Nawóz dolomitowy, a OrCal® - bezkonkurencyjna alternatywa!

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Nawóz dolomitowy

Nawóz dolomitowy – czy warto go stosować?

Wśród nawozów mineralnych częstym wyborem rolników jest nawóz dolomitowy – pozyskiwany z przemiału skał wapniowo-magnezowych, odkwasza glebę i uzupełnia braki magnezu, ale czy w sposób adekwatny do oczekiwań rolnika?

Nawozy dolomitowe używane są zarówno w rolnictwie ekologicznym (rolnictwo ekologiczne), jak i konwencjonalnym. Na efekty, takie jak wzbogacenie gleby o wapń i magnez oraz odkwaszenie ziemi trzeba jednak czekać nawet kilka lat. Nawóz dolomitowy jest wapnem pochodzenia naturalnego, pozyskiwanym z mielenia skał wapniowo – magnezowych (dolomitu). Jest popularnym nawozem przeznaczonym do stosowania w uprawach warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, szczególnie na glebach bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych o niskiej zasobności w magnez i wapń. Brak magnezu i wapnia w glebie uniemożliwia wydajną produkcję roślinną. Stosowanie, często w nadmiarze, skoncentrowanych i fizjologicznie kwaśnych nawozów sztucznych typu NPK, przy skąpym i nieregularnym nawożeniu obornikiem, powoduje duże zakwaszenie gleb. Z wapnem dolomitowym (nawozem dolomitowym) jak z każdym nawozem mineralnym, należy także uważać, aby nie przenawozić ziemi – nieodpowiednia dawka dolomitu może nawet zniszczyć jej strukturę.

Jeśli zależy Ci więc na tym, aby szybko i skutecznie zalkalizować glebę (bezpiecznie, trwale podnieść pH gleby) i dostarczyć jej odpowiednich makro oraz mikroelementów, wybierz nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator®. Zawarty w nich aktywny hydrat wapnia oraz substancja organiczna działają bezpieczniej i szybciej od innych nawozów – wartość rozpuszczalności w wodzie dla hydratu wapnia wynosi aż 1,7g/1000ml, dzięki czemu efekty widoczne są już w pierwszym plonie. Wystarczy niewielka ilość wilgoci np. rosa, opady atmosferyczne lub / i naturalna wilgotność glebowa, by w pełni rozpuścić produkt z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® oraz aktywizować pożądane właściwości aktywnego hydratu wapnia. Organika zawarta w produktach z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® doskonale użyźnia, wzbogaca glebę i stymuluje pożyteczne szczepy mikrobów glebowych w warstwie ornej, co wpływa także na procentowy wzrost zawartości próchnicy (substancji organicznej w glebie) oraz poprawę sprawności gleby jej kondycji i poprawy przebiegu pozytywnych procesów w kompleksie sorpcyjnym w glebie.

Dlaczego OrCal® jest bardziej przyjazny dla środowiska niż nawóz dolomitowy?

Dzięki temu, że OrCal® i OrCal® pHregulator® jest bardzo dobrze przyswajalny przez ziemię oraz ze względu na to, że reguluje on odczyn pH gleby na dłuższy czas, ekonomika uprawy wyraźnie się poprawia, tak naprawdę wystarczą, przysłowiowe 2 deszcze lub wymieszanie OrCal’u z orną warstwą gleby by produkt skutecznie podniósł pH gleby do poziomu pożądanego przez rolnika (farmera) w sposób w pełni bezpieczny. Dzięki zastosowaniu OrCal® i OrCal® pHregulator® można zastosować (zalecane w drugim roku stosowania) zmniejszenie mineralnego nawożenia azotem i fosforem (kompensata użycia N, P, K przy użyciu OrCal® i OrCal® pHregulator®), które wyraźnie wpływa natomiast na zmniejszenie zatrucia wód gruntowych oraz cieków wodnych. Po zastosowaniu produktu OrCal® i OrCal® pHregulator® jako efekt zastosowania, w glebie nastąpiło związanie metali ciężkich w glebach do tzw. form rezydualnych. Formy rezydualne nie są rozpuszczalne w roztworze glebowym, nie są dostępne dla roślin, nie są pobierane i magazynowane w roślinach, mają także mniejszą możliwość przechodzenia do wód gruntowych.

