OrCal® daje pole do popisu, czyli innowacyjne gospodarowanie | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® daje pole do popisu, czyli innowacyjne gospodarowanie

Rzeczywistość gospodarcza i rolnicza powoduje, że praca na roli musi być wykonywana z głową, pragmatycznie. Rolnicy stają się przedsiębiorcami, którzy patrzą na swoje gospodarstwo jak na przedsiębiorstwo. Muszą dbać o rachunek ekonomiczny, wydajność produkcji, planować rozwój swojego gospodarstwa-przedsiębiorstwa, działać innowacyjnie. Jak do tego dodać jeszcze pasję i miłość do ziemi – jest duża szansa, że osiągnie się sukces.

Tak jest w przypadku Pana Mariusza Strzeleckiego – rolnika z Jaworza, który od kilkunastu lat rozwija swoje gospodarstwo rolno-usługowe GRU KUK-KOMPLEX osiągając coraz lepsze efekty. Spotkaliśmy się w kwietniu – by porozmawiać o recepcie na sukces.

Agrokultura: Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z rolnictwem?

Mariusz Strzelecki: Z rolnictwem jestem związany od dziecka, moi dziadkowie mieszkali na wsi i całe wakacje oraz wszystkie wolne chwile spędzałem na wsi uczestnicząc w pracach w gospodarstwie i na polu. Można więc chyba powiedzieć, że jestem rolnikiem z krwi i kości. W roku 2006 wraz z żoną zaczęliśmy budowę domu i naszego ukochanego gospodarstwa, które do dzisiaj cały czas rozwijamy.

 

Zdjęcie: Gospodarstwo Państwa Strzeleckich specjalizuje się w produkcji kukurydzy - widać to już w logo gospodarstwa

 

Agrokultura: Obecnie prowadzicie Państwo gospodarstwo rolno-usługowe na 60 hektarach, na których uprawiana jest przede wszystkim kukurydza.

MS: Uprawiamy pod siew także gorczycę i groch, ale to kukurydza jest naszym oczkiem w głowie. Dużo jej uprawiamy, ale też skupujemy – około 5000 ton w sezonie. Posiadamy nowoczesny park maszynowy pozwalający na świadczenie praktycznie każdej usługi związanej z naszą działalnością, na przykład siewniki, kombajny, ciągniki z naczepami, rozsiewacz nawozów czy suszarnię o wydajności 160 ton na dobę. Nasze silosy są w stanie zmagazynować łącznie ponad 4.000 ton kukurydzy i zbóż.

 

Zdjęcie: Silosy pomieszczą nawet 4000 ton kukurydzy

 

Agrokultura: W dzisiejszych czasach liczy się kompleksowe podejście do klienta. Jakie jeszcze usługi świadczy Państwa gospodarstwo dla rolników, z którymi współpracujecie?

MS: Jak już mówiłem specjalizujemy się w uprawie kukurydzy, ważne więc by działać kompleksowo i na każdym etapie produkcji dawać z siebie wszystko. Tak więc oprócz uprawy kukurydzy, doradzamy w doborze odmiany, wysiewie, prowadzimy zbiór zakontraktowanego ziarna, własnym transportem zwozimy je do naszych magazynów. Ogromne znaczenie ma tu też dzielenie się naszymi doświadczeniami dotyczącymi wykonywania nowoczesnych zabiegów agrotechnicznych, stosowanie innowacyjnego nawożenia – wszystko po to by plon był zdrowy i jak najwyższy.

Agrokultura: Nowoczesne gospodarowanie to także troska o to, by wszystko co się dzieje w gospodarstwie odbywało się bezpiecznie. 

MS: Tak, bardzo dbamy o kwestie bezpieczeństwa. Mamy dzieci, a wokół mnóstwo maszyn i urządzeń… Wprowadziliśmy specjalne procedury, których bezwzględnie przestrzegamy, np. strefa zabawy dla dzieci jest specjalnie wydzielona. W 2014 roku zajęliśmy III miejsce w regionie w Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, zorganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia.

Agrokultura: Jak już mówimy o wyjątkowych dokonaniach, to wróćmy do kukurydzy. Zdradzi Pan tajemnicę jak uzyskać najlepsze efekty w uprawie?

Chętnie podzielę się kilkoma wskazówkami. Bardzo ważne jest nawożenie. Na przykład jednym z podstawowych produktów, które stosuję w moim gospodarstwie jest nawóz OrCal® pHregulator®. Doskonale, szybko i bezpiecznie odkwaza glebę a do tego zawiera organikę, która działa próchniczotwórczo, po prostu użyźnia glebę. Jednym z naszych najważniejszych osiągnięć dzięki innowacyjnemu nawożeniu OrCal®-em jest osiągnięcie ponadprzeciętnych plonów kukurydzy – 16 ton z hektara przy wilgotności 22% w roku 2018 r. To dowód na to jak OrCal® doskonale przygotował glebę na trudne warunki panujące podczas suszy.

Zdjęcie: OrCal® to sprawdzony sprzymierzeniec w osiąganiu ponadprzeciętnych plonów kukurydzy, i nie tylko.

 

Agrokultura: Jak trafiliście Państwo na OrCal®?

MS: Informacje o OrCal®-u znaleźliśmy na stronie internetowej orcal.pl., Nasze pierwsze doświadczenie z OrCal®-em było takie, że zakupiliśmy na próbę około 10 ton, rozsieliśmy OrCal® pod kukurydzę na najsłabszych glebach – 4 tygodnie przed siewem, czekając na efekty. Po wschodach kukurydzy stwierdziliśmy że OrCal® nie opuści już naszego gospodarstwa, byliśmy bardzo zadowoleni ze wzrostu, zdrowotności i plonu, w miejscach gdzie  kukurydza osiągała wysokość  50 cm, po zastosowaniu OrCal®-u osiągnęla 220 cm przy naprawdę przyzwoitym plonie. Jako specjaliści od kukurydzy z pełną świadomością możemy powiedzieć, że OrCal® i kukurydza to nierozłączny duet, dzięki któremu są naprawdę dobre efekty.

 

Zdjęcie: W gospodarstwie KUK-KOMPLEX widać serce włożone w każdy detal

 

Agrokultura: Jakie plany na przyszłość?

MS: Stworzenie gospodarstwa na takim poziomie i skali jak obecnie, utrzymanie go w ciągłej tendencji wzrostowej wymaga od nas bardzo dużo pracy i wysiłku. Bardzo ważnym aspektem jest to że z żoną i dziećmi  kochamy wieś, kochamy to co robimy i wkładamy w to bardzo dużo serca. Dlatego z optymizmem patrzymy w przyszłość. Jesteśmy bardzo zadowoleni z produktu OrCal®, z plonów i wyników jakie osiągamy. To też po części przyczyniło się do powstania KUK-KOMPLEX. Z OrCal®-em jesteśmy w stanie wyprodukować zdrowe, dorodne ziarno kukurydzy z dużą zawartością białka, a co za tym idzie osiągnąć lepsze ceny sprzedaży. Chcemy docierać do coraz szerszego grona rolników, doradzając im, że połączenie odpowiedniego siewu z uprawą i nawożeniem –  daje sukces. Stawiamy na rozwój. Kochamy to co robimy, kochamy wieś, wierzymy że uda nam się zrealizować wszystkie nasze plany i marzenia.

Dziękujemy za rozmowę.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego