Jak gospodarować z głową, czyli OrCal® - nawóz na trudne czasy | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

Jak gospodarować z głową, czyli OrCal® – nawóz na trudne czasy

Wzrost kosztów produkcji, niskie ceny skupu płodów rolnych, susza – to główne problemy z którymi muszą mierzyć się na co dzień polscy rolnicy. Powoduje to, że na rynku poszukiwane są produkty poprawiające efektywność gospodarowania w tych trudnych czasach. Jednym z nich jest OrCal®, który sprawdza się na każdym polu.

Produkty OrCal® to organiczno-mineralne środki poprawiające właściwości gleby. Powstają przy użyciu polskiej, opatentowanej technologii. Posiadają decyzję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dopuszczającą do obrotu oraz pozytywne opinie m.in. Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Ochrony Środowiska. Dzięki zawartości wapnia w postaci aktywnego hydratu oraz materii organicznej – szybko odkwaszają, użyźniają i odżywiają glebę. Mogą być stosowane w uprawach polowych, warzywnictwie, ogrodnictwie i na TUZ. Jak działa OrCal®?

Zwiększenie przyswajalności N,P,K – zmniejszenie wydatków na nawozy wieloskładnikowe

OrCal® szybko i skutecznie podnosi odczyn pH gleby nawet +1 punkt w trzy miesiące, przy dawkowaniu 1t/ha. Jak wiemy od wysokości pH zależy przyswajalność azotu, fosforu i potasu przez rośliny. Dla przykładu jeśli odczyn pH jest na poziomie 5 punktów, przyswajalność N,P,K wynosi odpowiednio, około.: dla azotu – 50%, fosforu – 30%, potasu – 60%. Stosując OrCal®, podnosząc pH o +1 można zwiększyć pH i tym samym zwiększyć przyswajalność N/P/K odpowiednio, do około: azot – 90%, fosfor – 50%, potas – 100%. To znakomity wynik, który przekłada się na konkretne oszczędności.

Za to już zapłaciłeś wcześniej – czyli odblokowanie N,P,K zgromadzonych w glebie

Stosowanie nawozów wieloskładnikowych przy zbyt niskim odczynie pH powoduje, że – tak jak pisaliśmy wyżej – tylko część tych makroskładników będzie udostępniona roślinom. Podnosząc szybko pH, dzięki OrCal® – odblokowujemy w glebie to za co już wcześniej zapłaciliśmy.

Do odzyskania nawet 500 kg/ha N,P,K z resztek pożniwnych

OrCal® najczęściej stosowany jest na resztki pożniwne. Rolnicy, którzy tak od lat robią wiedzą doskonale jakie bogactwo N,P,K można wydobyć np. ze słomy kukurydzianej. Przy plonie słomy kukurydzianej 15 t/ha można wprowadzić do gleby nawet 175 kg/ha azotu, 85 kg/ha fosforu, 250 kg/ha potasu. OrCal® stwarza odpowiednie środowisko i przyspiesza procesy rozkładu resztek pożniwnych, dzięki czemu możemy wprowadzić do gleby nieprawdopodobne ilości makroskładników N,P,K i innych. To są olbrzymie oszczędności!

OrCal® w walce z suszą

Im więcej próchnicy w glebie tym lepsze magazynowanie wody potrzebnej roślinom. Stosując OrCal® zwiększamy poziom próchnicy. Pamiętajmy, że wzrost zawartości materii organicznej w glebie o 1% powoduje zwiększenie zdolności do retencji wody o nawet 150.000 litrów/ha. To około 30% wody potrzebnej na przyrost 1 tony masy buraka cukrowego.

OrCal® doceniony – Agroprzedsiębiorca 2022

Oprócz wyżej wymienionych, OrCal® posiada wiele innych cech, np.: poprawia strukturę gleby, zwiększa populacje pozytywnych bakterii, np. Azotobakterii i Celulozowych, obniża poziom metali ciężkich w glebie, ma wpływ na wzrost odporności upraw. Wszystkie to powoduje, że staje się idealnym środkiem na poprawę ekonomiki gospodarowania. Właściwości i doświadczenie marki OrCal®, działalność firmy Evergreen Solutions oraz jej właściciela – Janusza Zakrzewskiego zostało dostrzeżone przez Organizatorów i Partnerów 31. Edycji Konkursu Agroprzedsiębiorca 2021-2022. Celem konkursu jest uhonorowanie nieprzeciętnych osób i firm mających wymierny wpływ na rozwój i funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Laureaci konkursu są swoistymi wizytówkami polskiego agrobiznesu. Wręczenie nagrody w kategorii Wzorowy Agroprzedsiębiorca odbyło się 10 sierpnia 2022 r. w Belwederze – Rezydencji Prezydenta RP w Warszawie.

Informacje i zamówienia: 880 880 053

www.orcal.pl, www.gielda-nawozowa.pl

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego