Program ZDROWA POLSKA GLEBA | Wiedza OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Na ratunek polskiej glebie!

OrCal® w Krajowym Programie Odkwaszania i Użyźniania Gleby ZDROWA POLSKA GLEBA

W dniach 17-18 września 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce. Podczas spotkania, w którym wzięło udział kilkudziesięciu naukowców dyskutowano nad stanem i problemami związanymi ze słabą jakością polskich gleb. Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firmy Evergreen Solutions – właściciela technologii FuelCal® i marki OrCal®.

Na specjalnym wykładzie zaprezentowane zostały przez zarząd Evergreen Solutions właściwości produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® oraz możliwości jakie dają te produkty w rozwiązywaniu problemów z odkwaszaniem i użyźnianiem gleby, szczególnie w porównaniu z tradycyjnymi kredami i nawozami dolomitowymi, które nie działają tak szybko jak OrCal®. Zwrócono także uwagę na rolę tych produktów w procesach rekultywacji gleb mocno zdegradowanych, gdzie potrzebna jest szybkie, zdecydowane, ale bezpiecznie dla gleby działanie.

Podczas konferencji zawiązała się także inicjatywa Krajowego Programu Odkwaszania i Użyźniania Gleby. Projekt zorganizowany został przez Krajowy Kluczowy Klaster Chemiczny „ZIELONA CHEMIA”. Firma Evergreen Solutions dołączyła do Partnerów Programu i zamierza wspólnie z Radą Konsultacyjną oraz Organizatorami współtworzyć ten projekt. Na początek prowadzone są rozmowy na temat przygotowania dotowanej oferty specjalnej dla odbiorców produktów z serii OrCal®, którzy zgłoszą się do Organizatorów Programu.

Organizatorzy konferencji

 

Galeria zdjęć

 

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego