OrCal® skutecznie podnosi pH gleby, dzięki czemu zwiększa się przyswajalność makroelementów | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® skutecznie podnosi pH gleby, dzięki czemu zwiększa się przyswajalność makroelementów

Wzrost odczynu pH gleby wpływa na zwiększenie przyswajalności makroelementów, w tym N, P, K. Jako przykład można tu podać fosfor. Na polach, gdzie występuje gleba bardzo kwaśna fosfor glebowy oraz pochodzący z nawozów mineralnych zostaje unieruchomiony – zmniejsza się więc jego dostępność dla roślin. Wzrost pH gleby wpływa na jego uruchomienie i lepsze wykorzystanie, co przekłada się na jakość i wielkość plonu. Po zastosowaniu OrCal®-a nawożenie tym składnikiem może być mniej intensywne a to z kolei przekłada się na oszczędności. Podobnie rzecz ma się z azotem i potasem. Na poziomie pH równym 7 przyswajalność składników N, P, K jest bliska 100%. Warto więc skutecznie podnosić pH gleby stosując OrCal® co przełoży się na większe oszczędności i solidny plon.

Przyswajalność NPK wraz ze wzrostem pH

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego