Jak odkwasić glebę? Poznaj skuteczny sposób! | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Jak odkwasić glebę?

jak odkwasić glebę - grafika wpisu

Kiedy i jak odkwasić glebę?

Odczyn gleby to jedna z najważniejszych jej właściwości – poziom pH ma bowiem bezpośredni wpływ na uprawę. Na zakwaszonej ziemi rośliny będą rosły słabiej; zmniejsza się bowiem zarówno zawartość składników mineralnych w glebie, jak i ich dostępność. Rośliny są także narażone na choroby, a obniżona odporność na czynniki atmosferyczne nie sprzyja rozrostowi zasiewu.

Przyczyny i skutki zakwaszenia gleby

Zakwaszenie gleb w Polsce wynika w dużej mierze z przyczyn naturalnych: klimat humidowy, w jakim położony jest nasz kraj, charakteryzuje się przewagą opadów nad parowaniem. Kationy oraz inne składniki zasadowe są więc wymywane w głąb gleby, a na ich miejscu pojawiają się jony wodorowe, które wpływają na wysoki poziom kwaśności ziemi. Oprócz przyczyn naturalnych również i działania człowieka, takie jak produkcja odpadów przemysłu sodowego, hutniczego, energetycznego oraz emisja zanieczyszczeń do atmosfery mają wpływ na zakwaszenie. Wydzielanie substancji przemysłowych (m.in. tlenków azotu, siarczanów, kwasów) do powietrza jest na szczęście mocno ograniczane. Pomimo tego, w Polsce ponad 50% gleb użytkowanych rolniczo ma odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny – ich odczyn pH jest więc mniejszy niż 6,5. Struktura takiej ziemi nie jest gruzełkowata, co przesądza o trudności w uprawie – występują kuliste agregaty (gruzełki) o chropowatej powierzchni i znacznej porowatości, co nie pozwala ziarnom glebowym odpowiednio zlepiać się; gleby takie są mało zasobne w próchnicę oraz składniki odżywcze, które potrzebne są roślinom. Na ziemi zakwaszonej można także zaobserwować wzrost chwastów, takich jak: skrzyp polny, złocień polny, szczaw polny, mlecz polny, czerwiec roczny, jastrzębiec kosmaczek oraz podbiał pospolity i wyczyniec łąkowy. Pozostaje jednak najważniejsze pytanie – jak radzić sobie z ziemią o odczynie kwaśnym?

Jak odkwasić ziemię? Skuteczne metody podwyższenia pH

Naturalnie występujące w Polsce węglany wapnia (jako składniki skał, m.in. kred, dolomitów) działają odkwaszająco i od wielu lat są znane jako dobre środki, które zwiększają pH gleby. Jednak przez to, że są słabo rozpuszczalne w wodzie, działają powoli – na efekty trzeba czekać nawet 2-3 lata. Bardziej kompleksowe działanie zapewnią tlenki, np. hydrat wapnia, który bardzo szybko rozpuszcza się w wodzie. Składnik ten można znaleźć w nawozie organiczno-mineralnym OrCal®, którego skuteczne i kompleksowe działania wynika z połączenia wspomnianego hydratu oraz substancji organicznej. Produkt nie tylko podwyższa pH ziemi, ale także umożliwia i przyspiesza procesy humifikacji – kompleksowe działanie nawozu jest doceniane wśród coraz większej ilości rolników, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Badania, przeprowadzone przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazują nie tylko na zwiększoną efektywność pobierania azotu, fosforu i potasu (oraz innych makroskładników), ale wykazują również, że dla tych trzech pierwiastków efektywność ta przy pH równym 7,0 wynosi prawie 100%. Co równie ważne, produkt OrCal® zmniejsza zapotrzebowanie na nawożenie mineralne nawet o 50%. Poprawa dostępności elementów odżywczych zmniejsza także zatrucie wód gruntowych oraz cieków wodnych.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych środków, które sprawdzają się od lat w procesie odkwaszania gleby. Jeśli jednak szukasz produktu, który zapewnia długotrwały efekt i szerokie działanie, wybierz nawóz organiczno-mineralny OrCal®. Rezultaty użycia widoczne są już w pierwszym plonie – ziemia zyskuje lepszą strukturę, wzrasta także poziom próchnicy, czego dowodem jest bardziej rozwinięty system korzeniowy. Używając nawozu organiczno-mineralnego OrCal® nie będziesz musiał martwić się o to, jak odkwasić glebę – wybierz maksimum korzyści dla Twojej uprawy!

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego