OrCal® - to się opłaca! | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® – to się opłaca!

OrCal® – od 359 zł netto/tonę.

Podnieś pH gleby nawet o 1 punkt pH w ciągu kilku tygodni!

Działanie produktów z serii OrCal® wytworzonych przy użyciu reagenta WapCal® są powszechnie znane. Są jednak osoby, które traktują OrCal® jak „zwykłe wapno”, które tylko odkwasza glebę. Tymczasem OrCal® to nie zwykła kopalina a nowoczesny innowacyjny środek poprawiający właściwości gleby, który:

– szybko i skutecznie podnosi odczyn pH gleby, nawet o 1 punkt pH w ciągu trzech miesięcy

– poprawia zawartość próchnicy w glebie, użyźnia,

– dostarcza roślinom wartości odżywczych, mikro- i makroskładników, łatwo przyswajalnych, zawartych w materii organicznej znajdującej się w OrCal®-u,

– uzdrawia glebę poprzez neutralizację metali ciężkich.

Obecnie jedna tona produktu z serii OrCal® kosztuje tylko 359 zł netto (przy odbiorze własnym). Za taką cenę otrzymujesz:

– podniesienie pH gleby nawet o 1 punkt, np. z 5,5 do 6,5

Kredy i dolomity mogą być skuteczne do pH 5,5 bo rozpuszczają się w kwasach glebowych, których największa dostępność jest do pH 5,5. Powyżej pH 5,5, na przykład chcąc bezpiecznie odkwasić glebę z 6 pH na 7 pH – pozostaje tylko OrCal®. OrCal® bowiem rozpuszcza się w wodzie prawie 100 razy lepiej niż kreda czy dolomity. To dlatego programy refundacji zakupu wapna dotyczą tylko pól gdzie pH jest poniżej 5,5. Jeśli jest więcej – nie otrzymasz dopłaty do wapna, bo trochę bez sensu je stosować.

OrCal® stosuje się w ilości średnio 1 ton/ha. A ile trzeb użyć kredy lub dolomitu? Kilka ton? Prosimy sprawdzić. Cena renomowanego przykładowego wapna to 350 zł za tonę. A dawkowanie to 2,5 tony na hektar – czyli rachunek jest prosty: 2,5 x 350 zł netto = 875 zł netto na hektar. To co wychodzi taniej? Oczywiście że OrCal®. Tym bardziej, że kupując OrCal® zyskujemy dodatkowo:

– zwiększenie zwartości próchnicy w glebie, uzupełnienie niedoboru materii organicznej

Wzrost próchnicy to większa zdolność do zatrzymywania wody w glebie (wzrost o 0,1 % próchnicy to 100 mm wody więcej na m2). A doskonale wiemy co znaczy zdolność do zatrzymania wody przez glebę w obecnych czasach, gdzie rok po roku mamy suszę.

OrCal® użyźnia glebę, przez co rozwija system korzeniowy rośliny, który pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody. Dobrze odżywione rośliny rosną lepiej i dają większy plon.

– solidne odżywienie roślin

Zawarte w materii organicznej mikro- i makroskładniki (w tym N, P, K) wspomagają rozwój i wzrost roślin.

– uzdrowienie gleby poprzez neutralizację metali ciężkich

Po zastosowaniu produktów z serii OrCal® wytworzonych na bazie reagenta WapCal®, oferowanych przez Evergreen Solutions metale ciężkie obecne w glebie przechodzą do form rezydualnych. Formy rezydualne nie są rozpuszczalne w roztworze glebowym, nie są dostępne dla roślin, nie są pobierane i magazynowane w roślinach, mają także mniejszą możliwość przechodzenia do wód gruntowych.

To tylko niektóre z argumentów potwierdzających, że warto kupić i zastosować OrCal® wytworzony na bazie reagenta WapCal®, oferowany przez Evergreen Solutions.

A Ty jak myślisz warto zastosować OrCal®? Jeśli masz wątpliwości zadzwoń – 880 880 053.

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego