OrCal® a prawo minimum Liebiga | OrCal®

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

infolinia 880 880 053

OrCal® a prawo minimum Liebiga

Już w XIX wieku Justus von Liebig spopularyzował zasadę powszechnie stosowaną w rolnictwie według której ten czynnik, którego jest najmniej działa ograniczająco na plon. Jeśli odniesiemy ją do wapnia, który jest kluczowym makroskładnikiem glebowym, odpowiedzialnym za właściwe pH gleby, to przekonamy się jak bardzo wielkość i jakość plonu są od niego zależne. Mało wapnia, niski odczyn pH = słaby plon. Uzupełnianie niedoborów wapnia i odkwaszanie gleby staje się podstawowym zabiegiem agrotechnicznym, od którego zależy plonowanie wszystkich roślin. Dzięki OrCal®-owi zawierającemu aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2  oraz materię organiczną można szybko, skutecznie i bezpiecznie uzupełnić niedobory wapnia i podnieść pH gleby o około 1 punkt w skali pH, w ciągu trzech miesięcy. Wyższe pH gleby = lepszy plon. Warto stosować OrCal®, by nie ponosić strat i być na plusie.

Prawo Liebiga

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

 

Pyrzyce dn. 06.11.2018 r.

W 2016 roku Pan H… K…, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H… K…, działając w złej wierze zgłosił do rejestracji na swoją rzecz znak towarowy „OrCal” w Urzędzie Patentowym RP (numer zgłoszenia: 463088), uzyskując rejestrację znaku w roku 2017 (numer prawa wyłącznego: R.294728). Swoim postępowaniem, świadomie naruszył prawo ochronne na znak towarowy „OrCal®” należące do Janusza Zakrzewskiego (R.201198).

Postępowanie sporne prowadzone przez Urząd Patentowy RP zakończyło się decyzją z dnia 9.01.2018 r., która unieważniła rejestrację znaku „OrCal” udzieloną na rzecz H… K…, podtrzymując prawo ochronne na ten znak przyznane Januszowi Zakrzewskiemu. Również odwołanie od tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zakończyło się 18 września 2018 r. przegraną H… K…

W związku z powyższym informujemy, że H… K… i prowadzone przez niego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe H….K… nie mają prawa produkować ani wprowadzać do obrotu nawozu organiczno-mineralnego pod nazwą OrCal®, jako chronionym znakiem towarowym.

Oświadczenie

Jedynym właścicielem prawa do posługiwania się znakiem towarowym OrCal® w produkcji i dystrybucji produktów z serii OrCal® jest Janusz Zakrzewski i podmioty upoważnione przez niego na podstawie stosownych umów, w tym: Evergreen Solutions Sp. z o. o. w Pyrzycach. Lista certyfikowanych dystrybutorów dostępna jest na stronie internetowej www.orcal.pl

Jednocześnie podkreślamy pełną determinację właściciela znaku towarowego OrCal® i innych osób uprawnionych do posługiwania się znakiem do bezwzględnego reagowania na wszelkie próby naruszania prawa do znaku towarowego OrCal®, ze wszelkimi, przewidzianymi prawem konsekwencjami dla naruszającego.

Janusz Zakrzewski
Właściciel marki OrCal®
Prezes Zarządu Evergreen Solutions Sp. z o.o.
Damian Kubera
Wiceprezes Zarządu
Yoshi S.A., Ochrona własności przemysłowej

Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zobacz decyzję Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego