucerna, soja, kapusta biała, kapusta pastewna,konopie, mak, cebula, szpinak, czosnek, sałata, seler, a także śliwa, czereśnia, wiśnia, porzeczki i maliny.

Antidotum na niskie pH gleby

Na przywrócenie glebie właściwego odczynu składa się wiele czynników. Należy zachować optymalny stosunek wapnia do magnezu, zawartość materii organicznej w glebie, która zapobiega usuwaniu wapnia z gleby i jej wilgotność oraz zagęszczenie. W glebach zbitych, słabo napowietrzonych pobierania wapnia przez rośliny jest poważnie zakłócone.
Stosowanie samego wapnowania gleby przynosi doraźne efekty, ponadto sama procedura nie eliminuje innych problemów związanych z gorszej jakości zasobami odżywczymi gleby. Działanie kompleksowe i złożone pozwala na podniesienie niskiego pH gleby, zasilenie jej odpowiednimi składnikami organicznymi, a także stworzenie odpowiedniej struktury. Nawóz organiczno-mineralny OrCal® zawiera – w 1 tonie – około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO). Zawierający w swojej recepturze łatwo rozpuszczający się w wodzie hydrat wapnia i związki organiczne działa na wszystkich płaszczyznach pozwalając na uzyskanie zadowalających plonów po pierwszym nawożeniu. Warto podkreślić, że OrCal® zmniejsza zapotrzebowanie na nawożenie mineralne o 50% i poprawia dostępność roślin do składników odżywczych.

Niskie pH gleby może być powodem dużych strat w uprawach. Nieefektywne nawożenie czy doraźne działania podnoszą koszty,a niejednokrotnie powodują większe zanieczyszczenie wód gruntowych i cieków wodnych. Nowoczesny nawóz organiczno-mineralny jest rozwiązaniem dla poszukujących kompleksowych, bezpiecznych i skutecznych rozwiązań rolników.