Cecha
OrCal® i OrCal® pHregulator®
KredyDolomity
Wpływ na zmniejszenie zatrucia wód gruntowych w tym wiązanie metali ciężkich obecnych w glebie do form rezydualnych.TakNieNie
Rozpuszczalność w wodzie1,7 g/1000 ml0,02 g/1000 ml0,02 g/1000 ml
Wartość pH uzyskana w badaniu Evergreen Solutions12,699,537,73

Dlaczego nawóz OrCal® i OrCal® pHregulator® zdobywa uznanie wśród polskich i zagranicznych rolników?

bigbag nawozu orcal
  1. Certyfikowana technologia FuelCal®, którą wykorzystujemy przy produkcji oraz przygotowaniu substancji organicznej, zapewnia sterylny i higieniczny substrat. Na dalszych etapach procesu zamienia się on w sypki nawóz organiczno-mineralny OrCal® lub środek poprawiający właściwości gleby OrCal® pHregulator® – nie znajdują się w nich żadne groźne patogeny, a wręcz przeciwnie. Nasz wyrób stymuluje pożyteczne mikroby glebowe, ograniczając jednocześnie rozwój pleśni, grzybów i chwastów kwasolubnych. Efekt ten zapewnia kontrolowana elektronicznie reakcja egzotermiczna oraz reagent WapCal® wykorzystywany w technologii FuelCal®. Badania potwierdzają, że FuelCal® jest technologią zupełnie bezpieczną dla środowiska i pozwala ograniczyć problem odpadów organicznych.
  2. Nawóz OrCal® i OrCal® pHregulator® skutecznie podwyższa pH gleby, a dzięki poprawie odczynu rośliny mogą szybciej i skuteczniej pobierać azot, fosfor, potas, wapń, magnez oraz siarkę, a także białka i aminokwasy. Zwiększa się także dostępność tych składników w ziemi. Zapewnienie roślinom optymalnego odczynu pH w strefie korzeniowej pozwala im rozwijać się i zwiększać nie tylko u podstawy – rośnie także ich biomasa oraz zawartość białka w zbożach. Według badań, które przeprowadzone były na polach uprawnych, gdzie użyto nawozu organiczno-mineralnego naszej marki, biomasa wzrosła od 20 do 40%, natomiast klienci potwierdzają wzrost białka w ziarnach o około 30%
  3. Rośliny, które nawożone były OrCal® są także dużo bardziej odporne na czynniki chorobotwórcze oraz atmosferyczne, takie jak burze, gradobicia, susze i upały, podtopienia, mrozy, przymrozki oraz śnieżyce. OrCal® chroni także rośliny przed skutkami ubocznymi stosowania środków chemicznych.
  4. OrCal® i OrCal® pHregulator® uzyskał pozytywne opinie nie tylko od polskich rolników – zdobywa popularność również m.in. w Niemczech. Dodatkowo, produkty naszej firmy zostały wprowadzone do obrotu decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – potwierdzenie wysokiej jakości produktu uzyskaliśmy także od Instytutu Upraw i Nawożenia Gleby w Puławach, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Instytutu Ochrony Środowiska.
  5. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® są źródłem wolno uwalnianej materii organiczne poprawiające sprawność gleby.
  6. Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® są źródłem mikronutrientów (boru B, kobaltu Co, manganu Mn, strontu Sr), który w precyzyjnie dobranych dawkach korzystnie oddziaływają na uprawę roślin.
  7. Proces technologiczny FuelCal® przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą zakładowa nr R.292513, w którym wytwarzane są produkty nawozowe z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® spowodował, że zmniejszył się udział i biodostępność metali wymienialnych i/lub związanych z węglanami (FI), frakcji redukowalnych (FII) oraz frakcji utlenialnych (FIII), a więc najbardziej ruchliwych w środowisku na rzecz frakcji rezydualnej (IV).
  8. Po zastosowaniu produktów OrCal® i OrCal® pHregulator® część metali ciężkich już obecnych w glebach po kontakcie z produktem z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® i zawartym w nim aktywnym hydratem wapnia może przejść do form rezydualnych, a więc trudno rozpuszczalnych co może mieć znaczący wpływ na kondycję gleb i ich możliwą rekultywację.

OrCal® i OrCal® pHregulator® zapewni Ci dużo lepsze działanie niż nawóz dolomitowy!

Nasz produkt to kompleksowa odpowiedź na potrzeby rolników – stworzona przez rolników dla rolników. Przekonaj się sam!

Zamów nawóz Kontakt

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego